Film “Unsere Mütter…” w BBC 26 kwietnia – protestujemy

UMUV zapoweidz BBCBBC podało na swoich stronach, że 26 kwietnia będzie wyświetlać w prime time oszczerczy serial UMUV.

To jest dalszy ciąg konsekwentnej antypolskiej propagandy niemieckiej szerzonej w świecie. Poniżej jest formularz do wysyłania protestów na ręce dyrektora telewizji BBC.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zorganizuje zgromadzenie publiczne w proteście przeciwko emisji tego serialu. Dalsze informacje będą podawane na bieżąco.

A oto treść listu:Pan Dyrektor

Danny Cohen

BBC Television

Szanowny Panie,

Dnia 23. sierpnia ubiegłego roku w mediach niemieckich podana została informacja, że telewizja BBC po zakupie niemieckiego filmu „Unsere Mutter , unsere Vater” ma zamiar jeszcze w tym roku wyemitować go  w swoim programie.

Ostatnio podaliście że film będzie wyświetlany dm 26 kwietnia 2014 r.

Film ten jest przykładem antypolskiego oszczerstwa, znieważającym pamięć Polaków walczących z niemieckimi okupantami. Twórcy tego filmu przedstawili Polaków jako zoologicznych antysemitów – co jest nie tylko historyczną nieprawdą lecz także ma konkretny cel – zrzucenie odpowiedzialności za zbrodnie Holocaustu na Polaków. Rozpowszechnianie tego filmu przez Niemców na całym świecie, także w Wielkiej Brytanii ma na celu „podzielenie się odpowiedzialnością” za czyny, które w rzeczywistości spadają tylko i wyłącznie na Niemców, jako tych, którzy wywołali II wojnę światową i obmyślili i wykonali diabelski plan Holocaustu.

BBC uchodziło za wzorzec obiektywizmu i rzetelności. Wzywamy Pana do kontynuowania tej tradycji i odstąpienia od emisji  „Unsere Mütter, unsere Väter”, który to film jest próbą reinterpretacji historii w celowo nieuczciwy sposób.

Wzywamy Pana w imię pamięci polsko-brytyjskiego braterstwa broni i w imię prawdy.

Reduta Dobrego Imienia/Polska Liga Przeciw Zniesławieniom będzie bez wytchnienia działać przeciwko dystrybucji filmu rozpowszechniającego rasistowskie uprzedzenia w stosunku do Polaków. Będziemy także i wzywać Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii do protestów przeciwko rozpowszechnianiu tego filmu.

Tłumaczenie na język angielski jest widoczne po kliknięciu w “Przeczytaj petycję”

Protest against broadcasting slander film „Unsere Mütter, unsere Väter”

To Mr Danny Cohen

Director BBC Television

Dear Sir,

On Friday, 23 August 2013, the German media published the news that the BBC television network had purchased the German TV series „Unsere Mütter, unsere Väter” and plans to broadcast it this year on one of its channels.

Recently you inform that the film will be shown on April 26, 2014.

This film constitutes a clear case of anti-Polish libel aimed at slandering the memory of Poles who fought against German occupiers during WWII. The creators of this film present Poles as biologically anti-Semitic which is historically inaccurate but also has another goal – to transfer the responsibility for the crimes of the Holocaust from Germans to Poles. The distribution of this film around the world by Germans, including to Great Britain, has as its goal “dividing up the responsibility” for acts for which Germans were entirely responsible such as starting WWII and the evil plan to carry out the Holocaust.

The BBC is recognized for its long tradition of unchallenged standards of objectivism and reliability. We call on you to follow this tradition and refrain from broadcasting „Unsere Mütter, unsere Väter” which attempts to reinterpret history in a purposefully dishonest manner. In other words, we call on you to respect not only the Polish-British brotherhood-in-arms during WWII but also to respect the truth.

The Polish League Against Defamation will strive to introduce a ban on the broadcast of this film which promotes racial prejudice against Poles. We will also call on Polish people who live in the U.K to protest against the broadcast of this film.

[signature]

1,369 signatures

Podziel się tym ze znajomymi:

   


najnowsze podpisy
1,369Henryk Podczaskikwi 23, 2014
1,368Joanna Chodakowskakwi 23, 2014
1,367Marta Anna Urbańskakwi 23, 2014
1,366Rafał Błaszczykkwi 23, 2014
1,365Roman Matuszakkwi 23, 2014
1,364Leszek Donigiewiczkwi 22, 2014
1,363Lesław Bielakkwi 22, 2014
1,362Franciszek Borkowskikwi 22, 2014
1,361Alicja Niemiec-Borkowskakwi 22, 2014
1,360Urszula Bakkwi 22, 2014
1,359Piotr Zawackikwi 22, 2014
1,358Aleksandra Ładyńskakwi 22, 2014
1,357Adam Bogdewiczkwi 22, 2014
1,356Wieslaw Smagowiczkwi 22, 2014
1,355Ewa Kurckwi 22, 2014
1,354Katarzyna Woźniakkwi 22, 2014
1,353Anna Gruszczyńska-Ziółkowskakwi 22, 2014
1,352Jerzy Wysokińskikwi 22, 2014
1,351Halina Cybulskakwi 22, 2014
1,350Hanna Trawińskakwi 22, 2014
1,349Anton Pieseckikwi 22, 2014
1,348Anna Szybakwi 22, 2014
1,347Jacek Graczkwi 22, 2014
1,346Józef Paluchkwi 22, 2014
1,345Józef Kościelnykwi 22, 2014
1,344Stanisław Wójcikkwi 22, 2014
1,343Sylwia Wyczołekkwi 22, 2014
1,342Anna Ciołkowskakwi 22, 2014
1,341Andrzej Maslowskikwi 22, 2014
1,340Robert Dyduchkwi 22, 2014
1,339Zbigniew Bączkowskikwi 22, 2014
1,338Ewa Mitrowskakwi 22, 2014
1,337Przemysław Chrobakkwi 22, 2014
1,336Marta Tkaczykkwi 22, 2014
1,335Paulina Świątekmar 25, 2014
1,334Lukasz Mroczkowskimar 01, 2014
1,333Mateusz Maniaklut 27, 2014
1,332Wojciech Glandalut 27, 2014
1,331Aneta Thompsonlut 27, 2014
1,330Robert Cupiałlut 26, 2014
1,329Anna Ryniaklut 26, 2014
1,328Małgorzata Szymańskalut 26, 2014
1,327Stanisław Kosewskilut 26, 2014
1,326Leszek Nowakowskilut 26, 2014
1,325Bartosz Mączkowskilut 26, 2014
1,324Krzysztof Bukczynskilut 25, 2014
1,323Adam Andrzejewskilut 25, 2014
1,322Anna Sosińskalut 25, 2014
1,321Anna Szeligalut 25, 2014
1,320KIrzysztof Roguskilut 25, 2014
1,319Tomasz Brojewskilut 25, 2014
1,318Robert Kobylińskilut 25, 2014
1,317Marcin Makowskilut 25, 2014
1,316Teresa Garalut 25, 2014
1,315Andrzej Antochówlut 25, 2014
1,314Agata Smolskalut 25, 2014
1,313Kazimierz Grabowskilut 25, 2014
1,312Radoslaw Bienkunskilut 25, 2014
1,311Wojciech Bryndalut 25, 2014
1,310Katarzyna Gorzelskalut 24, 2014
1,309Marta Jankiewiczlut 24, 2014
1,308Ryszard Kusojćlut 23, 2014
1,307Anna Chorobiklut 23, 2014
1,306Andrzej Chorobiklut 23, 2014
1,305Maciej Chmielowieclut 23, 2014
1,304Stanisław Biklut 23, 2014
1,303nicola pazdzierskalut 23, 2014
1,302Bartosz Kołodziejlut 23, 2014
1,301Mira Ghoshallut 23, 2014
1,300Wieslaw Szczerbalut 23, 2014
1,299Mieczyslaw Mejorlut 22, 2014
1,298Łukasz Gołębiowskilut 22, 2014
1,297Tomasz Wroteklut 21, 2014
1,296Dorota Wroteklut 21, 2014
1,295Tomasz Judeckilut 21, 2014
1,294Irena Wojaklut 21, 2014
1,293Aleksandra Jankiewiczlut 21, 2014
1,292Waldemar Wiśniowskilut 21, 2014
1,291Izabela Jankiewiczlut 21, 2014
1,290Marian Jankiewiczlut 21, 2014
1,289BOŻENA CZUBERNATlut 21, 2014
1,288Zbigniew Zdunlut 21, 2014
1,287Adam Machajeklut 21, 2014
1,286Julia Jochacylut 21, 2014
1,285Jarosław Niementowskilut 21, 2014
1,284Patrycja Jochacylut 21, 2014
1,283Marek Jaksalut 21, 2014
1,282Katarzyna Jasińska-Zdunlut 21, 2014
1,281klaudia błoszyklut 21, 2014
1,280Bogdan Marcinowskilut 21, 2014
1,279Jozef Wieceklut 21, 2014
1,278Justyna Rungelut 20, 2014
1,277Agnieszka Idziaklut 20, 2014
1,276Krzysztof Gołąbeklut 20, 2014
1,275Joanna Radziędalut 20, 2014
1,274Judyta Strehlkelut 20, 2014
1,273Katarzyna Wowralut 20, 2014
1,272walter jezeklut 20, 2014
1,271Marek Idziaklut 20, 2014
1,270Klaudia Gąciklut 20, 2014
1,269Piotr Kogutlut 20, 2014
1,268Sławomir Janiszewskilut 20, 2014
1,267Małgorzata Ostrowskalut 20, 2014
1,266Kamil Grabowskilut 20, 2014
1,265Magdalena Dominika Machnickalut 20, 2014
1,264Ryszard Rosiklut 20, 2014
1,263Agata Wyrzykowskalut 20, 2014
1,262Marta Kwiatkowskalut 20, 2014
1,261Eugeniusz Zawadalut 20, 2014
1,260wacław kokotlut 20, 2014
1,259Bronislawa Pencarskalut 20, 2014
1,258Matylda Kolago-Kucińskalut 19, 2014
1,257Elżbieta Karmelita- Wojciechowskalut 19, 2014
1,256Katarzyna Klottlut 19, 2014
1,255Danuta Szymanowska-Rudowskalut 18, 2014
1,254Grzegorz Michał Kochanowiczlut 18, 2014
1,253Aleksander Juniewiczlut 18, 2014
1,252Ed Styrczulalut 18, 2014
1,251piotr Ruseklut 17, 2014
1,250Agnieszka Pasiekalut 17, 2014
1,249JACEK SOLTYSIAKlut 15, 2014
1,248Zbigniew Okpiszlut 14, 2014
1,247Maria Stanisławiaklut 13, 2014
1,246Barbara Kopytowskalut 13, 2014
1,245Lucyna Marszałeklut 13, 2014
1,244Piotr Karlikowskilut 12, 2014
1,243Artur Nadolskilut 12, 2014
1,242Franciszek Bielawskilut 12, 2014
1,241Andrzej Kwiatkowskilut 12, 2014
1,240Grzegorz Mazurlut 12, 2014
1,239Elżbieta Nadolskalut 11, 2014
1,238Adam Kulewskilut 11, 2014
1,237Maria Krygowska-Donieclut 11, 2014
1,236Jolanta Ruczyńskalut 11, 2014
1,235Jolanta Korzeniowskalut 11, 2014
1,234Michał Korzeniowskilut 11, 2014
1,233STANISZEWSKA ELŻBIETAlut 10, 2014
1,232Teresa Cisłowskalut 10, 2014
1,231danuta Szewczyklut 10, 2014
1,230Jarek Szewczyklut 10, 2014
1,229Jolanta Warchołlut 10, 2014
1,228Adam Sierosławskilut 10, 2014
1,227Henryk Kozińskilut 09, 2014
1,226Witold Pleskaczlut 08, 2014
1,225john tudeklut 08, 2014
1,224Marcin Sienickilut 06, 2014
1,223Adam Wesolowskilut 05, 2014
1,222Adam Izydorczyklut 05, 2014
1,221Maciej Rojnalut 03, 2014
1,220Izabella Łukawskalut 03, 2014
1,219Wojciech Drozdlut 03, 2014
1,218Wiesław Perytlut 03, 2014
1,217Karolina Marin-Sucheckalut 03, 2014
1,216Oskar Nadolnylut 03, 2014
1,215piotr Adamczyklut 03, 2014
1,214Barbara Niesulowskilut 03, 2014
1,213KRYSTYNA POPLAWSKAlut 03, 2014
1,212maria Belzuncelut 03, 2014
1,211Alojzy Kanialut 03, 2014
1,210Marek Pawlaklut 03, 2014
1,209Damian Gatkowskilut 03, 2014
1,208Krzysztof Grzywaczlut 03, 2014
1,207Paweł Raklut 01, 2014
1,206Joanna Marszałeksty 31, 2014
1,205Jan Bajoreksty 31, 2014
1,204Marta Tylutkosty 31, 2014
1,203Julia Poliwodasty 31, 2014
1,202Adrian Lopuszynskisty 31, 2014
1,201Justyna Wawrzyńskasty 30, 2014
1,200Monika Gasiorowskasty 30, 2014
1,199Przemysław Pochitonowsty 30, 2014
1,198Piotr Thiemsty 30, 2014
1,197Antoni Nadstaziksty 30, 2014
1,196Halina Chojnowskasty 29, 2014
1,195Ireneusz Szabelewskisty 29, 2014
1,194Agata Chróścicka-Kreftsty 29, 2014
1,193Dominik Sobczyksty 27, 2014
1,192Piotr Wichańskisty 26, 2014
1,191Marek Żakowiczsty 26, 2014
1,190ba,krzych,adam raczkowcysty 25, 2014
1,189Stefan Komarsty 23, 2014
1,188BARBARA SZYFFERsty 22, 2014
1,187Jan Więckowskisty 22, 2014
1,186Ireneusz Trzaskasty 21, 2014
1,185Adam Turulasty 21, 2014
1,184Joanna Woroniecka-Guczasty 21, 2014
1,183Michał Zduneksty 20, 2014
1,182Bozena Swiststy 19, 2014
1,181Tomasz Mokrzyckisty 16, 2014
1,180Wojciech Trojansty 14, 2014
1,179Piotr Trojansty 13, 2014
1,178Katarzyna Załuskasty 12, 2014
1,177Zbigniew Szyszkasty 12, 2014
1,176Jarosław Maciejewskisty 12, 2014
1,175Andrzej Kozeksty 12, 2014
1,174marek robeneksty 12, 2014
1,173Magdalena Raifsty 11, 2014
1,172Jadwiga Szubartowskasty 11, 2014
1,171Krzysztof Szubartowskisty 11, 2014
1,170Grzegorz Sendeckisty 11, 2014
1,169Katarzyna Sobczaksty 11, 2014
1,168Łukasz Gdowskisty 11, 2014
1,167Włodzimierz Wojdyńskisty 10, 2014
1,166Włodzimierz Suskisty 10, 2014
1,165JÓZEF SKOCZEKsty 10, 2014
1,164Jan Dąbeksty 10, 2014
1,163Marek Siteksty 10, 2014
1,162Janusz Kamińskisty 10, 2014
1,161Tomek Kozłowskisty 09, 2014
1,160Aleksandra Zaleskasty 09, 2014
1,159Bogumila Rosiaksty 09, 2014
1,158Eleonora Böttchersty 09, 2014
1,157Tadeusz Kolińskisty 09, 2014
1,156Marek Walczyńskisty 09, 2014
1,155Janusz Zagajewskisty 09, 2014
1,154Marek Dalkowskisty 09, 2014
1,153Teresa Przybyłsty 08, 2014
1,152Krzysztof Hlebowiczsty 08, 2014
1,151Piotr Michalaksty 08, 2014
1,150Krzysztof Kowalskisty 08, 2014
1,149Zbigniew Mielczarek sty 08, 2014
1,148Michał Kowalczyksty 08, 2014
1,147Krzysztof Cudowskisty 08, 2014
1,146Izabella Menderasty 08, 2014
1,145Mariusz Purgałsty 08, 2014
1,144Radosław Kokoćsty 08, 2014
1,143Marek Madejskisty 08, 2014
1,142Jacek Pierógsty 08, 2014
1,141Katarzyna Langowskasty 08, 2014
1,140Maria Agnieszka Nowaksty 06, 2014
1,139Adam Stawierajsty 05, 2014
1,138Marcin Tyszkagru 31, 2013
1,137Krzysztof Tyszkagru 31, 2013
1,136Magdalena Babikgru 30, 2013
1,135Krzysztof Moskalgru 30, 2013
1,134Bogdan Kazmierskigru 29, 2013
1,133Agnes Praxmayergru 28, 2013
1,132Stanisław Uryszekgru 27, 2013
1,131Natalia Adamczykgru 27, 2013
1,130Rafal Prusakiewiczgru 27, 2013
1,129Martin Kosinskigru 26, 2013
1,128Stefan Gillergru 26, 2013
1,127DARIUSZ ŚWIERCZEWSKIgru 23, 2013
1,126Janusz Sakowiczgru 22, 2013
1,125Krzysztof Warchołgru 21, 2013
1,124Alicja Towstergru 21, 2013
1,123Jacek Gralakgru 19, 2013
1,122Piotr Jankowskigru 18, 2013
1,121Roman Kowalskigru 15, 2013
1,120Monika Majewskagru 12, 2013
1,119Daniel Drelichgru 10, 2013
1,118Paweł Broszkiewiczgru 09, 2013
1,117Tomasz Cioskagru 06, 2013
1,116Krzysztof Szpigielgru 06, 2013
1,115Marek Grzelczakgru 05, 2013
1,114Krystian Wdowiakgru 03, 2013
1,113Adam Stachowiczlis 30, 2013
1,112Krzysztof Bączyklis 30, 2013
1,111Rafał Złotnickilis 29, 2013
1,110Miroslaw Poloczeklis 26, 2013
1,109Adam Trukawkalis 26, 2013
1,108Renata Wojdyrlis 26, 2013
1,107Andrzej Kubiklis 25, 2013
1,106Dariusz Kołowaciklis 25, 2013
1,105Wiesław Prockilis 24, 2013
1,104Filip Żyrolis 23, 2013
1,103Bogusława Stasikowskalis 22, 2013
1,102Dariusz Janieclis 22, 2013
1,101Elżbieta Mazureklis 22, 2013
1,100Ewa Hryszkiewiczlis 22, 2013
1,099Patryk Poblockilis 22, 2013
1,098Adam Juchnowiczlis 21, 2013
1,097Ziemowit Stolarczyklis 21, 2013
1,096Zbigniew Postrzygaczlis 21, 2013
1,095Danuta Cuperlis 21, 2013
1,094Marian Bednarczyklis 21, 2013
1,093Danuta Stolle-Grosfeldlis 20, 2013
1,092Magdalena Łyżwalis 20, 2013
1,091Rafał Krakowskilis 20, 2013
1,090Dorota Krakowskalis 20, 2013
1,089Robert Jasickilis 20, 2013
1,088Piotr Wazllis 20, 2013
1,087Joanna Napierałalis 20, 2013
1,086Cezary Woronowiczlis 19, 2013
1,085Elżbieta Nalepalis 19, 2013
1,084Marcin Nalepalis 19, 2013
1,083Jolanta Żmurkolis 19, 2013
1,082Andrzej Podlasińskilis 19, 2013
1,081Edward Boleclis 19, 2013
1,080Grzegorz Czeredreckilis 19, 2013
1,079Jarosław Wrońskilis 19, 2013
1,078Jacek Przybyszlis 19, 2013
1,077Jarosław Kureklis 19, 2013
1,076Wieslaw Szafalowiczlis 19, 2013
1,075Krzysztof Kwiecińskilis 19, 2013
1,074Katarzyna Skubiszlis 19, 2013
1,073Jacek Bisioreklis 19, 2013
1,072wlodzimierz,ryszard kotraslis 19, 2013
1,071Jagoda Rychlickalis 19, 2013
1,070Małgorzata Budziszlis 19, 2013
1,069Katarzyna Karaślis 19, 2013
1,068Lesław Wysmyklis 18, 2013
1,067Pawel Kiszkalis 18, 2013
1,066Krzysztofa Dekalis 18, 2013
1,065Marta Matuszczyklis 18, 2013
1,064Paulina Sawicka-Polletlis 18, 2013
1,063Marlena Dźwigałalis 18, 2013
1,062Janusz Skassalis 18, 2013
1,061Jerzy Wyrembaklis 17, 2013
1,060Grzegorz Kotowiczlis 17, 2013
1,059Dominika Ostrowskilis 17, 2013
1,058Marian Grabaslis 17, 2013
1,057Joanna Calówlis 17, 2013
1,056Paweł Jankowskilis 17, 2013
1,055ANNA Wyrwickalis 17, 2013
1,054Wiesław Dziwiszlis 17, 2013
1,053Stanisław Sędziwylis 17, 2013
1,052Maria Sędziwalis 17, 2013
1,051Mariusz Kruklis 17, 2013
1,050Kosma Kosmalalis 17, 2013
1,049Andrzej Swiechlis 17, 2013
1,048dariusz czyzewskilis 17, 2013
1,047Kaz Godzwonlis 17, 2013
1,046Aneta Samkofflis 17, 2013
1,045Wojciech Balcerzaklis 16, 2013
1,044Peter Calow-Uttleylis 16, 2013
1,043Malgorzata Calow-Uttleylis 16, 2013
1,042WITOLD SLEZAKlis 16, 2013
1,041Lidia Niewczaslis 16, 2013
1,040Zygmunt Świątkowskilis 16, 2013
1,039Wieslawa Kurowskalis 16, 2013
1,038Władysława Skrzydłolis 16, 2013
1,037Maria Kowalczyklis 16, 2013
1,036Tadeusz Kowalczyklis 16, 2013
1,035Tomasz Cichoszlis 16, 2013
1,034Szymon Małeckilis 15, 2013
1,033Ryszard Sutyłalis 15, 2013
1,032Urszula Małeklis 15, 2013
1,031Krzysztof Kotkiewiczlis 15, 2013
1,030Marian Miałkowskilis 15, 2013
1,029Jacek Zabielskilis 15, 2013
1,028Paula Burylis 14, 2013
1,027Klaudiusz Gaidalis 14, 2013
1,026RYSZARD WROŃSKIlis 14, 2013
1,025Irena Przybylinskalis 14, 2013
1,024Laura Stefanskalis 14, 2013
1,023Krzysztof Syncerzlis 14, 2013
1,022Danuta Zaczkowiczlis 14, 2013
1,021Ewa Czadowskalis 14, 2013
1,020Piotr Folaronlis 14, 2013
1,019Dariusz Jedlińskilis 13, 2013
1,018ARKADIUSZ SUDERlis 13, 2013
1,017Elwira Wróbellis 13, 2013
1,016Wojciech Tarczaninlis 12, 2013
1,015Mary Ntamere Zielinskilis 12, 2013
1,014Sebastian Bednarczyklis 12, 2013
1,013Zbigniew Dworenko-Dworkinlis 12, 2013
1,012Hieronim Zboreklis 12, 2013
1,011Paweł Gałkiewiczlis 12, 2013
1,010Andrzej Zielinskilis 12, 2013
1,009Peter Cyganlis 12, 2013
1,008Jan Thomannlis 12, 2013
1,007Roman Dzwonkowskilis 12, 2013
1,006Ireneusz Herudaylis 12, 2013
1,005Richard Chelstowskilis 12, 2013
1,004andrew lozinskilis 12, 2013
1,003William Charles Plebaneklis 12, 2013
1,002jaroslaw zoledziowskilis 12, 2013
1,001Tomasz Szatanlis 11, 2013
1,000Waldemar Chrobaklis 11, 2013
999Ewelina Wolskalis 11, 2013
998Marta Kreftlis 11, 2013
997TERESA I KRZYSZTOF DZIUBAKOWIElis 11, 2013
996Grzegorz Haneczoklis 11, 2013
995Jan Sochonlis 11, 2013
994Józef Kusiaklis 11, 2013
993Andrzej Kondejlis 11, 2013
992Ewelina Cześniklis 11, 2013
991Aneta Janiklis 11, 2013
990Szczepan Ignaciklis 11, 2013
989ANDREAS BAFALOUKOSlis 11, 2013
988Mirosława Jaseklis 11, 2013
987joanna majkalis 11, 2013
986Krzysztof Jonkiszlis 11, 2013
985Janusz Bachórzlis 11, 2013
984Piotr Maratlis 10, 2013
983Ita Turowiczlis 10, 2013
982NORBERT MADRAKlis 10, 2013
981Marek Skubislis 10, 2013
980Robert Rozyckilis 10, 2013
979Ewa Filiplis 09, 2013
978Urszula Kozdrachlis 09, 2013
977Andrzej Swidzinskilis 09, 2013
976Jan Krzanowskilis 09, 2013
975Dariusz Szymańskilis 08, 2013
974Piotr Piseralis 07, 2013
973Andrzej Kaczmareklis 07, 2013
972Piotr Surówkalis 07, 2013
971Piotr Gagolis 07, 2013
970Tomasz Bryłalis 06, 2013
969Jacek Pomykałalis 06, 2013
968Włodzimierz Zdyblis 06, 2013
967Jacek Rządkowskilis 06, 2013
966Ireneusz Adamczaklis 06, 2013
965łukasz kaczmareklis 05, 2013
964Jan Chryzostom Czachowskilis 05, 2013
963Krzysztof Knaplis 05, 2013
962Maciej Walczaklis 05, 2013
961Janusz Wolskilis 04, 2013
960Tomasz Górskilis 04, 2013
959Jan Kałużnylis 04, 2013
958Sebastian Sęklis 04, 2013
957Paweł Kudłaciklis 04, 2013
956Martyna Reginialis 04, 2013
955Robert Sobieslaw Kaluslis 03, 2013
954Krzysztof Hurmanlis 03, 2013
953Katarzyna Gadawskalis 03, 2013
952Jan Buchowskilis 03, 2013
951Tomasz Żelazkolis 02, 2013
950Jan Kucińskilis 02, 2013
949Małgorzta Ziobrolis 02, 2013
948Marek Szewczyklis 02, 2013
947DANIEL ŚLUSARCZYKlis 02, 2013
946Jacek Patrynlis 02, 2013
945Mariusz Kreftlis 01, 2013
944Stella Łapińskalis 01, 2013
943dr Paweł Romanowskilis 01, 2013
942Jerzy Michaliklis 01, 2013
941Barbara Różańskalis 01, 2013
940Michał Stasiaklis 01, 2013
939Konrad Adamlis 01, 2013
938Grzegorz Paliślis 01, 2013
937Sławomir Buczeklis 01, 2013
936Piotr Derejczyklis 01, 2013
935Dawid Pęgielpaź 31, 2013
934Dominik Wiśniewskipaź 31, 2013
933Michał Kowalski-Potokpaź 30, 2013
932Wlodzimierz Hermanpaź 29, 2013
931Korneliusz Smolikpaź 29, 2013
930Adam Fręchowiczpaź 29, 2013
929marcin kucharskipaź 28, 2013
928Leszek Kłapapaź 28, 2013
927Renata Orzechowskipaź 27, 2013
926Andrzej Delagpaź 27, 2013
925Agnieszka Kurachpaź 27, 2013
924Renata Garbaczpaź 27, 2013
923Artur Skupienpaź 26, 2013
922Iwona Szocińskapaź 26, 2013
921Robert Januszewski paź 26, 2013
920Wojciech Rajdapaź 26, 2013
919Piotr Michniewiczpaź 26, 2013
918Michał Oźmińskipaź 26, 2013
917Grzegorz Zychpaź 26, 2013
916Łukasz Motowidełkopaź 26, 2013
915Dariusz Janiakpaź 25, 2013
914Krzyztof Jaśkowskipaź 25, 2013
913Lech Muchapaź 25, 2013
912Marcin Tarnowskipaź 25, 2013
911Krzysztof Kubickipaź 25, 2013
910irena myślińskapaź 25, 2013
909Mateusz Połoncarzpaź 25, 2013
908Andrzej Sadowskipaź 25, 2013
907Halina Filipiukpaź 24, 2013
906Mariola Dębczyńskapaź 24, 2013
905Tomek Kotapkapaź 24, 2013
904Michal Milewskipaź 24, 2013
903Adam Szwajkapaź 24, 2013
902Łukasz Posełpaź 24, 2013
901Marcin Szumilaspaź 24, 2013
900Ewa Felsmannpaź 23, 2013
899Ładysław Lipkowskipaź 23, 2013
898Jerzy Godziejewiczpaź 21, 2013
897Krzysztof Cylkepaź 21, 2013
896Janusz Wajdapaź 21, 2013
895Robert Foryśpaź 20, 2013
894Rafał Dalidowiczpaź 20, 2013
893Sławomir Rybałtowskipaź 20, 2013
892Bogdan Szajkowskipaź 19, 2013
891Ewa Solewskapaź 19, 2013
890Lech Olszakpaź 19, 2013
889Barbara Zofia Michalskapaź 19, 2013
888Katherine Sekowskipaź 19, 2013
887wojciech suligapaź 19, 2013
886Ewa B Kaminskapaź 19, 2013
885Małgorzata Koszarekpaź 18, 2013
884Tadeusz Krajewskipaź 18, 2013
883Ryszard Rosapaź 18, 2013
882Hanna Gregorpaź 18, 2013
881Czesław Ozgapaź 18, 2013
880Agata Makowskapaź 18, 2013
879Adam Gorzelakpaź 18, 2013
878Renata Krzymuskapaź 18, 2013
877Andrzej Niedźwieckipaź 18, 2013
876Aldona Narkiewiczpaź 18, 2013
875Piotr Kaczmarekpaź 18, 2013
874joeph gumiegapaź 18, 2013
873Barbara Makowskapaź 18, 2013
872Zbigniew Kubickipaź 17, 2013
871Ryszard Gałąźpaź 17, 2013
870Krystyna Strzyżewska-Przybylakpaź 17, 2013
869Jadwiga Świerzbińskapaź 17, 2013
868Tadeusz Świerzbińskipaź 17, 2013
867Ks. Piotr Pabispaź 17, 2013
866Małgorzata Janiecpaź 17, 2013
865Ryszard Makowskipaź 17, 2013
864Jacek Janiecpaź 17, 2013
863Wlodzimierz Blasiakpaź 17, 2013
862Iwona Jóźwiakpaź 17, 2013
861Leszek Leśnikowskipaź 17, 2013
860kazimierz Gapskipaź 17, 2013
859Jerzy Klebanpaź 17, 2013
858Anna Waszkiewiczpaź 16, 2013
857Tomasz Soczyńskipaź 16, 2013
856Mirosława Soczyńskapaź 16, 2013
855ROBERT KOSIKOWSKIpaź 16, 2013
854Andrzej Wasilewskipaź 16, 2013
853Łukasz Karczewski-Kwiecieńpaź 16, 2013
852Roman Kasprzykpaź 16, 2013
851Justyna Ozimekpaź 15, 2013
850Grażyna i Andrzej Arwarpaź 15, 2013
849Maria Idźkowskapaź 15, 2013
848marta buczekpaź 15, 2013
847Maria Szelągpaź 15, 2013
846Jan Kotowiczpaź 15, 2013
845Malgorzata Raznypaź 15, 2013
844Marek Tusiewiczpaź 15, 2013
843Marek Staszczakpaź 15, 2013
842Marek Bobkepaź 15, 2013
841Waldemar Gawrylukpaź 15, 2013
840Aleksander Jagielnickipaź 15, 2013
839Antoni Brenkpaź 15, 2013
838Jolanta Kuklińskapaź 14, 2013
837Mateusz Kortewegpaź 14, 2013
836Wojciech Decpaź 14, 2013
835Henryk Gałkowskipaź 14, 2013
834Janusz Majkowskipaź 14, 2013
833Grażyna Jaworskapaź 14, 2013
832Paweł Kozłowskipaź 14, 2013
831Rafal Opalinskipaź 14, 2013
830Maria Sledziewskapaź 14, 2013
829Katarzyna Sulejpaź 13, 2013
828Artur Sulejpaź 13, 2013
827wojciech duchińskipaź 13, 2013
826Krzysztof Cenapaź 13, 2013
825Marek Domaradzkipaź 13, 2013
824Tadeusz Mrózpaź 13, 2013
823Marian Zwolińskipaź 10, 2013
822Sawicki Bogusławpaź 10, 2013
821Przemysław Baranpaź 10, 2013
820Andrzej Ardzińskipaź 10, 2013
819Halina Ignaczewskapaź 10, 2013
818Bartosz Mazewskipaź 09, 2013
817Michal Szczeklikpaź 09, 2013
816Angelika Pasek-Gilarskapaź 09, 2013
815Marcin Kaczorowskipaź 08, 2013
814Anna Zarzyckapaź 01, 2013
813Tomasz Gardolinskipaź 01, 2013
812Maria Żawrockawrz 27, 2013
811Monika Stoińskawrz 27, 2013
810krzysztof strzeszewskiwrz 27, 2013
809Marek Majcherwrz 26, 2013
808Stanisław Ostrowskiwrz 26, 2013
807Stanisław Sułkowskiwrz 25, 2013
806Ewelina Haratwrz 23, 2013
805Tomasz Zarembawrz 23, 2013
804Milena Durancwrz 22, 2013
803Grzegorz Durancwrz 22, 2013
802Dorota Siudakwrz 22, 2013
801Elżbieta Paruchwrz 22, 2013
800Stanisław Romańczukiewiczwrz 22, 2013
799Jan Ziobrowrz 21, 2013
798Agata Ziobrowrz 21, 2013
797Jannusz Klimaswrz 20, 2013
796Malgorzata Herbichwrz 18, 2013
795Prof Dr Jan Steckiwrz 18, 2013
794Jacek Koziełwrz 18, 2013
793Michał Nałęcz-Nieniewskiwrz 17, 2013
792Zofia Frymarkwrz 17, 2013
791Ewa Łukawskawrz 17, 2013
790Ryszard Podymnywrz 17, 2013
789Małgorzata Styśwrz 17, 2013
788Jadwiga Kaliszukwrz 17, 2013
787Urszula Gierszonwrz 17, 2013
786Dariusz Szczupaczyńskiwrz 17, 2013
785Iwona Beharwrz 17, 2013
784Janusz Dakowiczwrz 17, 2013
783Tomasz Lysikwrz 17, 2013
782Maria Krawczykwrz 17, 2013
781Wojciech Olszewskiwrz 17, 2013
780Piotr Turkowskiwrz 17, 2013
779Dariusz Dzigawrz 17, 2013
778Mateusz Piątkowskiwrz 17, 2013
777Anna Omiotek-Tottwrz 17, 2013
776Jan Makarewiczwrz 17, 2013
775Krystyna Makarewiczwrz 16, 2013
774Adam Szwedwrz 16, 2013
773Katarzyna Zapartwrz 16, 2013
772Teresa Jóźwickawrz 16, 2013
771Joanna Jóźwickawrz 16, 2013
770Zofia Michalikwrz 16, 2013
769Dariusz Michalewiczwrz 15, 2013
768Jakub Olejarzwrz 15, 2013
767Kornelia Podymnawrz 15, 2013
766Mieczysław Kunickiwrz 15, 2013
765Ludwika Kunickawrz 15, 2013
764Maria Nowekwrz 14, 2013
763Henryk Kazmierczakwrz 13, 2013
762Roman Górawrz 13, 2013
761Andrzej Chodackiwrz 13, 2013
760Roman Wilkwrz 13, 2013
759dobiesław stefaniakwrz 13, 2013
758Ewa Nakoniecznawrz 13, 2013
757M Kasprzykwrz 12, 2013
756Michał Michalikwrz 12, 2013
755Lech Kozerawrz 12, 2013
754ANna Jedynakwrz 12, 2013
753Jurand Grabowskiwrz 11, 2013
752Hanna Szarpakwrz 11, 2013
751Arkadiusz Kwiecińskiwrz 11, 2013
750Henryk Radejwrz 11, 2013
749Marcin Drabikwrz 10, 2013
748Weronika Moranskawrz 10, 2013
747Zbigniew Nowakwrz 10, 2013
746Grzegorz Mankiewiczwrz 10, 2013
745Gosia Mamotwrz 10, 2013
744Grzegorz Pałkawrz 10, 2013
743Lech Byczkowskiwrz 10, 2013
742Zuzanna Szozdawrz 10, 2013
741Piotr Kokotkiewiczwrz 10, 2013
740Marek Kosiuczenkowrz 10, 2013
739Elżbieta Dećwrz 10, 2013
738Zofia Serafinwrz 09, 2013
737Dariusz Nowakwrz 09, 2013
736werena tompsonwrz 09, 2013
735Józef Bartczakwrz 09, 2013
734Anna Kicińskawrz 08, 2013
733Maria Kaprońwrz 08, 2013
732Andrzej Cierzniakowskiwrz 08, 2013
731Ilona Czajczynskawrz 08, 2013
730Janina Zielinskawrz 08, 2013
729Natalia Guziejkowrz 08, 2013
728Stanisław Ściborwrz 08, 2013
727Leszek Dąbrowskiwrz 08, 2013
726Grażyna Dąbrowskawrz 08, 2013
725Piotr Rypinawrz 08, 2013
724Marian Sawickiwrz 08, 2013
723Marek Bieńwrz 08, 2013
722Halina Smólskawrz 08, 2013
721Ireneusz Szyszkawrz 08, 2013
720Magdalena Ślusarczykwrz 08, 2013
719Renata Wojnarowicz-Biniendawrz 08, 2013
718Edward Balewskiwrz 08, 2013
717Jerzy Gołębiowskiwrz 08, 2013
716Paweł Sochajwrz 08, 2013
715Edward Sobczakwrz 08, 2013
714Przemysław Pawłowskiwrz 08, 2013
713Alicja Kuberskawrz 08, 2013
712Bożena Marciniak-Skowronwrz 08, 2013
711Jakub Cyganwrz 08, 2013
710Wanda Struliswrz 08, 2013
709Antoni Dubiswrz 06, 2013
708Tomasz Wenklarwrz 06, 2013
707Bożena Cząstka-Szymonwrz 05, 2013
706Sebastian Perkawrz 04, 2013
705Waldemar Kołodziejczakwrz 04, 2013
704Sylwester Iwaniecwrz 04, 2013
703Katarzyna Kotowskawrz 04, 2013
702Wojciech Rybakwrz 03, 2013
701Maria Mitawrz 03, 2013
700Grażyna Wiśniewskawrz 02, 2013
699Leszek Sikonwrz 02, 2013
698Agnieszka Harnaszwrz 02, 2013
697Piotr Paszkowiakwrz 01, 2013
696Tomasz Zabekwrz 01, 2013
695Marianna Raszkowskawrz 01, 2013
694Wacław Zimkawrz 01, 2013
693Grażyna Raszkowskawrz 01, 2013
692grzegorz markussie 31, 2013
691Antoni , Filip Klinowskisie 31, 2013
690Andrzej Mlynareksie 31, 2013
689Maria Russsie 30, 2013
688Anna Wiśniewskasie 30, 2013
687Jerzy Kwiatkowskisie 30, 2013
686Arkadiusz Głodeksie 30, 2013
685Zbigniew Domańskisie 30, 2013
684Łukasz Jończyksie 30, 2013
683Agnieszka Zajdasie 30, 2013
682Janusz Mischkesie 30, 2013
681Dominik Maćkiewiczsie 30, 2013
680MACIEJ ANDRZEJAK, POZNAŃsie 30, 2013
679Dorota Koszyksie 29, 2013
678Marzena Markowskasie 29, 2013
677Noemi Beressie 29, 2013
676Mariusz Rzucidłosie 29, 2013
675Kathrin Krawczyksie 29, 2013
674Agnieszka Gugałasie 29, 2013
673Łukasz Majchrzaksie 29, 2013
672Katarzyna Kubieńsie 29, 2013
671Grażyna Poleksie 29, 2013
670Łukasz Guziksie 29, 2013
669Artur Bednarskisie 29, 2013
668Paweł Wróbelsie 29, 2013
667Joanna Bąkowskasie 29, 2013
666Maciej B. Stępieńsie 29, 2013
665Ryszard Wronasie 29, 2013
664Izabela Paszkesie 29, 2013
663Mirosław Syreksie 29, 2013
662Bozena Jawiensie 29, 2013
661Józef Osetsie 29, 2013
660Stanisław Grochowskisie 29, 2013
659Krzysztofa Michalik Anna Golinczaksie 29, 2013
658Bartłomiej Józefiaksie 29, 2013
657Jacek Skibińskisie 29, 2013
656Malina Świćsie 29, 2013
655ryszard Paprzyckisie 29, 2013
654Daniel Delbowskisie 29, 2013
653Grzegorz Grudniewskisie 29, 2013
652Marcin Rafalskisie 28, 2013
651Sławomir Syreksie 28, 2013
650Alina Stelmaszczyksie 28, 2013
649Anna Stelmaszczyksie 28, 2013
648Grzegorz Iwaszkosie 28, 2013
647Anna Świderskasie 28, 2013
646Marta Martyniuksie 28, 2013
645Halina Sumisławskasie 28, 2013
644Bronisława Koneckasie 28, 2013
643Andrzej Cehaksie 28, 2013
642Eryk Tobiaszsie 28, 2013
641Zbigniew Kuźbickisie 28, 2013
640Jędrek Skibowski Jędrek Skibowskisie 28, 2013
639Przemysław Dąbrowskisie 28, 2013
638Lidia Sokolowska-Cybart, Jaroslaw Cybart, Barbara Cybart, Adam Cybartsie 28, 2013
637Anna Czyzosie 28, 2013
636Robert Mazursie 28, 2013
635Szczęsny Rosołowskisie 28, 2013
634Maria Rosołowskasie 28, 2013
633Szymon Mankasie 28, 2013
632Christoph Cieslewiczsie 28, 2013
631Beata Lubianiecsie 28, 2013
630Mariola Ostrowska-Zakrzewskasie 28, 2013
629Kamil Czechurasie 28, 2013
628Katarzyna Kaipersie 28, 2013
627Agata Małuchasie 28, 2013
626Lukasz Małuchasie 28, 2013
625Grzegorz Siudaksie 28, 2013
624Andrzej Mindursie 28, 2013
623Jolanta Wójcikowskasie 28, 2013
622Aleksander Karolczaksie 28, 2013
621Maciej Boratyńskisie 28, 2013
620Aleksandra Jachimeksie 28, 2013
619Aleksander Ottosie 28, 2013
618Zuza Kepinskasie 28, 2013
617Kamil Soborskisie 28, 2013
616Maciej Szepietowskisie 28, 2013
615Olga Dyrasie 28, 2013
614Filip Markiewiczsie 28, 2013
613Wojciech Skroksie 28, 2013
612Grzegorz Przeździeckisie 28, 2013
611Grzeegorz Pawelecsie 28, 2013
610hanna Szweycersie 27, 2013
609Dariusz Adamczyksie 27, 2013
608Renata Przydzialsie 27, 2013
607Janusz Rozyckisie 27, 2013
606DOMINIK PRZYDZIALsie 27, 2013
605Halina Mastalerzsie 27, 2013
604Leszek i Izabela Stelmaszczyksie 27, 2013
603Romuald Milkowskisie 27, 2013
602Piotr Rypinasie 27, 2013
601Iwona Uchnastsie 27, 2013
600Anna Krajewskasie 27, 2013
599Małgorzata Tomas-Zgodasie 27, 2013
598Zbigniew Koneckisie 27, 2013
597Jacek Czechsie 27, 2013
596Renata Michalaksie 27, 2013
595Witold Romaniuksie 27, 2013
594Magdalena Andrzejewskasie 27, 2013
593Lukasz Grelasie 27, 2013
592Radosław Pietrzaksie 27, 2013
591Ryszard Radkosie 27, 2013
590Aureliusz Potempasie 27, 2013
589Renata Szewczyksie 27, 2013
588Tomasz Romaniksie 27, 2013
587Wojciech Kolandryk-Sadowskisie 27, 2013
586Małgorzata Kaczanowskasie 27, 2013
585Lidia Błystaksie 27, 2013
584Józef Czerwińskisie 27, 2013
583Sławomir Wojciech Kozaczkasie 27, 2013
582Barbara Moskalsie 27, 2013
581Joanna Zimkasie 27, 2013
580Alicja Jeloneksie 27, 2013
579wojciech szeligasie 27, 2013
578Jacek Papinasie 27, 2013
577Krzysztof Zajączkowskisie 27, 2013
576Anna Trębickasie 27, 2013
575Tomasz Małeckisie 27, 2013
574C. Szatybelkosie 27, 2013
573Grzegorz Białasiksie 27, 2013
572Krzysztof Pływaczsie 27, 2013
571Bożena Wojtasiksie 27, 2013
570Emilia Gajewskasie 27, 2013
569Bartosz Fingassie 27, 2013
568Waldemar Żyszkiewiczsie 27, 2013
567Włodzimierz Mildnersie 27, 2013
566Marta Koszyksie 27, 2013
565Tomasz Slotasie 27, 2013
564Grzegorz Czubaksie 27, 2013
563Ada Tomakasie 27, 2013
562Edyta Kasperskasie 27, 2013
561Tadeusz Zacharasie 27, 2013
560Grace Willamowiczsie 27, 2013
559Edward Willamowiczsie 27, 2013
558Michał Sinoffsie 27, 2013
557Łukasz Jóźwiksie 27, 2013
556Lech Godzinskisie 27, 2013
555Elzbieta Dobrowolskasie 27, 2013
554Dorota Dziurdziksie 27, 2013
553Aneta Kostowiecka-Matuszsie 27, 2013
552Sławomir Osieckisie 27, 2013
551Oskar Olejniczaksie 27, 2013
550Krystian Gojtowskisie 27, 2013
549Bolwsław Małeckisie 27, 2013
548Zbigniew Biniendasie 27, 2013
547Mateusz Szulcasie 27, 2013
546Marek Klossie 27, 2013
545Władysław Sławasie 27, 2013
544Maria Milkowskisie 27, 2013
543Batłomiej Piklińskisie 26, 2013
542Natalia Wojciechowskasie 26, 2013
541Ula Święcickasie 26, 2013
540Agata Nowak-Górskasie 26, 2013
539Krzysztof Sochackisie 26, 2013
538Dariusz Górskisie 26, 2013
537Zbigniew Krasińskisie 26, 2013
536Arkadiusz Bergiersie 26, 2013
535Tomasz Zielinskisie 26, 2013
534Elżbieta Włostowskasie 26, 2013
533Tadeusz Wacławeksie 26, 2013
532Adrian Stawickisie 26, 2013
531Waldemar Kwiecińskisie 26, 2013
530Agnieszka Lachsie 26, 2013
529Maria Mikutasie 26, 2013
528Agata Maślonasie 26, 2013
527Radosław Domżalskisie 26, 2013
526Michał Rygielsie 26, 2013
525Tadeusz Zapadkasie 26, 2013
524Barbara Dęboszsie 26, 2013
523Marek Cywasie 26, 2013
522Agnieszka Korowajczyksie 26, 2013
521Barbara Marlikowskasie 26, 2013
520Halina Mironsie 26, 2013
519Przemysław Maria Kowalskisie 26, 2013
518Roman Uchnastsie 26, 2013
517Robert Brozeksie 26, 2013
516Wiesław A. Galossie 26, 2013
515Pawel Zurawskisie 26, 2013
514Maryla Ścibor Marchockasie 26, 2013
513Łukasz Szydłowskisie 26, 2013
512Michał Chmielarzsie 26, 2013
511Zygmunt Śmietanasie 26, 2013
510Jan Maślankasie 26, 2013
509Maria Dierschsie 26, 2013
508Edyta Wankesie 26, 2013
507Jacek Lilpopsie 26, 2013
506Amelia Wojsznissie 26, 2013
505Tomasz Zubrzyckisie 26, 2013
504Maria Wittsie 26, 2013
503Łukasz Filipeksie 26, 2013
502Wioletta Kozaksie 26, 2013
501Krzysztof Kozaksie 26, 2013
500Katarzyna Korzeńsie 26, 2013
499Jan Świrskisie 26, 2013
498Anna Chrzanowskasie 26, 2013
497Sebastian Kusyksie 26, 2013
496Artur Mierniksie 26, 2013
495Marcin Grąbkowskisie 26, 2013
494pawel rozanskisie 26, 2013
493Ewa Wołosowiczsie 26, 2013
492Barbara Rzońcasie 26, 2013
491Gabriela Sikorskasie 26, 2013
490Andrzej Wisniewskisie 26, 2013
489Wojciech Filipczaksie 26, 2013
488Jakub Królsie 26, 2013
487Zofia Opackasie 26, 2013
486Pawel Maleksie 26, 2013
485Paweł Madejskisie 26, 2013
484Teresa Śliwińskasie 26, 2013
483Wojciech Raczsie 26, 2013
482Eliza Pelcsie 26, 2013
481Jerzy Landzbergsie 26, 2013
480Jerzy Jurdzińskisie 26, 2013
479Tomasz Bartnickisie 26, 2013
478Łukasz kowalskisie 26, 2013
477Marek Langnersie 26, 2013
476Szymon Skoniecznysie 26, 2013
475Łukasz Karbowskisie 26, 2013
474Marc Dooleysie 26, 2013
473Łukasz Olszewskisie 26, 2013
472Weronika Skoksie 26, 2013
471Robert Filaksie 26, 2013
470Piotr Kossakowskisie 26, 2013
469Lukasz Zwolinskisie 26, 2013
468Jakub Burysie 26, 2013
467Stanislaw Tomkovsie 26, 2013
466Aniela Tomkovsie 26, 2013
465Wojciech Kreciszeksie 26, 2013
464Roksana Tomkovsie 26, 2013
463Andrzej Brancewiczsie 26, 2013
462Danuta Kotyńska-Brancewiczsie 26, 2013
461Piotr Paczuskisie 26, 2013
460Maria Ścibor Marchockasie 26, 2013
459Grzegorz Hajduksie 26, 2013
458Alina Olczyksie 26, 2013
457Brygida Jasnossie 26, 2013
456Piotr Makulecsie 26, 2013
455Dariusz Skoczkasie 26, 2013
454Aleksandra Atraszkiewiczsie 26, 2013
453Maciej Legowiczsie 26, 2013
452Nikodem Kacperskisie 26, 2013
451Agnieszka Kaczmarskasie 26, 2013
450Agata Piwowarsie 26, 2013
449Teresa Pakulasie 26, 2013
448maria Sęczykowska-Bojarsie 26, 2013
447Zbigniew Skowroński (KWORUM)sie 26, 2013
446Wojciech Celkasie 26, 2013
445Mariola Koniecznasie 26, 2013
444Grażyna Niewiadomskasie 26, 2013
443Małgorzata Zuchsie 26, 2013
442Jerzy Martinisie 26, 2013
441Wladyslaw Pohoreckisie 26, 2013
440Tomasz Milbauersie 26, 2013
439Sławomir Nowaksie 26, 2013
438Janusz Zarębasie 26, 2013
437Bogusław Czajasie 26, 2013
436Michał Smulskisie 26, 2013
435Maria Dzielskasie 26, 2013
434Katarzyna Kaniewskasie 26, 2013
433Katarzyna Śniadeckasie 26, 2013
432Emilia Dziewieckasie 26, 2013
431Adam Borkowskisie 26, 2013
430Wanda Rowickasie 26, 2013
429Bohdan Urbankowskisie 26, 2013
428Roman Aleksandrzaksie 26, 2013
427Józef Więcławeksie 26, 2013
426andrzej zajaczkowskisie 26, 2013
425Paweł Ciurasie 26, 2013
424Leszek Liliensie 26, 2013
423Henryk Szymczaksie 26, 2013
422Piotr Bartniksie 26, 2013
421Jan Warzynczyksie 26, 2013
420Stefan Tomasiaksie 26, 2013
419Wojciech Skowronsie 26, 2013
418Tomasz Gołębiowskisie 26, 2013
417Piotr Bożymsie 26, 2013
416Krystian Hamczyksie 26, 2013
415Bartłomiej Szmorlińskisie 26, 2013
414Artur Sikorskisie 26, 2013
413Tomasz Koseckisie 26, 2013
412Michał Bukowskisie 26, 2013
411Jerzy Mroczkowskisie 26, 2013
410Zygmunt Pabiansie 26, 2013
409Krzysztof Zielińskisie 26, 2013
408Piotr Petrykowskisie 26, 2013
407Sławomir Antczaksie 26, 2013
406Mariusz Salwierzsie 26, 2013
405Maria Wilczanskasie 26, 2013
404Wojciech Czarneckisie 26, 2013
403Robert Dworkowskisie 26, 2013
402Alina Radwańskasie 26, 2013
401Władysław Słobodasie 26, 2013
400Zofia Kwapiszsie 26, 2013
399Grażyna Malentasie 26, 2013
398Andrzej Boczarsie 26, 2013
397Sławomir Łomnickisie 26, 2013
396Jakub Jubassie 26, 2013
395Adam Dyrkosie 26, 2013
394Paweł Wójciksie 26, 2013
393Aleksander Wentlandsie 26, 2013
392Tadeusz Wojteczkosie 26, 2013
391Henryk Krzyżanowskisie 26, 2013
390Antoni Cekierasie 26, 2013
389Ewa Poznańskasie 26, 2013
388Piotr Chojnowskisie 26, 2013
387Kinga Troneczeksie 26, 2013
386Elzbieta Obrzydowskasie 26, 2013
385Artur Krzeszowiaksie 26, 2013
384Joanna Brydasie 26, 2013
383Marek Wysockisie 26, 2013
382Marta Klimczak-Ciołczyksie 26, 2013
381Dorota Serafinsie 26, 2013
380Karol Zwierzsie 26, 2013
379Leszek & Wanda Makowskisie 26, 2013
378Jolanta Przezdzieckasie 26, 2013
377Magdalena Sekułasie 26, 2013
376Ewa Franczaksie 26, 2013
375Elżbieta Grądziksie 26, 2013
374Anna Chudziksie 26, 2013
373Filip Kołodziejsie 26, 2013
372Piotr Przezdzieckisie 26, 2013
371Jakub Nowickisie 26, 2013
370Oskar Brandtsie 26, 2013
369Grzegorz Pawłowskisie 26, 2013
368Paweł Nieradasie 26, 2013
367Robert Karczewskisie 26, 2013
366Gabriela Sukieniksie 26, 2013
365Jacek Strycharczuksie 26, 2013
364Ewa Gliwickasie 26, 2013
363Magda Szubasie 26, 2013
362Wiesław Staniszewskisie 26, 2013
361Janusz Cholewasie 26, 2013
360magda wojtyniaksie 26, 2013
359Anna Świtalska-Jopeksie 26, 2013
358Mariusz Mikasie 26, 2013
357Anna Kocońsie 26, 2013
356Wojciech Leśniewskisie 26, 2013
355Aurelia Oczkosie 26, 2013
354Wieslaw Mazerantsie 26, 2013
353andrzej karutsie 26, 2013
352elizabeth tuminskisie 26, 2013
351Halina K. Wisniaksie 26, 2013
350Kazimierz Czublasie 26, 2013
349krzysztof paluchsie 26, 2013
348Przemek Szubasie 26, 2013
347Andrzej Dudeksie 26, 2013
346Anna Mita-Kiełbowiczsie 26, 2013
345Dorota Dywańskasie 26, 2013
344Jolanta Kapecka - Walczaksie 26, 2013
343Piotr Sznelewskisie 25, 2013
342Kamil Bobersie 25, 2013
341Leszek Roszkowskisie 25, 2013
340Krzysztof Wójciksie 25, 2013
339Stanislaw Radziukiewiczsie 25, 2013
338Jacek Sobolskisie 25, 2013
337Stanisław Mikołajczaksie 25, 2013
336Adam Maruszaksie 25, 2013
335Marcin Wojciechowskisie 25, 2013
334Barbara Sobolskasie 25, 2013
333Paweł Błaszczyksie 25, 2013
332Stanisław Grzyniewskisie 25, 2013
331Jacek Koronowskisie 25, 2013
330Dominika Arendt-Wittchensie 25, 2013
329Rafał Brodasie 25, 2013
328Rajmund Prochowieckisie 25, 2013
327Paweł Dulasie 25, 2013
326Piotr Bereśsie 25, 2013
325Maria Lechowicz-Zimnysie 25, 2013
324Tomasz Jaworskisie 25, 2013
323Tadeusz Makaruksie 25, 2013
322Marek Mrózsie 25, 2013
321Maciej Orzeszkosie 25, 2013
320Piotr Muszyńskisie 25, 2013
319Anna Roszkowskasie 25, 2013
318Zofia Lisowskasie 25, 2013
317Grzegorz Mniejszysie 25, 2013
316Paweł Kameckisie 25, 2013
315Piotr Kutybasie 25, 2013
314Józef Orzełsie 25, 2013
313Zbigniew Racławskisie 25, 2013
312Mirosława Kołtuniaksie 25, 2013
311Bogusław Przęczeksie 25, 2013
310Lidia Miszewskasie 25, 2013
309Wlodzimierz Wojciksie 25, 2013
308Magdalena Bogdańskasie 25, 2013
307Zbigniew Borkowskisie 25, 2013
306Marcin Miszewskisie 25, 2013
305Bozena Maloksie 25, 2013
304Maciej Komorowiczsie 25, 2013
303Zbigniew Dowgwillosie 25, 2013
302Robert Szmigielskisie 25, 2013
301Slawek Marszaleksie 25, 2013
300BARTLOMIEJ ZIOLKOWSKI MD PhDsie 25, 2013
299Karolina Checinskasie 25, 2013
298Zdzisław Stachowiaksie 25, 2013
297Kamila Dowgwiłłosie 25, 2013
296Piotr Krzewińskisie 25, 2013
295Miroslaw Nalepkasie 25, 2013
294Tomasz Wójcikowskisie 25, 2013
293Grzegorz Spisaksie 25, 2013
292Alicja Kielbasasie 25, 2013
291Edmund Sękowskisie 25, 2013
290Marta Dzięgielewskasie 25, 2013
289Grzegorz BANECKIsie 25, 2013
288Mateusz Dudzińskisie 25, 2013
287Izabela Szymanska sie 25, 2013
286Dorota Hetmansie 25, 2013
285Krzysztof Pokorasie 25, 2013
284Paweł Maciągsie 25, 2013
283Hanna Studzińskasie 25, 2013
282Zofia Radzimsie 25, 2013
281Aneta Myszkowskasie 25, 2013
280Bogdan Suchorabsie 25, 2013
279Dominik Domżalskisie 25, 2013
278Alicja Faber-Klinowskasie 25, 2013
277Maria Gościckasie 25, 2013
276Patryk Wawryszuksie 25, 2013
275Tomasz Rogalskisie 25, 2013
274Brenda Fortunesie 25, 2013
273Miroslaw Skorupkasie 25, 2013
272Piotr Sliwasie 25, 2013
271Rafał Bijaksie 25, 2013
270Tomasz Dyrdasie 25, 2013
269Lukasz Rodaksie 25, 2013
268Monika Ashkpoursie 25, 2013
267Tadeusz Micyksie 25, 2013
266Katarzyna Walkowiczsie 25, 2013
265Włodzimierz Sikorskisie 25, 2013
264Paweł Iwanowskisie 25, 2013
263Anna Łuczkowskasie 25, 2013
262Anna Iwanowskasie 25, 2013
261Maciej Pawliszsie 25, 2013
260Ewa Vignessie 25, 2013
259Nina Rżyskosie 25, 2013
258Aleksandra Tomakasie 25, 2013
257Krzysztof Orieksie 25, 2013
256Damian Zychsie 25, 2013
255Robert Moskalsie 25, 2013
254Jarosław Majersie 25, 2013
253Wojciech Czerniewiczsie 25, 2013
252Zofia i Zdzislaw Kata sie 25, 2013
251Rafał Małyszeksie 25, 2013
250Waldemar Świsłowskisie 25, 2013
249Mateusz Szymskisie 25, 2013
248Marzena Muchasie 25, 2013
247Zbigniew Szymaneksie 25, 2013
246Bartosz Orzewskisie 25, 2013
245Eżlbieta Barczykowskasie 25, 2013
244Dominika Maciossie 25, 2013
243Magdalena Nurzynskasie 25, 2013
242Pawel Nurzynskisie 25, 2013
241Marcin Gęsiarzsie 25, 2013
240Michal Grysiewiczsie 25, 2013
239Mateusz Paryssie 25, 2013
238Elżbieta Drośsie 25, 2013
237Wojciech Rolasie 25, 2013
236Natalia Rolasie 25, 2013
235Ewa Maryniewskasie 25, 2013
234Marek Barszczsie 25, 2013
233Grzegorz Tutaksie 25, 2013
232Mariusz Sargasie 25, 2013
231Jan Krzysztońsie 25, 2013
230Piotr Staroszsie 25, 2013
229Anna Maziarzsie 25, 2013
228Piotr Dobaksie 25, 2013
227Małgorzata Załogasie 25, 2013
226Anna Maciejewskasie 25, 2013
225Jacek Gancarsonsie 25, 2013
224Witold Milewskisie 25, 2013
223Maciej Szambelansie 25, 2013
222Paweł Zdunsie 25, 2013
221Wanda Zalewska-Zdunsie 25, 2013
220Leszek Misztalsie 25, 2013
219Maria Misztalsie 25, 2013
218Tomasz Ziemińskisie 25, 2013
217Witold Lubowieckisie 25, 2013
216Tadeusz Stefanówsie 25, 2013
215Kamilla Nowaksie 25, 2013
214Irena Gałkasie 25, 2013
213Kazimierz Stuczyńskisie 25, 2013
212Ferdynand Golasowskisie 25, 2013
211Mariusz Pisarczyksie 25, 2013
210Jadwiga Papajsie 25, 2013
209Slawomir Kicinskisie 25, 2013
208Łukasz Boryńsie 25, 2013
207Piotr Zubowiczsie 25, 2013
206Piotr Mitianiecsie 25, 2013
205Ewa Radomskasie 25, 2013
204Andrzej Kareckisie 25, 2013
203Janina Cieśliksie 25, 2013
202Grzegorz Strzeszewskisie 25, 2013
201Krystyna Palmowskasie 25, 2013
200Piotr Dukowskisie 25, 2013
199Urszula Woldańskasie 25, 2013
198Wojciech Szymanskisie 25, 2013
197Janusz Zielinskisie 25, 2013
196Witold Hendzelsie 25, 2013
195Marcel Adamassie 25, 2013
194Katarzyna Adamassie 25, 2013
193Jacek Adamassie 25, 2013
192Irena Grażyna Jóźwiaksie 25, 2013
191Jerzy Olichwiruksie 25, 2013
190Sylwia Zyreksie 25, 2013
189Dominik Wawrzyniaksie 25, 2013
188Stanisław Nitkiewiczsie 25, 2013
187Maciej Syreksie 25, 2013
186Wiesław Szkarłatsie 25, 2013
185Sławomir Furasie 25, 2013
184Adam Butrymsie 25, 2013
183Joanna Dabrowskasie 25, 2013
182Mateusz Bobersie 25, 2013
181Jacek Pietraszkosie 25, 2013
180Maria Ryszewskasie 25, 2013
179Włodzimierz Ryszewskisie 25, 2013
178Krzysztof Klepackisie 25, 2013
177Michał Stróżyksie 25, 2013
176Łucja Marczuksie 25, 2013
175Beata Michalaksie 25, 2013
174Janusz Frontczaksie 25, 2013
173Stanislaw Pietroszeksie 25, 2013
172Małgorzata Łętowskasie 25, 2013
171Artur Antczaksie 25, 2013
170Jadwiga Lubowieckasie 25, 2013
169Radek Zabinskisie 25, 2013
168Jan Winklersie 25, 2013
167Maria Tarnowskasie 25, 2013
166Jolanta Świerkowskasie 25, 2013
165Marek Fiuteksie 25, 2013
164marzena azarewiczsie 25, 2013
163Małgorzata Lutowskasie 25, 2013
162Beata Bednarzsie 25, 2013
161Wiesława Fiuteksie 25, 2013
160Zofia Sowasie 25, 2013
159Artur Kubickisie 25, 2013
158Jadwiga Rakowskasie 25, 2013
157Irena Szafrańskasie 25, 2013
156Barbara Szczerbowskasie 25, 2013
155Mieczysława Starońsie 25, 2013
154Adam Kusiaksie 25, 2013
153Grzegorz Żołądkowiczsie 25, 2013
152Szymon Kosmansie 25, 2013
151Beata Bielasie 25, 2013
150Andrzej Marczuksie 25, 2013
149Andrzej Fornalsie 25, 2013
148Ewa Rżyskpsie 25, 2013
147Łukasz Wierzbickisie 25, 2013
146Józef Galińskisie 25, 2013
145Margaret Chudziksie 25, 2013
144Aldona Budrewicz-Jacobsonsie 25, 2013
143Jerzy Rżyskosie 25, 2013
142Oskar de Sagesie 25, 2013
141Renato Torsensie 25, 2013
140Krzysztof Kardynsie 25, 2013
139Alicja Kijowskasie 25, 2013
138Paweł Jasinskisie 25, 2013
137Barbara Romantowskasie 25, 2013
136Bogdan Jałowiecsie 25, 2013
135Antoni Starońsie 25, 2013
134Zbigniew Romantowskisie 25, 2013
133Stanisław Miszczaksie 25, 2013
132Kazimierz Nawalaniecsie 25, 2013
131Dariusz Piotrowskisie 25, 2013
130Paweł Grabarasie 25, 2013
129Marek Maszczyńskisie 25, 2013
128Jolanta Prewencka-Gucwasie 25, 2013
127Grzegorz Ciborsie 25, 2013
126Andrzej Trzeciaksie 25, 2013
125Rajmund Marciniaksie 25, 2013
124Marcin Wantuchsie 25, 2013
123lukasz rolasie 25, 2013
122Magda Maleksie 25, 2013
121Marek Żółtowskisie 25, 2013
120Agata Paprockasie 25, 2013
119Jolanta Grabowskasie 25, 2013
118Ewelina Karnasie 25, 2013
117Włodzimierz Pomiernysie 25, 2013
116Robert Olejniksie 25, 2013
115Małgorzata Wojczak-Olejniksie 25, 2013
114Joanna Papajsie 25, 2013
113Danuta Biryckasie 25, 2013
112Lidia Osinskasie 25, 2013
111Marcin Bulatsie 25, 2013
110Bogusław Rajskisie 25, 2013
109Konrad Czechsie 25, 2013
108Adam Sokalsie 25, 2013
107Teresa Stoppasie 25, 2013
106Piotr Pokorskisie 25, 2013
105Chris Kowalczewskisie 25, 2013
104Yvonne Kowalczewskisie 25, 2013
103Marcin Wójciksie 25, 2013
102Tomasz Umińskisie 25, 2013
101MARIA GOLIŃSKAsie 25, 2013
100ANDRZEJ CZAYKA POZNAŃsie 24, 2013
99Andrzej Szlagorsie 24, 2013
98Krzysztof Zdanowiczsie 24, 2013
97Magda Krzeminskasie 24, 2013
96Pawel Woloszczuksie 24, 2013
95Andrzej Kwiecińskisie 24, 2013
94Łukasz Wysksie 24, 2013
93Piotr Chmielewskisie 24, 2013
92Marek Bagińskisie 24, 2013
91Krystyna Kalinowskasie 24, 2013
90Krzysztof Astrachancewsie 24, 2013
89Alfred Sobieniaksie 24, 2013
88Robert Laskasie 24, 2013
87Janusz Waliszewskisie 24, 2013
86Robert Morawskisie 24, 2013
85Marcin Maciejaksie 24, 2013
84Filip Stankiewiczsie 24, 2013
83Michał Kirpluksie 24, 2013
82JERZY GRONEKsie 24, 2013
81Bozena Martinsie 24, 2013
80Jacek Łaskarzewskisie 24, 2013
79Agnieszka Śledziaksie 24, 2013
78Klaudiusz Zaganskisie 24, 2013
77Dawid Gdańskisie 24, 2013
76Aleksandra Kujawasie 24, 2013
75Jan Nowaksie 24, 2013
74Kamilla Kufajewsie 24, 2013
73Krzysztof Gutsie 24, 2013
72Christopher Pajaksie 24, 2013
71Edyta Mazursie 24, 2013
70Jarosław Wróblewskisie 24, 2013
69Sebastian Kaleta sie 24, 2013
68Łukasz Zwierkosie 24, 2013
67Katarzyna Jakubowska sie 24, 2013
66ela tureczeksie 24, 2013
65Barbara, Ludwika Puliksie 24, 2013
64Henryk Srokasie 24, 2013
63Sobieslaw Andrzej Andrzejewskisie 24, 2013
62Mirosław Kokoszkiewiczsie 24, 2013
61Karol Stanulasie 24, 2013
60Maciej Korytowskisie 24, 2013
59Ted Juchniewiczsie 24, 2013
58Dariusz Więceksie 24, 2013
57MAREK MARUDZINSKIsie 24, 2013
56Barbara Łuszczewskasie 24, 2013
55Antoni Łuszczewskisie 24, 2013
54Stanislaw Filipeksie 24, 2013
53Slawomir Tomasz Wojtachniasie 24, 2013
52Andrzej Żurawskisie 24, 2013
51Monika Najdowskasie 24, 2013
50Anna Bergiersie 24, 2013
49Ludmiła Klimaszewskasie 24, 2013
48Bogdan Banasiaksie 24, 2013
47Grzegorz Muszyńskisie 24, 2013
46Krzysztof Orchowskisie 24, 2013
45Marcin Jeśkasie 24, 2013
44Dariusz Bartosiewiczsie 24, 2013
43Adam Zajacsie 24, 2013
42Paweł Bendkowskisie 24, 2013
41Adrian Kępkasie 24, 2013
40Janusz Wozniaksie 24, 2013
39Wojciech Paprockisie 24, 2013
38Beata Lossonsie 24, 2013
37Marek Wareckisie 24, 2013
36Danuta Dobrowolskasie 24, 2013
35anna dąbrowskasie 24, 2013
34Ryszard Zenkersie 24, 2013
33Tomasz Wąsiksie 24, 2013
32Anna Maria Rzepeckasie 24, 2013
31Wanda Wołosowiczsie 24, 2013
30Anna Syskasie 24, 2013
29Rafał Mirosławsie 24, 2013
28Romuald Żukowskisie 24, 2013
27Richard Southsie 24, 2013
26Tomasz Tołpasie 24, 2013
25Marta Wilksie 24, 2013
24Janina Herasie 24, 2013
23Beata Southsie 24, 2013
22Dawid Gierczyksie 24, 2013
21Robert Gierczyksie 24, 2013
20Bogusław Wojnarsie 24, 2013
19Maciej Falkowskisie 24, 2013
18Janusz Błażejczyksie 24, 2013
17Jerzy Trawczyńskisie 24, 2013
16Sławomir Mikołajczaksie 24, 2013
15Tomasz Ziobrosie 24, 2013
14krzysztof michalaksie 24, 2013
13Hanna Pottagesie 24, 2013
12Mariusz Chaberasie 24, 2013
11Ryszard Morcineksie 24, 2013
10Janusz Walczaksie 24, 2013
9grzegorz grucasie 24, 2013
8Marzena Zajkowskasie 24, 2013
7Michał Jamrozsie 24, 2013
6Sebastian Gulińskisie 24, 2013
5Beata Mazurkiewicz sie 24, 2013
4Bartosz Jezierskisie 24, 2013
3Rafał Kozikowskisie 24, 2013
2Tomasz Wysockisie 24, 2013
1Maciej Świrskisie 24, 2013

British Airways rezygnuje z wyświetlania filmu UMUV! Sukces akcji !

SukcesPetycjiBA

Dzisiaj otrzymaliśmy informację od British Airways o wycofaniu z programu “In Flight Entertainment” niemieckiego, rasistowskiego paszkwilu na Polskę i Polaków.

Tym samym brytyjski narodowy przewoźnik uznał polską argumentację o obelżywym, oszczerczym i rasistowskim charakterze tego filmu, zwróconym przeciwko Narodowi Polskiemu i żołnierzom Armii Krajowej.

Jest to istotny sukces Reduty, a równocześnie istotny argument w walce o dobre imię AK i Polski. Zarówno recenzja z New York Timesa jak i dzisiejsza decyzja BA uwidaczniają rzeczywisty charakter tego filmu.

Dziękujemy wszystkim sygnatariuszom protestu. Równocześnie zastrzegamy, że dopóki BA rzeczywiście nie usuną tego filmu z pokładów samolotów jesteśmy cały czas gotowi wznowić protest według przygotowanego harmonogramu. Nasze polskie doświadczenie mówi nam, że w kontaktach z Albionem liczą się fakty, a nie deklaracje.

Maciej Swirski

Prezes Reduty

„Unsere Mütter…” na pokładach samolotów British Airways. Bojkot!

SukcesPetycjiBA

British Airways uczestniczy w szkalowaniu Armii Krajowej. Reduta Dobrego Imienia wzywa do bojkotu!

Na pokładach British Airways rozpoczęto wyświetlanie niemieckiego filmu szkalującego Armię Krajową – „Unsere Mütter, unsere Väter” w ramach programu „In Flight Entertainment” czyli programu uprzyjemniania lotu.

British Airways przewozi rocznie miliony pasażerów (według dostępnych danych np. w 2012 roku – 37,5 mln). Wyświetlanie filmu UMUV na pokładach samolotów BA spowoduje, że pasażerowie, niejednokrotnie pierwszy raz słyszący o Armii Krajowej nabędą fałszywego przekonania nie tylko o charakterze największej armii podziemnej II wojny światowej, ale także o przebiegu II wojny światowej i charakterze narodowym Polaków.

Reduta Dobrego Imienia zwróciła się do władz British Airways o odstąpienie od zamiaru wyświetlania szkalującego serialu. Jednym z powodów jest m.in. nie tylko jawnie szkalujący charakter miniserialu, lecz także fakt, że BA będące narodowym przewoźnikiem lotniczym w Wielkiej Brytanii powinny z wielką ostrożnością podchodzić do wszystkich zdarzeń mających charakter obrażania uczuć jakiejkolwiek mniejszości. Znane są przypadki błyskawicznej reakcji BA w momencie urażenia uczuć Azjatów przez personel BA. Na monity ze strony Polaków BA odpowiedziało zdawkowym pismem działu kontaktu z klientami.

Przyszedł czas bardziej zdecydowanych działań – oprócz listów protestacyjnych do zarządu  BA, które można podpisywać poprzez stronę www Reduty Dobrego Imienia (http://reduta-dobrego-imienia.pl/?p=670) trzeba rozpocząć bojkot konsumencki British Airways oraz bojkot obsługi tych linii lotniczych.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom wzywa wszystkich, którzy chcą być solidarni z obrażanymi żołnierzami Armii Krajowej, aby nie korzystali z linii lotniczych British Airways.

Jeśli mają wpływ na zakup biletów lotniczych do podróży służbowych – aby odstąpili od ich zakupu do czasu, aż szkalowanie Armii Krajowej na pokładach BA się zakończy. Dotyczy to szczególnie kierowników instytucji państwowych, posłów i senatorów, pracowników ministerstw i innych agend rządowych oraz firm z udziałem Skarbu Państwa.

Pracowników służb obsługujących na lotniskach samoloty BA lub mającymi styczność z załogami samolotów BA (Straż Graniczna, Służba Celna, Urząd Lotnictwa Cywilnego, pracownicy portów lotniczych,) wzywamy, aby wypełniali swoje obowiązki szczególnie sumiennie, zgodnie ze WSZYSTKIMI procedurami przewidzianymi w stosunku do załóg i samolotów, tak, aby BA odczuło, że Państwo Polskie zwraca uwagę na to jaki jest stan British Airways, linii lotniczych biorących udział w szkalowaniu historii kraju, którego obywatele przelewali krew w obronie Wielkiej Brytanii.

Wzywamy kooperantów BA w Polsce, aby w kontaktach  BA, zarówno na poziomie oficjalnym jak i prywatnie uświadamiali pracownikom BA jakiego rodzaju uczynków dopuszcza się ich pracodawca.

Wzywamy polskich pracowników BA, zarówno w Kraju jak i za granicą, aby w ramach codziennych kontaktów z kierownictwem firmy żądali zaprzestania zniesławiania Armii Krajowej.

Wzywamy czytelników do wysyłania protestów nie tylko poprzez stronę WWW Reduty, ale także pisemnie na adres BA w Polsce (podany na końcu niniejszego apelu) oraz o dzwonienie z protestami na numery telefoniczne podawane przez BA do obsługi klientów – zablokujmy je, niech oszczercy nie robią interesów w Polsce i z Polakami.

Wzywamy Polaków w Wielkiej Brytanii do wysyłania protestów do władz British Airways.

Reduta Dobrego Imienia planuje jeszcze inne działania,  o których ze zrozumiałych względów będzie informować w terminie późniejszym.

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Adres korespondencyjny British Airways w Polsce:

 

British Airways

Marszałkowska 76

00-517 Warszawa

numery telefonów, na które należy dzwonić z protestami:

22 529 90 00

22 306 08 51

22 306 08 50

 fax 22 306 08 37

22 306 07 00

22 650 43 85

adres email osoby w British Airways do której należy wysyłać protesty (mogą być po polsku) helen.blenkinsop@ba.com . Temat maila powinien być po angielsku, na przykład: „Protest against recent broadcast of defamatory anti-Polish movie on BA flights”

 LIST PROTESTACYJNY DO WŁADZ BRITISH AIRWAYS

(wersja angielska jest wysyłana po wypełnieniu formularza)

Dlatego musimy protestować. Do zarządu British Airways wysłany został dzisiaj (2.02.2014) list następującej treści:

Rada Dyrektorów

BRITISH AIRWAYS PLC

WATERSIDE

PO BOX 365

HARMONDSWORTH

WEST DRAYTON

UB7 0GB

Szanowni Państwo,

Piszemy w sprawie pożałowania godnej emisji na pokładzie samolotów British Airways szkalującego i zniesławiających filmu “Nasze matki , nasi ojcowie: Generation War ” .

Ten niemiecki mini-serial TV na temat II wojny światowej jest powszechnie krytykowany za próbę przedstawienia zwykłych Niemców jako nie mających wiedzy o zbrodniach niemieckich podczas II wojny światowej, a zwłaszcza za nikczemny sposób, w jaki obraża pamięć o Armii Krajowej, największej w historii organizacji podziemnej walczącej z  nazistowskimi Niemcami . New York Times nazwał ten film “ćwiczeniem z pamięci wybiórczej ” i skrytykował go za ” relatywizm moralny” i  ”sposób w jaki ten film ukazuje polski ruch oporu”.

Fałszowanie historii w przedstawionym serialu wywołało oburzenie wśród osób zaznajomionych z historią II wojny światowej na całym świecie . To wywołało serię protestów, w tym demonstracji przed stacjami mediów które zamierzają wyświetlić ten film. Nasza organizacja – Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom – wszczęła postępowanie sądowe przeciwko producentom i dystrybutorom oszczerczego filmu. 

Wśród innych nieścisłości ten miniserial niesłusznie i oszczerczo przedstawia członków Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, jako bezrozumnych antysemitów, pełnych nienawiści do Żydów i obojętnych na ich los w rękach Niemców .

W rzeczywistości Armia Krajowa pomagała Żydom i przyjmowała ich w swoje szeregi. Polskie Państwo Podziemne było jedyną organizacją podziemną w Europie, które miało w swoich strukturach jednostkę dedykowaną ratowaniu ludności żydowskiej przed zamordowaniem przez Niemców, Radę Pomocy Żydom (kryptonim “Żegota”) . Historycy szacują, że Rada uratowała dziesiątki tysięcy Żydów, pomimo faktu, że Polacy, którzy pomagali Żydom w okupowanej Polsce karani byli przez Niemców śmiercią. Liczni Polacy i członkowie Armii Krajowej ryzykowali życie i je stracili za ratowanie Żydów, co jest powszechnie uznawane przez historyków na całym świecie. Państwo Izrael uznało ponad 6000 Polaków jako Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata , czyli nie-Żydów, którzy ratowali Żydów od zagłady w czasie Holokaustu, a Polacy stanowią największą liczbę spośród osób uhonorowanych w ten sposób.

Jak widać, prezentacja Armii Krajowej jako organizacji antysemickiej jest niewłaściwa, niesprawiedliwa wobec wielu, którzy stracili życie walcząc przeciw ludobójczym Niemcom pod rządami Hitlera , a także raniące ich ich potomków i Polaków w ogóle.

Dlatego jesteśmy bardzo zasmuceni i rozczarowani widząc jak brytyjskie linie lotnicze w włączają oszczercze i szkalujące treści w swój program rozrywkowy lotu. Jest to denerwujące nie tylko dla wielu osób znających fakty historyczne, którzy skontaktowali się z nami.  Co gorsze, rozprzestrzenia zły i bolesny obraz wydarzeń historycznych dla pasażerów mniej obeznanych z historią Europy.

Ponadto uważamy, że British Airways jako narodowy przewoźnika z Wielkiej Brytanii ma szczególną odpowiedzialność za pamięć polskich żołnierzy podczas II wojny światowej , którzy walczyli bohatersko w powietrzu, na morzu i na lądzie, jako towarzysze broni Wielkiej Brytanii, jednego ważnych sojuszników Polski. Jak Państwo wiedzą, Wielka Brytania wypowiedziała wojnę nazistowskim Niemcom w wyniku niemieckiej inwazji na Polskę, a później gościł polski rząd na uchodźstwie. Dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy trafiło do Wielkiej Brytanii i walczyło dzielnie “za wolność naszą i waszą” .

Jako najbardziej uznana firma lotnicza w Wielkiej Brytanii z  pewnością zdają sobie Państwo sprawę z roli polskiego lotnictwa w Bitwie o Anglię, oraz z faktu, że polscy piloci mieli najlepsze wyniki w walce.

Polskie wojska lądowe walczyły również u boku Wielkiej Brytanii w inwazji na kontynent (w tym  jednostka spadochronowa w bitwie o Arnhem), a także we Włoszech i kampaniach afrykańskich. Wojsko Polskie było czwartą co do wielkości armią aliantów w Europie, po ZSRS , USA i Wielkiej Brytanii .

Oprócz znaczącego wsparcia na froncie zachodnim, Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa znacząco przyczyniły się do osłabienia niemieckiej machiny wojennej w Europie Środkowej. Winston Churchill – głośny wielbiciel polskiego ruchu oporu nazwał Armię Krajową “nieśmiertelną w pamięci dla Polski i dla przyjaciół wolności na całym świecie “.

Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom z powodzeniem wielokrotnie interweniowała w sprawie pomówień i zniesławień Polaków. Robiliśmy to poprzez działania prawne, kampanie w mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz – tam gdzie to jest potrzebne – inicjowanie masowych protestów. W tym przypadku dodatkowo rozważamy wezwanie do bojkotu konsumenckiego .

Jednak zawsze jesteśmy otwarci na rozwiązywanie tych spraw polubownie o ile wynikają z niewiedzy, a nie złej woli. Mamy nadzieję, że wspomniana emisja na pokładach samolotów British Airways wynikała z braku świadomości sprawy, a nie złej woli i dajemy okazję, aby to udowodnić. Wzywamy do natychmiastowego wycofania się z oferty rozrywkowej miniserialu „Unsere Mütter, Unsere Väter” i potwierdzenia tego w odpowiedzi do nas .

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i brak terminowej i satysfakcjonującej odpowiedzi do dnia 10 lutego 2014 wywoła niezbędne kolejne kroki.

 

Sukces akcji!

SukcesPetycjiBA

najnowsze podpisy
933Bartosz Mączkowskilut 26, 2014
932Krzysztof Bukczynskilut 25, 2014
931Adam Andrzejewsskilut 25, 2014
930Krystian Kogutlut 25, 2014
929Michał Milewskilut 25, 2014
928Józef Kalecińskilut 25, 2014
927Katarzyna Gadawskalut 25, 2014
926Adam Jareklut 25, 2014
925Robert Kiragolut 25, 2014
924Krzysztof Tomczaklut 25, 2014
923Jadwiga Wieronskalut 25, 2014
922Krzysztof Romanlut 25, 2014
921Tomasz Tarnowskilut 25, 2014
920Anna Sosińskalut 25, 2014
919Marcin Maziarzlut 25, 2014
918Anna Szeligalut 25, 2014
917Renata Omenlut 25, 2014
916Kazimierz Biklut 25, 2014
915Andrzej Mazurkiewiczlut 25, 2014
914Ilona Galinskalut 25, 2014
913Dariusz Kochanowiczlut 25, 2014
912SZYMON CICHONlut 25, 2014
911Jerzy Swiatkowskilut 25, 2014
910Joanna Świadeklut 25, 2014
909Renata Heimlut 25, 2014
908Krzysztof Roguskilut 25, 2014
907krzysztof sekowskilut 25, 2014
906mariusz dawidlut 25, 2014
905Sebastian Żmudalut 25, 2014
904Piotr Kaczmareklut 25, 2014
903Andrew Havasulut 25, 2014
902Jennifer Skulskilut 25, 2014
901Marta Dziegielewskalut 25, 2014
900piotr turkowskilut 25, 2014
899dominik domitrzlut 25, 2014
898Tomasz Studniareklut 25, 2014
897Tomasz Brojewskilut 25, 2014
896Michał Stachowiczlut 25, 2014
895Robert Kobylińskilut 25, 2014
894Krzysztof Bednarzlut 25, 2014
893Grzegorz Bujeklut 25, 2014
892Juliusz Maleclut 25, 2014
891Jadwiga jAbłońskalut 25, 2014
890Krzysztof Góralskilut 25, 2014
889Piotr Sieślaklut 25, 2014
888Marcin Makowskilut 25, 2014
887Tomasz Golanlut 25, 2014
886Marian Mikulskilut 25, 2014
885Maria Mioduszewskalut 25, 2014
884Jerzy Kowalczyklut 25, 2014
883Rafał Pichetalut 25, 2014
882Janusz Stolarskilut 25, 2014
881Teresa Garalut 25, 2014
880PIOTR TOMICKIlut 25, 2014
879Witold Sobejkolut 25, 2014
878Andrzej Antochówlut 25, 2014
877Arkadiusz Szydłolut 25, 2014
876Wojciech Koziołlut 25, 2014
875Irena Przybylinskalut 25, 2014
874Jerzy Czapiewskilut 25, 2014
873Leszek Gabryślut 25, 2014
872Agata Smólskalut 25, 2014
871Bogdan Czaplalut 25, 2014
870Kazimierz Grabowskiklut 25, 2014
869Zbigniew Skowrońskilut 25, 2014
868Paweł Janowskilut 25, 2014
867Grzegorz Stefańczyklut 25, 2014
866Krzysztof Oberclut 25, 2014
865Radoslaw Bienkunskilut 25, 2014
864Renata Wardaklut 25, 2014
863Janusz Walczaklut 25, 2014
862Anna Wolskalut 25, 2014
861Krzysztof Wolskilut 25, 2014
860Anna Pękala lut 25, 2014
859Wojciech Bryndalut 25, 2014
858Maciej Hajdullut 25, 2014
857Pawel Budziochlut 24, 2014
856Elizabeth Laskowskilut 24, 2014
855Tadeusz Cieślalut 24, 2014
854Andrzej Lewickilut 24, 2014
853Stanisław Biklut 24, 2014
852Marianna Kaczoreklut 24, 2014
851Mateusz Frankowskilut 24, 2014
850Katarzyna Gorzelskalut 24, 2014
849MONIKA KOTŁOWSKAlut 24, 2014
848Ewa Szałeklut 24, 2014
847Dariusz Cichylut 24, 2014
846Marta Mierzejeklut 24, 2014
845Grzegorz Strzeszewskilut 24, 2014
844Piotr Fraślut 24, 2014
843Marta Jankiewiczlut 24, 2014
842Łukasz Zabdyrlut 24, 2014
841Maciej Andrzejewskilut 24, 2014
840Ryszard Kusojćlut 23, 2014
839Maria Gielaslut 23, 2014
838Anna Chorobiklut 23, 2014
837Andrzej Chorobiklut 23, 2014
836Maciej Chmielowieclut 23, 2014
835Boguslawa Czechowskalut 23, 2014
834Stanisław Biklut 23, 2014
833Malina Lesnalut 23, 2014
832Adam Parszywkalut 23, 2014
831Marcin Nowaklut 23, 2014
830nicola pazdzierskalut 23, 2014
829Stanislaw Iwulskilut 23, 2014
828Bartosz Kołodziejlut 23, 2014
827Jarosław Maciejewskilut 23, 2014
826Mira Ghoshallut 23, 2014
825Danuta Korzeniewskalut 22, 2014
824Piotr Ostowiczlut 22, 2014
823Kate Boronlut 22, 2014
822Maria Dumaslut 22, 2014
821Katarzyna Chenczkelut 22, 2014
820Andrzej Radominskilut 22, 2014
819Maciej Woźniaklut 22, 2014
818Łukasz Gołębiowskilut 22, 2014
817Marian Szpaklut 22, 2014
816Krzysztof Zielinskilut 22, 2014
815Marian Bastrzyklut 22, 2014
814Krzysztof Lechlut 22, 2014
813Tomasz Wroteklut 21, 2014
812Aleksander Zawiszalut 21, 2014
811Dorota Wroteklut 21, 2014
810Malgorzata Danilowskalut 21, 2014
809CHRIS SZATYBELKOlut 21, 2014
808Tomasz Judeckilut 21, 2014
807Barbara Turowskalut 21, 2014
806Piotr Makuleclut 21, 2014
805Mohamed Mustafalut 21, 2014
804Anna Gielarowska-Mustafalut 21, 2014
803Marta Pietrusiaklut 21, 2014
802Agnieszka Mejerlut 21, 2014
801Ryszard Koszczyńskilut 21, 2014
800Katarzyna Wajdalut 21, 2014
799Piotr Jankowskilut 21, 2014
798Aleksandra Jankiewiczlut 21, 2014
797Waldemar Wiśniowskilut 21, 2014
796Anna Jaroszlut 21, 2014
795Paweł Iwanickilut 21, 2014
794Grażyna Sajnoklut 21, 2014
793Izabela jankiewiczlut 21, 2014
792Marian Jankiewiczlut 21, 2014
791Barbara Grochowskalut 21, 2014
790Stanislaw Grochowskilut 21, 2014
789BOŻENA CZUBERNATlut 21, 2014
788Zbigniew Zdunlut 21, 2014
787Adam Machajeklut 21, 2014
786Adrian Adameklut 21, 2014
785Jerzy Jurdzińskilut 21, 2014
784Mariusz Klimczaklut 21, 2014
783Jan Świrskilut 21, 2014
782EDYTA Gielarowska-Wankelut 21, 2014
781anna dabrowskalut 21, 2014
780Elzbieta Woroniecka-Dygońlut 21, 2014
779Julia Jochacylut 21, 2014
778Jaroslaw Niementowskilut 21, 2014
777Patrycja Jochacylut 21, 2014
776Krystian Małyszkolut 21, 2014
775Pawel Kiszkalut 21, 2014
774Piotr Borkowskilut 21, 2014
773Kazimierz Gapskilut 21, 2014
772Jarosław Lewkolut 21, 2014
771Andrzej Rogallut 21, 2014
770Marek Jaksalut 21, 2014
769Katarzyna Jasińska-Zdunlut 21, 2014
768klaudia błoszyklut 21, 2014
767Iwona Beharlut 21, 2014
766Mateusz Bernacki-Wojnarlut 21, 2014
765Ariel Kalinowskilut 21, 2014
764Anna Wierciochlut 21, 2014
763Bogdan Marcinowskilut 21, 2014
762Witold Laburda lut 21, 2014
761MAŁGORZATA CEPEKlut 21, 2014
760dariusz matwiejczuglut 21, 2014
759kazimierz kolbuszlut 21, 2014
758Danuta Wieceklut 21, 2014
757Magdalena Kozlowskilut 21, 2014
756Adam Deptułalut 21, 2014
755Anita Muszyńskalut 21, 2014
754Tomasz Deptułalut 21, 2014
753Jozef Wieceklut 21, 2014
752Jarosław Najduklut 21, 2014
751Grzegorz Mareklut 21, 2014
750Stefan Wisniowskilut 21, 2014
749Michał Podkowskilut 21, 2014
748Grzegorz Muchalut 21, 2014
747Waldemar Paszkiewiczlut 20, 2014
746Janusz Nazarlut 20, 2014
745Maciej Dejnackilut 20, 2014
744Damian Gasiorowskilut 20, 2014
743Dominika Kolasińskalut 20, 2014
742Krzysztof Marszałeklut 20, 2014
741Mateusz Żułtowskilut 20, 2014
740Bartłomiej Kamockilut 20, 2014
739Piotr Piechówkalut 20, 2014
738Bartłomiej Kramarzlut 20, 2014
737Justyna Rungelut 20, 2014
736Dawid Gurgullut 20, 2014
735Piotr Wichańskilut 20, 2014
734Sylwia Koselalut 20, 2014
733Jerzy Knabelut 20, 2014
732Michał Kwiatkowskilut 20, 2014
731Łukasz Siwieclut 20, 2014
730Maciej Kucharskilut 20, 2014
729Jan Staniszewskilut 20, 2014
728Bartosz Hanclut 20, 2014
727Łukasz Sztramskilut 20, 2014
726Eliasz Pruszczyklut 20, 2014
725Marcin Ziewieclut 20, 2014
724Artur Jedrzejewskilut 20, 2014
723Rafał Kapustalut 20, 2014
722Łukasz Szurkolut 20, 2014
721Bogusława Turzynieckalut 20, 2014
720Michal Niedzielanlut 20, 2014
719Paweł Szczureklut 20, 2014
718Lukasz Kedzierskilut 20, 2014
717Kamil Krzaczeklut 20, 2014
716Kamil Jabłońskilut 20, 2014
715Wiesława Górska-Kopyteklut 20, 2014
714Roman Kopyteklut 20, 2014
713Jakub Majerlut 20, 2014
712Monika Nowaczyklut 20, 2014
711Marcel Mendzińskilut 20, 2014
710marcin iwińskilut 20, 2014
709Rafal Sanczyklut 20, 2014
708Jakub Grabowskilut 20, 2014
707Marcin Kaławajlut 20, 2014
706Alicja Markowskalut 20, 2014
705Karol Adamczyklut 20, 2014
704Kamil Sońkolut 20, 2014
703Agnieszka Idziaklut 20, 2014
702Dorota Marciniaklut 20, 2014
701Adam Tusińskilut 20, 2014
700Krzysztof Klimczyklut 20, 2014
699Dominik Jurkiewiczlut 20, 2014
698Joanna Mierzwalut 20, 2014
697Jan Mikołajczyklut 20, 2014
696Piotr Sleczkowskilut 20, 2014
695Aleksandra Mazurlut 20, 2014
694Michał Capałalut 20, 2014
693Jerzy Koteklut 20, 2014
692Krzysztof Gołąbeklut 20, 2014
691Mateusz Paryslut 20, 2014
690Mateusz Richertlut 20, 2014
689Dawid Bandzyralut 20, 2014
688Dawid Kanareklut 20, 2014
687Patrycja Trzeciaklut 20, 2014
686Dorota Skrobanlut 20, 2014
685Krzysztof Nawrockilut 20, 2014
684Sławomir Konkollut 20, 2014
683Marcin Matuszewskilut 20, 2014
682Krystian Kucharskilut 20, 2014
681Mariusz Sadkowskilut 20, 2014
680Kamil ZambrYckilut 20, 2014
679Adrian Nowaklut 20, 2014
678Patryk Januszeklut 20, 2014
677Jakub Kubskilut 20, 2014
676Dominik Janiklut 20, 2014
675Joanna Radziędalut 20, 2014
674Mateusz Nyczaklut 20, 2014
673Marlena Gollut 20, 2014
672Maksymilian Lubikowskilut 20, 2014
671Stanisław Danielaklut 20, 2014
670Piotr Kowalskilut 20, 2014
669Kamil Walczyklut 20, 2014
668Arkadiusz Paweleclut 20, 2014
667Dominik Skrzypkowskilut 20, 2014
666Patryk Kulińskilut 20, 2014
665Marcin Malinowskilut 20, 2014
664sebastian sońtalut 20, 2014
663Michał Kuleszalut 20, 2014
662Henryk Leśniewskilut 20, 2014
661Michal Gromyszlut 20, 2014
660Dawid Gryc lut 20, 2014
659Adam Kuślut 20, 2014
658Izabela Góreckalut 20, 2014
657Karolina Salamonlut 20, 2014
656Bartłomiej Wronalut 20, 2014
655Mateusz Pabichlut 20, 2014
654Kacper Pogorzelskilut 20, 2014
653Judyta Strehlkelut 20, 2014
652Katarzyna Wołczyklut 20, 2014
651Dawid Chabowski lut 20, 2014
650Ariel Świderlut 20, 2014
649Krystian Boguslut 20, 2014
648Sylwia Koselalut 20, 2014
647Damian Tychoniuklut 20, 2014
646Jakub Milanlut 20, 2014
645Mariusz Kicilinskilut 20, 2014
644Zachariasz Wzięchlut 20, 2014
643Anna Kotlut 20, 2014
642Kinga Gołdalut 20, 2014
641Paweł Michalskilut 20, 2014
640Jakub Gołębiewskilut 20, 2014
639Mateusz Sawickilut 20, 2014
638Łukasz Stefaniaklut 20, 2014
637dawid kondziołkalut 20, 2014
636Robert Ulasiuklut 20, 2014
635Filip Pachniewskilut 20, 2014
634Kacper Grzybeklut 20, 2014
633Zuzanna Pyjorlut 20, 2014
632Marcin Wojnarowskilut 20, 2014
631Łukasz Mogalut 20, 2014
630marcin maciejaszlut 20, 2014
629Jakub Kowalskilut 20, 2014
628Rafał Mazurlut 20, 2014
627Adrian Nyczlut 20, 2014
626Tomasz Ciborowskilut 20, 2014
625Tomasz Osobalut 20, 2014
624Sebastian Zońlut 20, 2014
623Michał Grabińskilut 20, 2014
622Dominik Rępała lut 20, 2014
621Paweł Rylskilut 20, 2014
620Piotr Witczaklut 20, 2014
619Mariusz Wojcieszaklut 20, 2014
618Paula Błażejczaklut 20, 2014
617Anna Furgallut 20, 2014
616Marcin Łapińskilut 20, 2014
615Paweł Mołdyszlut 20, 2014
614Alan Taterkalut 20, 2014
613Jacek Muchowskilut 20, 2014
612Grzegorz Waleklut 20, 2014
611Katarzyna Wieczoreklut 20, 2014
610Piotr Grzywaczlut 20, 2014
609Tomasz Pawełeklut 20, 2014
608Katarzyna Wowralut 20, 2014
607Maciej Grzesiaklut 20, 2014
606walter jezeklut 20, 2014
605Szymon Bednarzlut 20, 2014
604Artur Stackiewiczlut 20, 2014
603Jerzy Ledzińskilut 20, 2014
602Ryszard Danielaklut 20, 2014
601Sebastian Batorlut 20, 2014
600Michał Nowaklut 20, 2014
599Michał Mazureklut 20, 2014
598Michał Smolińskilut 20, 2014
597Michał Jastrzębskilut 20, 2014
596PRZEMYSŁAW JARNICKIlut 20, 2014
595Krystian Radtkelut 20, 2014
594Martyna Bałakierlut 20, 2014
593Olgierd Cieślalut 20, 2014
592Bartosz Pabisiaklut 20, 2014
591Konrad Kossackilut 20, 2014
590Artur Zielinskilut 20, 2014
589Julia Tuszerlut 20, 2014
588Dawid Dyślut 20, 2014
587Marcin Włudziklut 20, 2014
586Mateusz Sójkalut 20, 2014
585Malgorzata Mielczynskalut 20, 2014
584Rafał Piechotalut 20, 2014
583Grzegorz Nikrandtlut 20, 2014
582Marcin Gomoliszewskilut 20, 2014
581Radosław Potockilut 20, 2014
580Sebastian Dygaslut 20, 2014
579Kamil Paluchlut 20, 2014
578Piotr Michniewiczlut 20, 2014
577Michał Umińskilut 20, 2014
576Marek Skrabalut 20, 2014
575Jacek Łysiaklut 20, 2014
574Marek Idziaklut 20, 2014
573Rafał Olkowskilut 20, 2014
572Gabriela Dublańskalut 20, 2014
571Adam Woźniaklut 20, 2014
570Martyna Kręckalut 20, 2014
569Dariusz Makockilut 20, 2014
568Tomasz Sadowylut 20, 2014
567Adrian Skomiałlut 20, 2014
566Rafał Dąbrowskilut 20, 2014
565Maciej Podleśnylut 20, 2014
564Piotr Buczaniewiczlut 20, 2014
563Mateusz Zarębalut 20, 2014
562Halina Byrnelut 20, 2014
561Michał Różyckilut 20, 2014
560Krzysztof Czekierdalut 20, 2014
559Andreas Marzeclut 20, 2014
558Małgorzata Pieńkowskalut 20, 2014
557Urszula Szafrańskalut 20, 2014
556Piotr Rusnarczyklut 20, 2014
555Mateusz Kwiecinskilut 20, 2014
554Klaudia Gąciklut 20, 2014
553Roman Misiewiczlut 20, 2014
552Michał Kałużyńskilut 20, 2014
551Tomasz Kucharskilut 20, 2014
550Jakub Krawczyńskilut 20, 2014
549Tom Steflut 20, 2014
548Adrian Kosmalski lut 20, 2014
547Grzegorz Sławskilut 20, 2014
546Piotr Smolareklut 20, 2014
545Piotr Kogutlut 20, 2014
544Sebastian kwiatkowskilut 20, 2014
543Adam Marcinkiewiczlut 20, 2014
542Tomasz Szafranskilut 20, 2014
541Kacper Plotnioklut 20, 2014
540Szymon Króllut 20, 2014
539Jerzy Michalskilut 20, 2014
538Piotr Jarzębowskilut 20, 2014
537Martyna Zabielskalut 20, 2014
536Marcin Zabielskilut 20, 2014
535Sławomir Janiszewskilut 20, 2014
534Leszek Adamczyklut 20, 2014
533Tomasz Niemotkolut 20, 2014
532Józef Boryczkolut 20, 2014
531Kamil Przybyszewskilut 20, 2014
530Barbara Boryczkolut 20, 2014
529Mateusz Słupiklut 20, 2014
528Władysław Ziębalut 20, 2014
527Szymon Popławskilut 20, 2014
526Szymon Mizaklut 20, 2014
525Maciej Grochowskilut 20, 2014
524Artur Mrozinskilut 20, 2014
523Jacek Wójciklut 20, 2014
522Edyta Kulaklut 20, 2014
521Tomasz Majlut 20, 2014
520PIotr Kolasalut 20, 2014
519Marcin Felczynskalut 20, 2014
518Katarzyna Szalastlut 20, 2014
517Maciej Krawczyklut 20, 2014
516Jacek Jopowiczlut 20, 2014
515Małgorzata Ostrowskalut 20, 2014
514Patrycja Kilinskalut 20, 2014
513Marcel Singhlut 20, 2014
512Adam Wieruszewskilut 20, 2014
511Iwona Singhlut 20, 2014
510Grzegorz Gromadalut 20, 2014
509Artur Slombalut 20, 2014
508Martyna Lesniewskalut 20, 2014
507Paweł Ho-Janeckilut 20, 2014
506Artur Jarzombeklut 20, 2014
505Jan Krzywoźniaklut 20, 2014
504Sandra Łangowskalut 20, 2014
503Krzysztof Witkowskilut 20, 2014
502Maciej Meszkolut 20, 2014
501Sara Kołeckalut 20, 2014
500Michał Spadzińskilut 20, 2014
499Piotr Skowroneklut 20, 2014
498Jan Zorskilut 20, 2014
497Mateusz Czarnieckilut 20, 2014
496Michał Rajewskilut 20, 2014
495Krzysztof Cichońlut 20, 2014
494Paulina Ostrogórskalut 20, 2014
493Patrycja Skórzaklut 20, 2014
492Magdalena Klimkowiczlut 20, 2014
491Daniel Kośmideklut 20, 2014
490Patrycja Rupińskalut 20, 2014
489Justyna Cegielskalut 20, 2014
488Michał Łopatkiewiczlut 20, 2014
487Damian Ropiaklut 20, 2014
486Bartek Jabłońskilut 20, 2014
485Tomasz Biesiadalut 20, 2014
484Łukasz Ropiaklut 20, 2014
483Kamila Klimaszewskalut 20, 2014
482Patryk Kawkalut 20, 2014
481Rafał Miksalut 20, 2014
480grzesiek Babajagalut 20, 2014
479Dawid Głowackilut 20, 2014
478Adrian Ćmiellut 20, 2014
477Paweł Stankiewiczlut 20, 2014
476Krzysztof Jankowiaklut 20, 2014
475Mateusz Bieleckilut 20, 2014
474Łukasz Górniaklut 20, 2014
473kamil wiśniewskilut 20, 2014
472Kinga Wawrzyniaklut 20, 2014
471Robert Szołtyseklut 20, 2014
470Elżbieta Zdanowiczlut 20, 2014
469Michał Więceklut 20, 2014
468Marcin Barwińskilut 20, 2014
467Joanna Reszellut 20, 2014
466Anna Puklut 20, 2014
465Mariusz Tynskilut 20, 2014
464Adam Piechockilut 20, 2014
463Albert Makaruklut 20, 2014
462Grzegorz Burdzylut 20, 2014
461Monika Łobejkolut 20, 2014
460Maciej Krawczyklut 20, 2014
459Tomasz Murglinlut 20, 2014
458Piotr Smoterlut 20, 2014
457Adrian Kulbackilut 20, 2014
456Andrzej Bieńkowskilut 20, 2014
455Szczepan Przybylskilut 20, 2014
454Jakub Fafaralut 20, 2014
453Bartłomiej Szadzinskilut 20, 2014
452Jakub Cieśliklut 20, 2014
451Grzegorz Maciejewski lut 20, 2014
450Patryk Baranowskilut 20, 2014
449Marcin Karaślut 20, 2014
448RAFAŁ CIERPIAŁlut 20, 2014
447Igor Pokoralut 20, 2014
446Anna Wiśniewskalut 20, 2014
445Piotr Łachlut 20, 2014
444Sebastian Macioszeklut 20, 2014
443Karolina Muszyńskalut 20, 2014
442Michał Ogoniaklut 20, 2014
441Daniel Skupieńlut 20, 2014
440Ewelina Woźniaklut 20, 2014
439Karol Świgutlut 20, 2014
438Kamil Kowalskilut 20, 2014
437Bartłomiej Kowalskilut 20, 2014
436Artur Dudziaklut 20, 2014
435Szymon Trzewiklut 20, 2014
434Dawid Kociaralut 20, 2014
433Patrycja Okarmuslut 20, 2014
432Justyna Krzaklut 20, 2014
431Artur Czyżlut 20, 2014
430Mateusz Haponiuklut 20, 2014
429Grzegorz Godońlut 20, 2014
428Małgorzata Felczyńskalut 20, 2014
427Jakub Adamczyklut 20, 2014
426Gosia Heinelut 20, 2014
425Krzysztof Chwallut 20, 2014
424Przemysław Koslut 20, 2014
423Kacper Paszellut 20, 2014
422Piotr Solaklut 20, 2014
421Rafał Lewandowski lut 20, 2014
420Przemysław Gadomskilut 20, 2014
419Jakub Grzesiklut 20, 2014
418Rafał Kopfflut 20, 2014
417Michał Musialiklut 20, 2014
416Jakub Pyziklut 20, 2014
415Paula Linkiewiczlut 20, 2014
414Marcin Łętowskilut 20, 2014
413robert słowikowskilut 20, 2014
412Kacper Bilonlut 20, 2014
411Łukasz Kaliskilut 20, 2014
410Urban Hetmanlut 20, 2014
409Mateusz Żuchowskilut 20, 2014
408Kamil Grabowskilut 20, 2014
407Stanisław Kisielewiczlut 20, 2014
406Aleksandra Kameckalut 20, 2014
405Pawel Kameckilut 20, 2014
404Jerzy Jędrychowskilut 20, 2014
403Michał Kurkalut 20, 2014
402Magdalena Dominika Machnickalut 20, 2014
401Ryszard Rosiklut 20, 2014
400Janusz Waliszewskilut 20, 2014
399Pawel smigajlut 20, 2014
398Jacek Dunin-Borkowskilut 20, 2014
397MARIOLA GWIZDAŁAlut 20, 2014
396Tadeusz Sosnowskilut 20, 2014
395Anita Łapińskalut 20, 2014
394Agata Wyrzykowskalut 20, 2014
393Joanna Mironlut 20, 2014
392Marta Kwiatkowskalut 20, 2014
391Wojciech Czerniewiczlut 20, 2014
390Grzegorz Żołądkowiczlut 20, 2014
389Eugeniusz Zawadalut 20, 2014
388Urszula Królikowskalut 20, 2014
387Wacław Kokotlut 20, 2014
386Maria Korniejczuklut 20, 2014
385Malinka Lesnalut 20, 2014
384Czeslaw Krzywonlut 20, 2014
383Kamil Kucińskilut 19, 2014
382Matylda Kolago_Kucińskalut 19, 2014
381Elżbieta Karmelita- Wojciechowskalut 19, 2014
380dagmara mrowieclut 19, 2014
379IZABELLA MAZURlut 19, 2014
378Jerzy Rokickilut 19, 2014
377Malgorzata Igiellut 19, 2014
376MARIA OKOŃSKAlut 19, 2014
375Katarzyna Klottlut 19, 2014
374Agnieszka Goszczyckalut 19, 2014
373Bronislawa Pencarskalut 19, 2014
372maria petrokovitchlut 19, 2014
371Marek Ejsmontlut 19, 2014
370Elzbieta Wieckowskalut 19, 2014
369Joanna Szymanska-Dabeklut 19, 2014
368Maciej Dabeklut 19, 2014
367Wanda Dabeklut 19, 2014
366Jolanta Zielenkiewiczlut 19, 2014
365Marek Klockolut 18, 2014
364Iwona Postołalut 18, 2014
363Danuta Szymanowska-Rudowskalut 18, 2014
362Janusz Piernikowskilut 18, 2014
361Grzegorz Michał Kochanowiczlut 18, 2014
360Maciej Kołyszkolut 18, 2014
359Elżbieta Czechowskalut 18, 2014
358Maria Szabuniewiczlut 18, 2014
357KRZYSZTOF POSTOLAlut 18, 2014
356Marek Skowroneklut 18, 2014
355Andrzej Rocławskilut 18, 2014
354PIOTR RADWAŃSKIlut 18, 2014
353Aleksander Juniewiczlut 18, 2014
352Marek Rudowskilut 18, 2014
351Agnieszka Wojteckalut 18, 2014
350jerzy Furalut 18, 2014
349Jacek Styrczulalut 18, 2014
348Andrzej Maciatalut 18, 2014
347Bogumila Kozdraklut 18, 2014
346Maciej Kozdraklut 18, 2014
345Edward Styrczulalut 18, 2014
344Edmund Gorgonlut 18, 2014
343Monika Szadkowskilut 18, 2014
342Piotr Ruseklut 17, 2014
341Miroslaw Sosnalut 17, 2014
340Dorota Czepieluklut 17, 2014
339Mariusz Majchrowiczlut 17, 2014
338Magdalena Majchrowiczlut 17, 2014
337Ewa Czuchnowskalut 17, 2014
336Piotr Peckalut 17, 2014
335Agnieszka Pasiekalut 17, 2014
334Jerzy Bauerlut 17, 2014
333Ewa Kołyszkolut 16, 2014
332Marzenna Sztobrynlut 16, 2014
331AGATA KALUZNYlut 16, 2014
330ZBIGNIEW.B KALUZNYlut 16, 2014
329Magdalena Castagnélut 15, 2014
328Grzegorz Popławskilut 15, 2014
327Adam Poplawskilut 15, 2014
326Sylwester Paszunlut 15, 2014
325Eric Dorszlut 15, 2014
324Urszula Sciborlut 15, 2014
323JADWIGA POREBAlut 15, 2014
322Krystian Grebalut 15, 2014
321Anna Duraklut 15, 2014
320Beata Gierczynskilut 15, 2014
319Mieczyslaw Krollut 15, 2014
318Helena Kadzielawalut 15, 2014
317Tadeusz Kawalut 15, 2014
316Iwona Muchalut 14, 2014
315Zbigniew Okpiszlut 14, 2014
314Izabela Sobolewskalut 14, 2014
313Mariusz Sibiga Sibigalut 14, 2014
312waldemar lokiclut 14, 2014
311richard otaplut 14, 2014
310Beata Dorobeklut 14, 2014
309Jerzy Bandurskilut 14, 2014
308Jerzy Zygierewiczlut 14, 2014
307Stanisław Alotlut 14, 2014
306Krystyna Szkudlareklut 14, 2014
305Ryszard Jedrzejczyklut 14, 2014
304Lucja Sliwalut 14, 2014
303Zygmunt Cielaklut 14, 2014
302Bogdan Kottlut 14, 2014
301Wieslaw Tabaczynskilut 14, 2014
300Wiesław Misieklut 13, 2014
299Stanisław Drozdlut 13, 2014
298Maria Stanisławiaklut 13, 2014
297Renata Baranlut 13, 2014
296Jerzy Traczyńskilut 13, 2014
295Jolanta Ornatowskilut 13, 2014
294Marek Raczyńskilut 13, 2014
293Maciej Monikowskilut 13, 2014
292Lucyna Marszałeklut 13, 2014
291Mariusz Krogulskilut 13, 2014
290Jan Synowskilut 13, 2014
289Marcin Wplut 13, 2014
288Iwona Latowskalut 12, 2014
287Anna Bielańskalut 12, 2014
286Piotr Karlikowskilut 12, 2014
285Anna Fuhrmannlut 12, 2014
284Ewa Siatkalut 12, 2014
283Marek Szwaczkiewicz lut 12, 2014
282Artur Nadolskilut 12, 2014
281Ryszard Morcineklut 12, 2014
280Andrzej Zajączkowskilut 12, 2014
279Halina Wilk-Surdylut 12, 2014
278Franciszek Bielawskilut 12, 2014
277Tomasz Kozłowskilut 12, 2014
276Leszek Groneklut 12, 2014
275Andrzej Kwiatkowskilut 12, 2014
274Janusz Kopytowskilut 12, 2014
273Anna Kaczmarczyk-Pocicalut 12, 2014
272Anna Trzcieniecka-Greenlut 12, 2014
271Dorota Paniaklut 12, 2014
270Zbigniew Gocłowskilut 12, 2014
269Paulina Traczyńskalut 12, 2014
268Barbara Lech-Komorowskalut 12, 2014
267Monika Witanlut 12, 2014
266Wojciech Wilczek lut 12, 2014
265zbigniew grzywaczlut 12, 2014
264Jacek Tokarski lut 12, 2014
263Bartłomiej Zacharkolut 11, 2014
262Witold Kowalewskilut 11, 2014
261Maria Russlut 11, 2014
260ILONA OWERCZUKlut 11, 2014
259Aleksandra Doleżuchowiczlut 11, 2014
258Joanna Boguszlut 11, 2014
257Renata Sporinlut 11, 2014
256Joanna Leleklut 11, 2014
255Dorota Muszyńskalut 11, 2014
254Elżbieta Nadolskalut 11, 2014
253Krystyna Niederle-Gorajlut 11, 2014
252Adam Kulewskilut 11, 2014
251Tomasz Furczaklut 11, 2014
250Maria Krygowska-Donieclut 11, 2014
249Józef Kołodziejlut 11, 2014
248Iwona Tokarskalut 11, 2014
247Włodzimierz Korzeniowskilut 11, 2014
246Paweł Nałęczlut 11, 2014
245Jolanta Ruczyńskalut 11, 2014
244Jolanta Korzeniowskalut 11, 2014
243Michał Korzeniowskilut 11, 2014
242Andrzej Słotalut 11, 2014
241Tadeusz Menkelut 11, 2014
240Szczepan Ciuliszlut 11, 2014
239Leopoldyna Kowaliklut 11, 2014
238Agnieszka Smażyńskalut 11, 2014
237Adam Kowalczyklut 11, 2014
236Krystian Domańskilut 11, 2014
235florian herbstlut 11, 2014
234MARIUSZ GÓRSKIlut 11, 2014
233Anna Kulinowskalut 10, 2014
232Wojciech Kurzyńskilut 10, 2014
231ELZBIETA STANISZEWSKAlut 10, 2014
230Zofia Mareklut 10, 2014
229Maciej Podulkalut 10, 2014
228Izabela Orkiszlut 10, 2014
227Mariusz Królikowskilut 10, 2014
226Jolanta Boberlut 10, 2014
225Dorota Tomaszewskalut 10, 2014
224Danuta Banaslut 10, 2014
223Anna Zająclut 10, 2014
222Teresa Cisłowskalut 10, 2014
221Danuta Szewczyklut 10, 2014
220Jolanta Warchołlut 10, 2014
219Włodzimierz Bobulalut 10, 2014
218Grzegorz Sojdalut 10, 2014
217Jan Żurawskilut 10, 2014
216Robert Krzeszowiaklut 10, 2014
215Jolanta Krzeszowiaklut 10, 2014
214Ewa Murawska-Siedleckalut 10, 2014
213Zenon Siedleckilut 10, 2014
212Artur Kowalczyklut 10, 2014
211Zdzislaw Jan RYNlut 10, 2014
210Jacek Kułajlut 10, 2014
209Wincenty Cieślewiczlut 10, 2014
208Mikolaj Korneckilut 10, 2014
207Adam Sierosławskilut 10, 2014
206Sławomir Bielickilut 10, 2014
205Zdzisław Langlut 10, 2014
204Bogusław Kądzielawalut 10, 2014
203Kazimierz Stagrowskilut 10, 2014
202BarAdRadKrzy Rakilut 10, 2014
201Włodzimierz Kwasowiec (Ph.D.)lut 10, 2014
200Dariusz Kwiecieńlut 10, 2014
199piotr kropidłowskilut 10, 2014
198Grzegorz Strzemeckilut 10, 2014
197Joanna Kolomyeytsevlut 10, 2014
196Eryk Tobiaszlut 10, 2014
195Piotr Muszynskilut 10, 2014
194Jakub Gędziklut 10, 2014
193Pawel Bachorskilut 10, 2014
192Jacek Janialut 10, 2014
191Dariusz Kopećlut 10, 2014
190Robert Kletalut 10, 2014
189Gosia Porwitlut 10, 2014
188Bogusław Szczerbalut 10, 2014
187Marcin Kaczorowskilut 10, 2014
186MAREK SOSZKAlut 09, 2014
185Barbara Kopytowskalut 09, 2014
184Anna Królikowskalut 09, 2014
183Irena Trojanowskalut 09, 2014
182Henryk Kozińskilut 09, 2014
181Elżbieta Cydziklut 09, 2014
180Leon Łagodziclut 09, 2014
179Grazyna Brodeckalut 09, 2014
178Barbara Gołaszewskalut 09, 2014
177Wojciech Pleskaczlut 09, 2014
176Robert Gierczyklut 09, 2014
175maja nieniewskalut 09, 2014
174Jacek Kwiecińskilut 09, 2014
173Anna Dobraczyńskalut 09, 2014
172Włodzimierz Dobraczyńskilut 09, 2014
171Piotr Zawiszalut 09, 2014
170Agata Patykowskalut 09, 2014
169Karol Chlipalskilut 09, 2014
168Andrzej Knapiklut 09, 2014
167Kazimierz Chawchunowiczlut 09, 2014
166wiesna Mond-Kozłowskalut 09, 2014
165Tomasz Łazarczyklut 08, 2014
164Mateusz Salalut 08, 2014
163jacek skrabuchalut 08, 2014
162Jolanta Kuklińskalut 08, 2014
161Elżbieta Steczkowskalut 08, 2014
160Joanna Kowalczuklut 08, 2014
159Mirosław Szumiłolut 08, 2014
158Karol Ciesliklut 08, 2014
157Maria Wiertellut 08, 2014
156Marcin Wolskilut 08, 2014
155Joanna Gorecka-Kalitalut 08, 2014
154Barbara Kołodkolut 08, 2014
153Witold Pleskaczlut 08, 2014
152Kamil Siteklut 08, 2014
151Piotr Nykiellut 08, 2014
150Mikolaj Dąbrowskilut 08, 2014
149Jerzy Krzysztońlut 08, 2014
148Beata Duś-Sławińskalut 08, 2014
147Lesław Sławińskilut 08, 2014
146Małgorzata Rzoskalut 08, 2014
145John Carmodylut 08, 2014
144Wanda Bulajewskalut 08, 2014
143Hanna Mierzejewskalut 08, 2014
142Barbara Pulitlut 08, 2014
141Piotr Gorkalut 08, 2014
140Marcin Włodarczyklut 08, 2014
139Melanie Pilchlut 08, 2014
138Stefanie Pilchlut 08, 2014
137Robert Pilchlut 08, 2014
136lucy mazureklut 08, 2014
135J0hn Tudeklut 08, 2014
134Marcin Mierzejewskilut 08, 2014
133Joy Zamoyski-Kochlut 07, 2014
132Marek Dereńlut 07, 2014
131Katarzyna Bocheńskalut 07, 2014
130Katarzyna Schejbal-Dereńlut 07, 2014
129edina alavilut 07, 2014
128Tim Bucknalllut 07, 2014
127Peter Janickilut 07, 2014
126Martyna Grzesiaklut 07, 2014
125wojciech kossakowskilut 07, 2014
124Jaroslaw Zabiellolut 07, 2014
123Adam Bartosiklut 07, 2014
122Jurata Wajdalut 07, 2014
121Sławomir Rybałtowskilut 07, 2014
120Jarek Bernatlut 07, 2014
119Monika Dragankiewiczlut 07, 2014
118gabriela firkowskalut 07, 2014
117Adam Pajdaklut 07, 2014
116Wojciech Pisarskilut 06, 2014
115Krzysztof Jezewskilut 06, 2014
114Stephen Stelmaszuklut 06, 2014
113jacek groyeckilut 06, 2014
112Lidia Osinskalut 06, 2014
111Anna Cesarzlut 06, 2014
110Anna Leskiewiczlut 06, 2014
109piotr kowalskilut 06, 2014
108Andrzej Rosinskilut 06, 2014
107Aleksander Cesarzlut 06, 2014
106Andrzej Olszewskilut 06, 2014
105Jacek Jastrzębskilut 06, 2014
104Halina Sumisławskalut 06, 2014
103Sławomir Oleślut 06, 2014
102Piotr Czapkiewiczlut 06, 2014
101Klaudiusz Gaida lut 06, 2014
100DANUTA ZACZKOIWCZlut 06, 2014
99Justyna Kusiklut 06, 2014
98Marcin Sienickilut 06, 2014
97Justyna Tarasińskalut 06, 2014
96 Jan Ostrowskilut 06, 2014
95Adam Wesolowskilut 05, 2014
94Magdalena Paśkowskalut 05, 2014
93Lidia Kulawiaklut 05, 2014
92Kazimierz Szafranieclut 05, 2014
91Maria Szafranieclut 05, 2014
90Edyta Mazurlut 05, 2014
89Zofia Szmobara - Sochackalut 05, 2014
88Dorota Kicińskalut 05, 2014
87Sławomir Szadkowskilut 05, 2014
86Łukasz Chwałeklut 05, 2014
85Justyna Wawrzyńskalut 05, 2014
84krzysztof guszczanowskilut 05, 2014
83Mikołaj Malinowskilut 05, 2014
82Adam Stawierajlut 05, 2014
81Małgorzata Górskalut 05, 2014
80tomasz dziedziclut 05, 2014
79Wieslawa Przewozniczuklut 05, 2014
78Agnieszka Olkowskalut 05, 2014
77Anna Cepuchlut 05, 2014
76Piotr Markiewiczlut 05, 2014
75Aleksander Krupalut 05, 2014
74Joanna Ziembalut 05, 2014
73Marcin Klut 05, 2014
72Adam Izydorczyklut 05, 2014
71Przemysław Mosiądzlut 04, 2014
70Jadwiga Jędrzejewskalut 04, 2014
69Joanna Flamandlut 04, 2014
68Mariusz Danajlut 04, 2014
67Przemysław Marek Laźmierczaklut 04, 2014
66Monika Ciastochlut 04, 2014
65Jan Kowalskilut 04, 2014
64Marek Guzowskilut 04, 2014
63Filip Góreckilut 04, 2014
62Paweł Zamyślewskilut 04, 2014
61Iwona Kowalczewskilut 04, 2014
60Mateusz Chodorowskilut 03, 2014
59Krzysztof Cenalut 03, 2014
58Jerzy Gempellut 03, 2014
57Helena Mier-Jedrzejowiczlut 03, 2014
56Zofia Uszyńskalut 03, 2014
55Justyna Donizalut 03, 2014
54Izabella Łukawskalut 03, 2014
53Wojciech Drozdlut 03, 2014
52Wiesław Perytlut 03, 2014
51Lucyna Kondratlut 03, 2014
50Łukasz Nowickilut 03, 2014
49Andrzej Rzoskalut 03, 2014
48Maria Kosinskalut 03, 2014
47Maciej Rojnalut 03, 2014
46Karolina Marin-Sucheckalut 03, 2014
45Marta Werkalut 03, 2014
44Lukasz Botluclut 03, 2014
43Marta Zelazowlut 03, 2014
42Piotr Adamczyklut 03, 2014
41Marek Pawłowskilut 03, 2014
40Piotr Chrósciellut 03, 2014
39Lidia Izabella Sokolowska-Cybartlut 03, 2014
38Adrian Łopuszyńskilut 03, 2014
37Agnieszka Szczepaniklut 03, 2014
36Marcin Hermanlut 03, 2014
35Marcin Gałkalut 03, 2014
34Zbigniew Sorbjanlut 03, 2014
33Barbara Niesulowskilut 03, 2014
32KRYSTYNA POPLAWSKAlut 03, 2014
31Marta Uszyńskalut 03, 2014
30Maria Belzuncelut 03, 2014
29Maria Tajchertlut 03, 2014
28Andrzej Jędrzejowskilut 03, 2014
27Marta Kowaliklut 03, 2014
26Marek Żuklut 03, 2014
25Ewa Kubiaczyklut 03, 2014
24Alojzy Kanialut 03, 2014
23Marek Pawlaklut 03, 2014
22Krzysztof Raczyńskilut 03, 2014
21Michal Bledowskilut 03, 2014
20Jolanta Sarosieklut 03, 2014
19Paula Raczyńskalut 03, 2014
18Szymon Pardalut 03, 2014
17Kinga Maruszaklut 03, 2014
16Damian Gatkowskilut 03, 2014
15MAGDALENA SEKUŁAlut 03, 2014
14Lukasz Mazurkiewiczlut 03, 2014
13Andrzej Pfitznerlut 03, 2014
12Ryszard Rzepkolut 03, 2014
11Grażyna Draheimlut 03, 2014
10Wiesław Kuźmiczlut 03, 2014
9Jerzy Mikrutlut 03, 2014
8Krzysztof Grzywaczlut 03, 2014
7Zbigniew Jaworskilut 03, 2014
6Piotr Buszkiewiczlut 03, 2014
5Elżbieta Filipkiewiczlut 03, 2014
4Wanda Zalewska-Zdunlut 03, 2014
3Paweł Zdunlut 03, 2014
2Roch Baranowskilut 02, 2014
1Maciej Świrskilut 02, 2014

Szkoła Erich-Fried-Gesamtschule Herne niedaleko Bochum – Interwencja RDI – poprawiony wpis na stronie szkolnej [sprawa N/2014/S/023/c]

Na stronach WWW szkoły w Niemczech w miejscowości Herne umieszczony jest artykuł

“Jüdischer Zeitzeuge erinnert an das Schicksal seiner Familie Gedenktafel eingeweiht” w którym znalazło się zdanie:

Später erfuhren sie, dass die Eltern nach Theresienstadt deportiert und in einem der polnischen Vernichtungslager ermordet worden waren. Während Werner Blumenthal nach Deutschland zurückkehrte, blieb Kurt in England. Er heiratete und baute sich eine Existenz auf. 

Poniżej oryginał tego tekstu z zaznaczonym oszczerstwem:

Erich-Fried-Gesamtschule Herne_1.02.2014 [case N:2014:S:023:c]

 

Po wysłaniu wezwania do usunięcia oszczerstwa władze szkoły zmieniły w ciągu 5 godzin wpis na prawidłowy:

Später erfuhren sie, dass die Eltern nach Theresienstadt deportiert und in einem der deutschen Vernichtungslager auf polnischem Gebiet ermordet worden waren

link do strony z adresami władz szkoły:

http://www.erich-fried-gesamtschule.de/pages/ansprechpartner.php

Maciej Swirski

(więcej…)

Autor oszczerstwa w Rhein-Zeitung przeprasza – uczeń gimnazjum w Meyen przeprasza za użycie słów „polski obóz śmierci Sobibór”

W wydaniu niemieckiej gazety Rhein-Zeitung współpracownik gazety Patrick Grosse, 19 letni uczeń gimnazjum w Meyen użył sformułowania „polski obóz w Soboborze” opisując uroczystości upamiętniające Żydów z jego miejscowości.

Na naszą interwencję (i polskiego MSZ) gazeta zamieściła sprostowanie, a autor na swoim profilu na Twitterze napisał jedno zdanie, że się pomylił, a relacje polsko niemieckie były „trudne”.

W imieniu Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom wysłaliśmy list do dyrektora gimnazjum w Meyen, żądając przeprosin od Patricka Grosse.

Rozmowa telefoniczna z prof. Vissarem (dyrektorem gimnazjum w Meyen) przeprowadzona 28.01.2014 uświadomiła mu, że sprawa nie polega tylko na wrzawie ze strony urażonych Polaków, ale że jego uczniowi grozi doniesienie do niemieckiej i polskiej prokuratury o przestępstwie w postaci „kłamstwa oświęcimskiego”. Sformułowanie „polskie obozy śmierci” w świetle obecnego niemieckiego prawa jest negowaniem niemieckiego sprawstwa Holokaustu. Dyrektor Visser obiecał, że Patrick Grosse przyśle w ciągu dwóch dni przeprosiny.

Wczoraj, 30.01.2014, o godzinie 16:54 dotarł email z plikiem PDF z przeprosinami ze strony młodocianego dziennikarza. Oto ich treść:

Szanowny Panie Świrski,

 

Ja, Patrick Grosse przepraszam za sformułowanie „polski obóz koncentracyjny”.

Zgadzam się z Panem, że to wyrażenie jest całkowicie błędne i niestosowne. Bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że były to niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce. Zdaję sobie sprawę, że popełniłem błąd. Chciałem tylko poinformować czytelników, że niemiecki obóz koncetracyjny Sobibor był geograficznie położony w Polsce. Nigdy nie chciałem wyrazić, że Polska jest odpowiedzialna za Zagładę. Odpowiedzialni za te zbrodnie są Niemcy.

Rozmawiałem z wydawcą Rhein-Zeitung, gdzie artykuł był opublikowany. On także przeprasza za ten błąd i poinformował czytelników gazety o tym. Ja i on zapewniamy Pana, że nigdy nie zaprzeczaliśmy niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust.

Przeciwnie: Rhein-Zeitung wielokrotnie donosił  o niemieckich zbrodniach podczas II Wojny Światowej. Także w moim tekście napisałem o tej odpowiedzialności i że musimy pamiętać o tych zbrodniach

 

Z poważaniem

Patrick Grosse

Poniżej oryginalna wersja tego listu

statement

Można powiedzieć, że jeden grzesznik nawrócony. Zakładamy dobrą wolę Patricka Grosse,  i że oszczerstwo było nieintencjonalne, lecz wynikające z ignorancji – jak to zresztą nazwał dyrektor jego szkoły. Jednak cała ta historia pokazuje pole działań jakie otwiera się przed Redutą Dobrego Imienia – Polska Ligą Przeciw Zniesławieniom. Trzeba skierować się w stronę niemieckiej młodzieży i niemieckich szkół. Zrobić przegląd niemieckich podręczników. Trzeba w końcu spowodować, aby młodzi Niemcy poznali Polskę nie przez pryzmat niemieckiej propagandy państwowej, takiej jak film „Unsere Muetter, unsere Vaeter. Jasnym jest, że polskich władz w tej mierze nie zastąpimy – potrzebne jest tu proaktywne działanie władz. Jednakże dopóki te działania nie będą systemowe Reduta będzie naciskać na odpowiedzialnych w Polsce na podjęcie pełnej proaktywnej systemowej akcji, a nie działania reaktywne, w rodzaju sprostowań konsulatów i wezwań do nieużywania oszczerstw w artykułach. To za mało. Musi być akcja uświadamiająca.

Dlatego zapraszam do wstępowania do Reduty – można to zrobić poprzez stronę WWW. Potrzebni są wolontariusze, bo roboty coraz więcej.

Oszczerstwo w Rhein-Zeitung [sprawa N/2014/S/022/c]

Niemiecka gazeta Rhein-Zeitung opublikowała artykuł niejakiego Patricka Grosse na temat obchodów pamięci Żydów z jego miejscowości Meyen. I pomieścił tam passus, że jeden z żydowskich obywateli miasta został zamordowany w „polskim obozie koncentracyjnym Sobibor”.

Wydawać by się mogło, że oszczerstwo jakich wiele Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom notuje i w jakich co dzień interweniuje. To co wyjątkowe w tej sprawie to fakt, że autorem oszczerstwa jest dziewiętnastoletni uczeń lokalnego gimnazjum. Na swoim profilu na Twitterze (@PaddyGrosse) wprawdzie już przeprosił, a w tekście online pojawiło się sprostowanie, a w dzisiejszym numerze Rhein-Zeitung redakcja pisze, ze Sobibór był „nazistowskim obozem zagłady ulokowanym na terenie Polski okupowanej przez niemieckie wojska”.

Nie można jednak zadać pytania, w jaki sposób jest nauczana historia w lokalnej szkole średniej – Gymnasium Megina, której dyrektorem jest prof. Erdzard Visser.

Dlatego Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom wystosowała list do dyrektora tego giomanzjum:

Prof. Edzard Visser,

W artykule w Rhein Zeitung jeden z Pańskich uczniów , Patrick Grosse użył sformułowania „polski obóz zagłady Sobibór”. Oto link do wersji online tego artykułu

http://www.rhein-zeitung.de/region/lokales/mayen_artikel,-Stolpersteine-sollen-in-Mendig-an-Opfer-erinnern-%5BUpdate%5D-_arid,1099052.html  In

W załączniku przesyłam także zrzut ekranu oryginalnej wersji artykułu, jeszcze bez redakcyjnej poprawki.

Nie ma potrzeby Panu wyjaśniać, że to sformułowanie jest „kłamstwem oświęcimskim”, zdejmującym odpowiedzialność Niemców za Holocaust i przerzucającym na Polaków. Polacy byli pierwsza ofiarą Niemców w II Wojnie Światowej.

Oczekujemy zatem z Pańskiej strony starannej analizy jak doszło do czynu ucznia Patricka Grosse i tego w jaki sposób nauczana jest historia w placówce kierowanej przez Pana.

Oczekujemy także przeprosin ze strony Patricka Grosse i jego nauczyciela historii. Przeprosiny mają być wysłane na adres Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. Te przeprosiny będą opublikowane w polskich mediach.

 

Artykuł autorstwa Patricka Grosse został opublikowany w dniu rocznicy zajęcia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci w Auschwitz przez armię czerwoną.  Wywołał wzburzenie w polskim społeczeństwie. Chcemy wierzyć, że Patrick Grosse przeprosi i nie będzie więcej zniesławiał narodu polskiego. W przeciwnym przypadku wystąpimy na drogę prawną. W polskim Sejmie jest w trakcie opracowywania ustawa według której użycie podobnych sformułowań jes zagrożone kara więzienia do lat 5. W Niemczech „kłamstwo oświęcimskie” jest także karane. Przypominamy – użycie sformułowania „polski obóz śmierci” także według niemieckiego prawa jest „kłamstwem oświęcimskim”, ponieważ zaprzecza niemieckiemu sprawstwu Zagłady.

Zachęcam wszystkich czytelników do wysyłania podobnych zapytań do dyrektora Gymnasium Meyen. Jego adres:

Prof. Dr. Edzard Visser Schulleiter

Am Knüppchen 1

56727 Mayen

info@megina-gymnasium-mayen.de

Tel: +49 2651 9694-0

Stanowisko Reduty Dobrego Imienia w sprawie oświadczenia Związku Niemieckich Historyków

Stanowisko Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom w sprawie oświadczenia Niemieckiego Związku Historyków

Należy przyjąć z zadowoleniem oświadczenie Niemieckiego Związku Historyków w sprawie używania sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” z dnia 19.01.2014 r. Niemieccy historycy trafnie wskazują, że używanie tego sformułowania jest niedopuszczalne i de facto jest fałszowaniem historii i zaprzeczaniem niemieckiej winie za II Wojnę Światową. Niemiecki Związek Historyków zaapelował do „historyczno-dydaktycznych multiplikatorów” jak napisano (czyli środowisk nauczycielskich i dziennikarskich) o przeciwstawienie się używaniu „błędnych sformułowań”. Jest to godne pochwały.

Należy jednak zadać pytanie niemieckim historykom dlaczego dopiero teraz taki apel wystosowali, po wielokrotnych i z rosnącym natężeniem powtarzających się oszczerstwach w niemieckiej prasie i mediach?

Wydaje się pewne, że oświadczenie to jest bezpośrednio wywołane faktem wejścia pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej projektu ustawy penalizującej użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”. Zastanawiające jest, że historycy niemieccy w swoim oświadczeniu protestują przeciwko temu projektowi powołując się na wolność badań naukowych, podczas gdy oszczercze sformułowanie nie ma nic wspólnego z badaniami naukowymi, a za to wszystko z „kłamstwem oświęcimskim”, czyli przestępstwem karanym także w niemieckim prawodawstwie.

Ten, kto używa tego sformułowania nie ogłasza przecież wyników badań naukowych lecz wykracza przeciwko prawdzie materialnej, także na gruncie prawa międzynarodowego. Zbrodnicze rządy III Rzeszy Niemieckiej zostały osądzone w Norymberdze. Niemiecka wina za zorganizowanie i prowadzenie obozów koncentracyjnych została udowodniona bez wątpliwości. W Norymberdze jasno stwierdzono, że Niemcy są winni spisku przeciw pokojowi i zbrodni ludobójstwa. Jakie zatem prace badawcze planują niemieccy historycy protestując przeciwko „krępowaniu badań naukowych”, które rzekomo wprowadziłaby polska ustawa? Czy niemieccy historycy raczej nie powinni zaapelować do niemieckiej prokuratury o ściganie dziennikarzy używających w niemieckich mediach sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” – sprawców przestępstwa znanego jako „kłamstwo oświęcimskie” – czyli zaprzeczających niemieckiej winie za Holokaust?

Doceniając znaczenie gestu Niemieckiego Związku Historyków jakim jest to wielce spóźnione oświadczenie wzywamy równocześnie Sejm Rzeczypospolitej do jak najszybszego uchwalenia ustawy penalizującej użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”. 

Wzywamy obywateli do podpisywania petycji Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom popierającej tę inicjatywę ustawodawczą. Formularz do zbierania podpisów jest na stronach http://reduta-dobrego-imienia.pl.

Sejm i “polskie obozy koncentracyjne”

Dzisiaj głosowanie nad inicjatywą ustawodawczą PiS mającą na celu penalizację użycia sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne”. Głosowanie będzie ok. 10:30.

Wczorajsza dyskusja w sejmie nad tą inicjatywą pokazała jasny podział pomiędzy ugrupowaniami w polskim Sejmie. Podział na tych, którzy traktują poważnie polską godność i rację stanu i na tych, którym jest to co najmniej obojętne.

Projekt nowelizacji o IPN i kodeksu karnego poparł w wypowiedziach klubowych PiS i SP. PSL opowiedział się za skierowaniem do prac komisji, Palikociarnia przeciwko, razem z SLD. Wiceminister sprawiedliwości Królikowski mówił, że tego rodzaju penalizacja będzie miała znaczenie czysto symboliczne (w związku z czym zapewne według niego ustawa nie ma sensu).

Zobaczymy co będzie dzisiaj. Na stronach Sejmu jest mowa, o głosowaniu za odrzuceniem inicjatywy.

Teraz przychodzi czas na inicjatywę wolnych obywateli. Nie możemy się godzić na to, żeby ta sprawa był ignorowana przez większość sejmową. Nie możemy się zgodzić na kazuistykę ze strony rządu w tej sprawie. Oskarżanie Polaków o sprawstwo Holokaustu jest na tyle poważną sprawą, rzutującą na przyszłość Narodu, że nie można odpuścić rządzącym tej sprawy.

Dlatego trzeba zbierać podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie tej inicjatywy ustawodawczej.

Apel Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom jest na stronie Reduty : http://reduta-dobrego-imienia.pl/?p=505 razem z linkiem do pliku PDF z formularzem do zbierania podpisów (ten link jest także na dole notki)

Trzeba się organizować. I naciskać na posłów w tej sprawie. Wybory się zbliżają, a przecież to powinna być sprawa ponadpolityczna.

Oszczerczy film “Nasze matki….” (Generation War) w Australii – protestujemy!

12 stycznia 2014 roku o godz. 8:30 PM lokalnego czasu (niedziela , prime time) oszczerczy serial będzie emitowany w australijskiej telewizji państwowej SBS One.

Prosimy wszystkich o wysyłanie protestów do szefa tej telewizji Josepha Skrzynskiego (!) i żądaniem odstąpienia od planów emisji. Polaków w Australii prosimy o wysyłanie także protestów poprzez formularz wysyłkowy tej telewizji link: http://www20.sbs.com.au/complaints/

Oto treść protestu:

Dear Sir,

I am writing in connection with the information which arrived this week. I understand that you are ready to broadcast Mini-Serial – OUR MOTHERS, OUR FATHERS: GENERATION WAR (Unsere Mütter, unsere Väter). With the resume below, I would like to make you aware of some consequences that caused this serial. We – REDUTA DOBREGO IMIENIA – POLISH ANTI-DEFAMATION LEAGUE – represent the people who initiated legal action against the producers of the defamatory serial film “Our Mother, Our Fathers”. They were all drastically affected by this production by teamWorx Television & Film GmbH, Germany and co-produced by ZDF, Germany. There are several points I wish to bring forward regarding these proceedings.

The decision of broadcasting particularly this Mini-Serial can hardly be accepted. There seems to be a total misunderstanding of problem which prevents the world-wide audience from comprehension of the truth about the atrocities of World War II and also assimilate falsified historical policy, in order to “disperse” the real perpetrators of responsibility for the crimes of World War II. The reason I am writing this letter is to ask your help in resolving this problem so that you can remain the leader of the media institution which is assessed and evaluated in a public and open debate and appreciated by the entire public opinion of United Nations without offending the dignity and achievements of the freedom fighters in the struggle with Nazi German totalitarianism.

When writing about Poland, making films and documentaries about Polish history, doing radio and TV shows some misinformed people often use the publication and repeat the information, which do not always coincide with the facts. There is a tendency in some poor politically and historically biased media productions and tendentious historiography – unfortunately German in some cases – where, the nations of Central and Eastern Europe (including Poles) are becoming jointly responsible for the Holocaust – stop being victims and become accomplices in crime. It is often duplicated by English-speaking pop culture. What the young audience can learn from these misrepresented movies that often might be remembered for their lifetime?

We would like to direct your attention that these practices – when the remembrance and rights of the Polish society are being violated – may have further psychological, social and political consequences that the producers and TV-broadcasters probably still do not realize. There are a number of World War II apology statements issued by the state of Germany with regard to the war crimes and atrocities committed by the Third Reich of Germany during World War II. The statements were made after the end of World War II by the democratic government of the Federal Republic of Germany. We strongly believe there were a formal apology that carries a clear level of responsibility and recognition.

All rude and offensive manipulation – performed by the irresponsible actors – aimed at the destruction of the memory of the Holocaust and the atrocities of World War II is very serious. The victims – Jews, Poles, Romani people and other Slavic nations – have always condemned committing all these war crimes on behalf of Nazi Germany.

If this letter of collective protest against broadcasting this deceitful film Unsere Mütter, unsere Väter for the poor production is ignored by the management body of your broadcasting corporation, the Polish League Against Defamation (“Reduta Dobrego Imienia”) intends to seek in court the punitive damages of defaming for the Polish Home Army, the Polish people, the rising antagonism between the nations and projecting the enmity and hate, through the broadcasts. This is all even less comprehensible since it relates to Australia and Australian TV-viewers. The love of freedom and respect among nations motivated the anti-Nazi Germany coalition during the 2nd World War consisted of Poland and Australia among others.

I hope that you will deal with this matter promptly, halt broadcasting harmful film Unsere Mütter, unsere Väter and condemn all abuses committed by teamWorx Television & Film GmbH, Germany and co-producers.

[podpis]

List zostaje wysłany na adres joseph.skrzynski@sbs.one.au,  michael.ebeid@sbs.com.au (szef programowy)

Protest against broadcasting slander film "Generation War" in Australian SBS One TV

Dear Sir,

I am writing in connection with the information which arrived this week. I understand that you are ready to broadcast Mini-Serial - OUR MOTHERS, OUR FATHERS: GENERATION WAR (Unsere Mütter, unsere Väter). With the resume below, I would like to make you aware of some consequences that caused this serial. We - REDUTA DOBREGO IMIENIA – POLISH ANTI-DEFAMATION LEAGUE - represent the people who initiated legal action against the producers of the defamatory serial film "Our Mother, Our Fathers". They were all drastically affected by this production by teamWorx Television & Film GmbH, Germany and co-produced by ZDF, Germany. There are several points I wish to bring forward regarding these proceedings.

The decision of broadcasting particularly this Mini-Serial can hardly be accepted. There seems to be a total misunderstanding of problem which prevents the world-wide audience from comprehension of the truth about the atrocities of World War II and also assimilate falsified historical policy, in order to "disperse" the real perpetrators of responsibility for the crimes of World War II. The reason I am writing this letter is to ask your help in resolving this problem so that you can remain the leader of the media institution which is assessed and evaluated in a public and open debate and appreciated by the entire public opinion of United Nations without offending the dignity and achievements of the freedom fighters in the struggle with Nazi German totalitarianism.

When writing about Poland, making films and documentaries about Polish history, doing radio and TV shows some misinformed people often use the publication and repeat the information, which do not always coincide with the facts. There is a tendency in some poor politically and historically biased media productions and tendentious historiography - unfortunately German in some cases - where, the nations of Central and Eastern Europe (including Poles) are becoming jointly responsible for the Holocaust - stop being victims and become accomplices in crime. It is often duplicated by English-speaking pop culture. What the young audience can learn from these misrepresented movies that often might be remembered for their lifetime?

We would like to direct your attention that these practices - when the remembrance and rights of the Polish society are being violated - may have further psychological, social and political consequences that the producers and TV-broadcasters probably still do not realize. There are a number of World War II apology statements issued by the state of Germany with regard to the war crimes and atrocities committed by the Third Reich of Germany during World War II. The statements were made after the end of World War II by the democratic government of the Federal Republic of Germany. We strongly believe there were a formal apology that carries a clear level of responsibility and recognition.

All rude and offensive manipulation - performed by the irresponsible actors - aimed at the destruction of the memory of the Holocaust and the atrocities of World War II is very serious. The victims - Jews, Poles, Romani people and other Slavic nations - have always condemned committing all these war crimes on behalf of Nazi Germany.

If this letter of collective protest against broadcasting this deceitful film Unsere Mütter, unsere Väter for the poor production is ignored by the management body of your broadcasting corporation, the Polish League Against Defamation (“Reduta Dobrego Imienia”) intends to seek in court the punitive damages of defaming for the Polish Home Army, the Polish people, the rising antagonism between the nations and projecting the enmity and hate, through the broadcasts. This is all even less comprehensible since it relates to Australia and Australian TV-viewers. The love of freedom and respect among nations motivated the anti-Nazi Germany coalition during the 2nd World War consisted of Poland and Australia among others.

I hope that you will deal with this matter promptly, halt broadcasting harmful film Unsere Mütter, unsere Väter and condemn all abuses committed by teamWorx Television & Film GmbH, Germany and co-producers.

[signature]

286 signatures

Podziel się tym ze znajomymi:

   


najnowsze podpisy
286Anna Słowińskakwi 06, 2014
285Ewa Smolińskakwi 06, 2014
284Joanna Sadowskakwi 06, 2014
283Halina K. Wisniakmar 30, 2014
282jerzy omenmar 04, 2014
281Aleksandra Nalewajmar 03, 2014
280Dorota Leśniakmar 03, 2014
279Małgorzata Filipeckamar 02, 2014
278Jerzy Wachnikmar 01, 2014
277Roman Dzwonkowskimar 01, 2014
276Andrzej Zdunlut 28, 2014
275Lidia Zdunlut 28, 2014
274Anna Ryniaklut 28, 2014
273Dawid Rzepkalut 28, 2014
272Grzegorz Strzeszewskilut 27, 2014
271Aneta Thompsonlut 27, 2014
270Krzysztof Stryjeklut 26, 2014
269Eugeniusz Bednarzlut 26, 2014
268Eliza Boberlut 26, 2014
267Stanisław Kosewskilut 26, 2014
266Bartosz Mączkowskilut 26, 2014
265Krzysztof Bukczynskilut 25, 2014
264Adam Andrzejewskilut 25, 2014
263Andrzej Wróbellut 25, 2014
262Anna Sosińskalut 25, 2014
261Marcin Maziarzlut 25, 2014
260Anna Szeligalut 25, 2014
259Renata Heimlut 25, 2014
258Krzysztof Roguskilut 25, 2014
257Piotr Kaczmareklut 25, 2014
256Jerzy Tomasiklut 25, 2014
255piotr turkowskilut 25, 2014
254dominik domitrzlut 25, 2014
253Tomasz Studniareklut 25, 2014
252Tomasz Brojewskilut 25, 2014
251Marcin Makowskilut 25, 2014
250Teresa Garalut 25, 2014
249Andrzej Antochówlut 25, 2014
248Kazimierz Grabowskilut 25, 2014
247Grzegorz Stefańczyklut 25, 2014
246Stanisław Biklut 24, 2014
245Mateusz Frankowskilut 24, 2014
244Katarzyna Gorzelskalut 24, 2014
243Maria Gielaslut 24, 2014
242Marta Jankiewiczlut 24, 2014
241Dorota Berliklut 24, 2014
240Ryszard Kusojćlut 23, 2014
239Anna Chorobiklut 23, 2014
238Andrzej Chorobiklut 23, 2014
237Stanisław Biklut 23, 2014
236Bartosz Kołodziejlut 23, 2014
235Kate Boronlut 22, 2014
234Łukasz Gołębiowskilut 22, 2014
233Tomasz Wroteklut 21, 2014
232Dorota Wroteklut 21, 2014
231Tomasz Judeckilut 21, 2014
230Waldemar Wiśniowskilut 21, 2014
229Aleksandra Jankiewiczlut 21, 2014
228Grażyna Sajnoklut 21, 2014
227Izabela Jankiewiczlut 21, 2014
226Marian Jankiewiczlut 21, 2014
225BOŻENA CZUBERNATlut 21, 2014
224Zbigniew Zdunlut 21, 2014
223Adam Machajeklut 21, 2014
222Jerzy Jurdzińskilut 21, 2014
221Julia Jochacylut 21, 2014
220Jaroslaw Niementowskilut 21, 2014
219Patrycja Jochacylut 21, 2014
218Marek Jaksalut 21, 2014
217Katarzyna Jasińska-Zdunlut 21, 2014
216Danuta Wieceklut 21, 2014
215Jozef Wieceklut 21, 2014
214Grzegorz Muchalut 21, 2014
213Justyna Rungelut 20, 2014
212Łukasz Paruslut 20, 2014
211Agnieszka Idziaklut 20, 2014
210Krzysztof Gołąbeklut 20, 2014
209Judyta Strehlkelut 20, 2014
208Zachariasz Wzięchlut 20, 2014
207Dominik Rępałalut 20, 2014
206Mariusz Chodaczlut 20, 2014
205Edyta Gersińskilut 20, 2014
204Sebastian Gersińskilut 20, 2014
203Jacek Muchowskilut 20, 2014
202Katarzyna Wowralut 20, 2014
201walter jezeklut 20, 2014
200Tomir Gurbanlut 20, 2014
199Piotr Michniewiczlut 20, 2014
198Marek Idziaklut 20, 2014
197Klaudia Gąciklut 20, 2014
196Piotr Kogutlut 20, 2014
195Sławomir Janiszewskilut 20, 2014
194Szymon Grotlut 20, 2014
193Mateusz Bieleckilut 20, 2014
192Robert Szołtyseklut 20, 2014
191Mariusz Tynskilut 20, 2014
190Kamil Grabowskilut 20, 2014
189Marta Kwiatkowskalut 20, 2014
188Agata Wyrzykowskalut 20, 2014
187Eugeniusz Zawadalut 20, 2014
186Maria Korniejczuklut 20, 2014
185Bronislawa Pencarskalut 20, 2014
184Elżbieta Karmelita-Wojciechowskalut 19, 2014
183Katarzyna Klottlut 19, 2014
182Grzegorz Michał Kochanowiczlut 18, 2014
181jerzy Furalut 18, 2014
180Edward Styrczulalut 18, 2014
179Piotr Ruseklut 17, 2014
178Agnieszka Pasiekalut 17, 2014
177AGATA KALUZNYlut 16, 2014
176ZBIGNIEW.B KALUZNYlut 16, 2014
175Sylwester Paszunlut 15, 2014
174Tadeusz Kawalut 15, 2014
173Helena Kadzielawalut 15, 2014
172Zbigniew Okpiszlut 14, 2014
171Wiesław Misieklut 13, 2014
170Maria Stanisławiaklut 13, 2014
169Barbara Kopytowskalut 13, 2014
168Jolanta Ornatowskilut 13, 2014
167Lucyna Marszałeklut 13, 2014
166Barbara Kluczeklut 13, 2014
165Piotr Karlikowskilut 12, 2014
164Artur Nadolskilut 12, 2014
163Franciszek Bielawskilut 12, 2014
162Andrzej Kwiatkowskilut 12, 2014
161Elżbieta Nadolskalut 11, 2014
160Adam Kulewskilut 11, 2014
159Maria Krygowska-Donieclut 11, 2014
158Włodzimierz Korzeniowskilut 11, 2014
157Jolanta Korzeniowskalut 11, 2014
156Michał Korzeniowskilut 11, 2014
155Andrzej Słotalut 11, 2014
154Lesław Sławińskilut 11, 2014
153STANISZEWSKA ELŻBIETAlut 10, 2014
152Maciej Podulkalut 10, 2014
151Teresa Cisłowskalut 10, 2014
150Jolanta Warchołlut 10, 2014
149Zdzisław Langlut 10, 2014
148Henryk Kozińskilut 09, 2014
147Robert Gierczyklut 09, 2014
146Janusz Bieleclut 08, 2014
145Malgorzata Ciesliklut 08, 2014
144Jan Niechwiadowiczlut 07, 2014
143Peter Janickilut 07, 2014
142Sławomir Rybałtowskilut 07, 2014
141Adam Pajdaklut 07, 2014
140Marcin Sienickilut 06, 2014
139Jan Ostrowskilut 06, 2014
138Adam Wesolowskilut 05, 2014
137Łukasz Chwałeklut 05, 2014
136Izabella Łukawskalut 03, 2014
135Wojciech Drozdlut 03, 2014
134Wiesław Perytlut 03, 2014
133Karolina Marin-Sucheckalut 03, 2014
132piotr adamczyklut 03, 2014
131Lidia.Izabella Sokolowska-Cybartlut 03, 2014
130KRYSTYNA POPLAWSKAlut 03, 2014
129maria belzuncelut 03, 2014
128Alojzy Kanialut 03, 2014
127Marek Pawlaklut 03, 2014
126Damian Gatkowskilut 03, 2014
125MAGDALENA SEKUŁAlut 03, 2014
124Krzysztof Grzywaczlut 03, 2014
123Kinga Domańskalut 01, 2014
122marzena sobońskalut 01, 2014
121Joanna Marszałeksty 31, 2014
120Jan Bajoreksty 31, 2014
119Adrian Lopuszynskisty 31, 2014
118Wiesław Czerwińskisty 31, 2014
117Monika Stanisławczyksty 31, 2014
116Justyna Wawrzyńskasty 30, 2014
115monika gasiorowskasty 30, 2014
114Andrew Piotrowskisty 30, 2014
113Jan Kałużnysty 30, 2014
112Kazimiera Kostiuczuksty 30, 2014
111Przemysław Pochitonowsty 30, 2014
110Piotr Thiemsty 30, 2014
109jerzy smażsty 30, 2014
108Amanda Kuliksty 30, 2014
107Antoni Nadstaziksty 30, 2014
106Ireneusz Szabelewskisty 29, 2014
105Agata Chróscicka-Kreftsty 29, 2014
104Dominik Sobczyksty 27, 2014
103Piotr Wichańskisty 26, 2014
102Hanna Tarkowska-Koziaksty 26, 2014
101Marek Żakowiczsty 26, 2014
100Kamil Kucińskisty 26, 2014
99Matylda Kolago-Kucińskasty 26, 2014
98ba,krzy,adam raczkowscysty 25, 2014
97Anna Maszczyńskasty 24, 2014
96Wojciech Święcickisty 24, 2014
95Joanna Uchmansty 23, 2014
94Teresa Kominkosty 22, 2014
93Jan Więckowskisty 22, 2014
92Mark Janiksty 22, 2014
91Dariusz Przekwassty 22, 2014
90janusz luberdasty 22, 2014
89Jacek Graczsty 22, 2014
88Zenon Kłosińskisty 21, 2014
87Alicja Rutkowskasty 21, 2014
86Ireneusz Trzaskasty 21, 2014
85Wojciech Trojanowskisty 21, 2014
84Anna Bartoszewiczsty 21, 2014
83Paweł Sochajsty 21, 2014
82Adam Turulasty 21, 2014
81Jan Pinkowskisty 21, 2014
80Joanna Woroniecka-Guczasty 21, 2014
79Greg Kaluzasty 21, 2014
78Bożenna Minkowskasty 21, 2014
77Jacek Jastrzębskisty 21, 2014
76Irena Franksty 21, 2014
75Andrzej Franksty 21, 2014
74Andrzej Prokopczuksty 20, 2014
73Bolesław Grabowskisty 20, 2014
72Jolanta Świechsty 20, 2014
71Michał Zduneksty 20, 2014
70Gabriela Biala de Limasty 20, 2014
69Bozena Swiststy 19, 2014
68Jadwiga Knapczyksty 19, 2014
67Roman Ryczaksty 17, 2014
66Kazimierz Gapskisty 17, 2014
65Dariusz Bartosiewiczsty 17, 2014
64Tomasz Mokrzyckisty 16, 2014
63GERARD WÓJCIKsty 16, 2014
62Tadeusz Mrózsty 16, 2014
61bogdan kureksty 15, 2014
60zofia lisowskasty 14, 2014
59Stanisław Romańczukiewiczsty 13, 2014
58Andrzej Boczarsty 13, 2014
57Wojciech Trojansty 13, 2014
56Piotr Trojansty 13, 2014
55jacek skrabuchasty 13, 2014
54Katarzyna Załuskasty 12, 2014
53Alicja Towstersty 12, 2014
52Adrianna Bednarskasty 12, 2014
51Pawel Bednareksty 12, 2014
50Maria Konopkosty 12, 2014
49marcin nowaksty 12, 2014
48Zbigniew Szyszka oszka_78@wp.plsty 12, 2014
47Jarosław Maciejewskisty 12, 2014
46Bartosz Siedleckisty 12, 2014
45EDWARD SZCZEPANSKIsty 12, 2014
44Magdalena Raifsty 11, 2014
43Wanda Zalewska-Zdunsty 11, 2014
42Paweł Zdunsty 11, 2014
41Jadwiga Szubartowskasty 11, 2014
40Krzysztof Szubartowskisty 11, 2014
39Katarzyna Sobczaksty 11, 2014
38jan soszynskisty 11, 2014
37Pawel Kiszkasty 11, 2014
36Monika Gruszkasty 11, 2014
35Łukasz Gdowskisty 10, 2014
34Katarzyna Sendeckasty 10, 2014
33Grzegorz Sendeckisty 10, 2014
32Edmund Bubaksty 10, 2014
31Krzysztof Wasiuksty 10, 2014
30Aleksandra Gargassty 10, 2014
29Patryk Sioksty 10, 2014
28Jan Sochackisty 10, 2014
27Bogusław Antoniówsty 10, 2014
26Piotr Lewandowskisty 10, 2014
25Włodzimierz Wojdyńskisty 10, 2014
24Małgorzata Górniaksty 10, 2014
23Emil Gorniaksty 10, 2014
22Olek Górniaksty 10, 2014
21Jakub Kubassty 10, 2014
20Krzysztof Bienkowskisty 09, 2014
19Maria Russsty 09, 2014
18Barbara Łuszczewskasty 09, 2014
17Antoni Łuszczewskisty 09, 2014
16Aleksandra Zaleskasty 09, 2014
15Artur Wojtowiczsty 09, 2014
14Tadeusz Kolińskisty 09, 2014
13Marta Markiewiczsty 09, 2014
12Waldemar Rosteksty 09, 2014
11Paweł Wróbelsty 09, 2014
10Piotr Dudziaksty 09, 2014
9Grzegorz Sadowskisty 08, 2014
8Krzysztof Hlebowiczsty 08, 2014
7Adam Ignatowiczsty 08, 2014
6MAŁGORZATA PIASECKAsty 08, 2014
5Zbigniew Mielczarek sty 08, 2014
4Michał Kowalczyksty 08, 2014
3Joanna Jasińskasty 08, 2014
2Jacek Kenigsty 08, 2014
1Marcin Gałkasty 08, 2014