• Zapisz się do naszego newslettera

Petycja do Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o “polskich obozach koncentracyjnych”

Poniżej zamieszczamy petycję wystosowaną do Marszałka Radosława Sikorskiego w sprawie ustawy od roku tkwiącej w sejmowej zamrażarce. Tylko od decyzji Radosława Sikorskiego zależy, czy ta tak potrzebna ustawa zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Petycję można podpisywać poprzez kliknięcie w przycisk “Podpisz teraz” pod petycją. Jeszcze niżej jest link do pobrania pliku z tekstem petycji.

Tekst petycji:

Szanowny Panie Marszałku,

Ponad rok temu wpłynął do laski marszałkowskiej projekt ustawy (druk sejmowy nr 1958) będący nowelizacją Ustawy o IPN, zawierający, obok innych, zapis:

Kto publicznie używa słów „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne” lub innych, które stosują przymiotnik „polskie” wobec niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.”

Jak pilne jest ustawowe uregulowanie tej sprawy dowodzi wydarzenie dosłownie sprzed kilku dni: przed sądem w Olsztynie toczył się proces przeciwko redaktorom niemieckiego pisma ”Focus” wytoczony przez byłą więźniarkę niemieckiego obozu koncentracyjnego, która dochodziła odszkodowania za naruszenie swoich dóbr osobistych, ponieważ w piśmie tym użyto sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. Sąd oddalił ten pozew, nie uznając, żeby dobra osobiste powódki zostały naruszone, jednocześnie wskazując, że to do instytucji państwowych, a szczególnie do wymiaru sprawiedliwości należy walka z tym zniesławiającym Naród Polski określeniem.

Panie Marszałku,

W czasach, gdy był Pan Ministrem Spraw Zagranicznych wielokrotnie słyszeliśmy z Pana strony zapewnienia o tym, iż sprawa walki z używaniem tych zniesławiających Polaków określeń jest w centrum Pańskiego zainteresowania i troski. Mówił Pan, że dla MSZ sprawa ta jest priorytetowa.

W okresie obchodów kolejnej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz w światowych mediach przetoczyła się kolejna fala użycia tych oszczerczych zwrotów. Jak widać wysiłki dyplomatyczne są nie wystarczające, aby przywrócić elementarną przyzwoitość w relacjonowaniu przez media spraw związanych z II wojną światową w Polsce. Niech Rzeczypospolita wreszcie zdecydowanie zareaguje na oszczerstwa i kłamstwa, znieważające nie tylko współczesnych Polaków, ale także tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny. Używanie sformułowania „polski obóz śmierci” sugeruje, że to Polacy są sprawcami Holocaustu. Nie wolno dopuścić, aby to przekonanie się utrwaliło i zostało powszechnie przyjęte. Dlatego ściganie z urzędu użycia tych sformułowań – także za granicą, na co pozwala ta ustawa – zahamuje ten niezwykle niebezpieczny proces, który zagraża także bezpieczeństwu Polski. Oskarżanie bowiem Polaków o sprawstwo Holokaustu może być użyte przeciwko naszemu narodowi jako uzasadnienie do walki z „faszyzmem”.

Panie Marszałku,

Składając ślubowanie poselskie na początku kadencji przyrzekł Pan „rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu”. Bez wątpienia takim obowiązkiem jest ochrona godności Narodu. W Pańskiej gestii jest skierowanie ustawy penalizującej użycie sformułowania „polski obóz koncentracyjny” na szybką ścieżkę legislacyjną i poparcie jej swoim autorytetem, tak aby została uchwalona.

Czyniąc tak zasłuży się Pan Ojczyźnie, Narodowi i Historii.

Z poważaniem

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

tel. 502 733 189

Petycja_do_sikorskiego_rv

Podpisz teraz

Oświadczenie RDI

W zawiązku z nagrodzeniem filmu „Ida” Oscarem za „najlepszy film nieanglojęzyczny”, co oczywiście jest niewątpliwym sukcesem polskiej kinematografii, Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wskazuje, że umieszczenie na początku lub końcu tego filmu informacji o kontekście historycznym, w jakim odbywa się jego akcja, staje się jeszcze bardziej konieczne.

Oscar generuje gigantyczne zainteresowanie nagrodzonym filmem. Producenci przyznają, że został on sprzedany do dystrybucji w ponad 60 krajów świata. Jeśli film nie będzie opatrzony stosowną informacją kontekstową, widzowie z całego świata po jego obejrzeniu wyciągną całkowicie fałszywe wnioski na temat Polski. Nabiorą przekonania, że to Polacy są sprawcami i wykonawcami Holokaustu. Jest to szczególnie niebezpieczne w aktualnej sytuacji politycznej, kiedy rosyjskie media oskarżają Polskę i Polaków o „faszyzm” i jest to istotnym komponentem rosyjskiej propagandy.

Nie chcemy ingerować w przekaz artystyczny filmu, ani w żaden sposób zmieniać jego treści. Chcemy tylko, aby na początku lub końcu filmu pojawiła się plansza informująca o kontekście historycznym, na przykład z następującymi sześcioma punktami:

  1. Polska była pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945
  2. Niemieccy okupanci prowadzili politykę eksterminacji Żydów.
  3. W okupowanej przez Niemców Polsce za ukrywanie Żydów Niemcy karali śmiercią nie tylko tego, który ukrywał, ale także całą jego rodzinę, pomimo to wielu Polaków ukrywało Żydów.
  4. W ten sposób zginęły tysiące Polaków oddających życie za  sąsiadów i współobywateli Rzeczypospolitej  – prześladowanych Żydów.
  5. Legalne władze Polskiego Państwa Podziemnego, uznawane przez Aliantów, z całą surowością karały śmiercią przypadki prześladowania Żydów przez tych z Polaków, których zdemoralizowała okrutna i bezwzględna okupacja niemiecka.
  6. Instytut Yad Vashem najwięcej tytułów Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przyznał Polakom.

Praktyka umieszczania napisów podających kontekst, w jakim rozgrywa się akcja filmu jest przyjęta i szeroko stosowana w kinematografii. Takie napisy są na przykład w filmie „Mandarynki”, nominowanym w tej samej kategorii co „Ida”.

Petycję Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom w tej sprawie podpisało do tej pory ponad 50 tys. osób. Wzywamy do dalszego podpisywania petycji – po to, żeby producenci zrozumieli, że twórczość artystyczna wiąże się z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność jest ochroną wartości. W tym przypadku tą wartością jest dobre imię Polski i Polaków.

Petycję można podpisywać  klikając w przycisk “Podpisz teraz”

Podpisz teraz

Powstał oddział Reduty w Holandii!

Rozbudowujemy sieć kontaktów. Tylko w ten sposób skutecznie możemy bronić się przed oszczerstwami.

W dn. 1 lutego 2015 rozpoczął działalność oddział Reduty Dobrego Imienia w Holandii.

Ambasadorem Reduty w Holandii jest Pani Ewa Stasinowska z Amsterdamu. W przypadku dostrzeżenia zniesławień na tamtym terenie prosimy o kontakt albo mailowy, albo poprzez formularz na stronie www Reduty.

Dane kontaktowe: ewastas@yahoo.com
tel.+31620273366

List otwarty do organizatorów obchodów 70 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau

W symboliczny Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu opinia publiczna dowiedziała się, że organizatorzy obchodów 70 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau nie zaprosili Córki i Syna Rotmistrza Pileckiego.

Jest to skandal, tym większy, że zaproszenie dostał wnuk komendanta tego obozu.

Zaproszono członka rodziny kata, ale nie zaproszono dzieci polskiego bohatera i ofiary niemieckiego i komunistycznego terroru.

Cała ta sytuacja symbolicznie oddaje stan polityki historycznej prowadzonej przez IIIRP – uległość wobec obcych i zaniedbywanie pamięci polskich bohaterów.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom wzywa organizatorów obchodów do niezwłocznych solennych przeprosin Rodzeństwa Pileckich i do ukarania winnych tego niesłychanego skandalu

 

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

tel. 502733189

 

List ukazał się w mediach.

CNN napisał o “Polish camps” – Akcja Reduty – CNN zmienia wpis – sukces!!!

Na stronie WWW CNN ukazała się tekst niejakiego Chirisa Boyette w którym użyte zostało sformułowanie “Polish camps” w odniesieniu do nimeickich obozów zagłady w okupowanej Polsce.

Tekst wyglądał w ten sposób (zrzut ekranu z telefonu komórkowego)

cnn_polishcamp

 

Rozesłaliśmy szybko do członków i sympatyków Reduty maila z prośbą o przesyłanie na adres autora protestów z żądaniem zmiany tego sformułowani na odpiwadające prawdzie.

Po trzech godzinach sformułowanie zostało zmienione:

Zrzut ekranu 2015-01-25 o 15.51.48

 

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Reduty za aktywność. Dal oddania sprawiedliwości – ambasada RP takze wysłała list do redakcji CNN. W ten sposób powstała synergia – z jednej strony kaanał oficjalny, a z drugiej – dotarcie do bezpośredniego autora, który dopuścił się oszczerstwa.

http://edition.cnn.com/2015/01/23/world/art-auschwitz/index.html

Petycja w sprawie filmu “Ida”

Widzowie zagraniczni, którzy oglądają  film” Ida”, nominowany do Oskara i zbierający bardzo pochlebne recenzje, mogą odebrać fałszywe przeświadczenie o tym, że sprawcami Holokaustu są Polacy. Dlatego Reduta dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zwraca się do Dyrektor Polskiego Sztuki Filmowej, instytucji, która dofinasowała produkcję tego filmu.

Ocena artystyczna filmu jest zawsze subiektywna, jednakże nawet największe wysiłki artystyczne spełzają na niczym, jeżeli fałszowana jest prawda!

Poniżej zamieszczamy tekst petycji. Prosimy o przyłączenie się do petycji poprzez kliknięcie “Podpisz teraz ” (pod petycją) , nastąpi wtedy przeniesienie do systemu petycyjnego CitizenGO.

 

 

 

 

Na Boże Narodzenie 2014

El greco - adoracja pasterzy_2

Szanowni Państwo!

Życzę wszystkim członkom i sympatykom Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom błogosławionych Świat Bożego Narodzenia!

…Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami…

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

tel. +48 502 733 189

Zgromadzenie publiczne Reduty w dniu 11.11.2014 w Warszawie, godz. 13:30

Reduta Dobrego Imienia zwołuje zgromadzenie publiczne w dniu 11.11.2014 o godzinie 13:30 w tradycyjnym już miejscu u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, od strony hotelu Novotel (d. Forum) pod murem z tablicą upamiętniającą uliczną egzekucję z 1944 roku.

Oddamy hołd wszystkim, którzy walczyli o Niepodległość.

Swoją obecność i przemówienie zapowiedział Pan Jan Pietrzak oraz Pan Tadeusz Płużański członkowie Rady Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom.

Obok okoliczności rocznicowych mamy jeszcze jeden powód do zgromadzenia się w Warszawie – Niemcy zaczęli używać sformułowania “polskie getta do których zostali deportowani niemieccy Żydzi w celu wymordowania”. Jest to nowy sposób przerzucania na Polaków niemieckiej odpowiedzialności za eksterminację Żydów. W okupowanej Polsce Niemcy założyli getta w przeszło 400 miejscowościach i to sformułowanie obraża nie tylko nieżyjących mieszkańców tych miejscowości, ale także i dzisiejszych Polaków.

Awangardą niemieckich oszczerców jest niemiecka gazeta “Rheinische Post” – to na jej łamach użyto tego sformułowania po raz pierwszy, a także napisano “polskie obozy koncentracyjne Buchenwald i Ravensbrück”. Dlatego 9.11.2014 o godzinie 16 w Berlinie, w rocznicę Kristalnacht odbędzie się pod siedzibą tej gazety demonstracja organizowana przez Związek Polaków w Niemczech wspólnie z Redutą.

W Warszawie 11. listopada 2014  będziemy wzywać Rząd RP do natychmiastowej reakcji na tę nową formę niemieckiej agresji propagandowej przeciwko Polsce.

Przed zgromadzeniem publicznym od godziny 11:00 w tym samymi miejscu będziemy zbierać  podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie jak najszybszego uchwalenia ustawy penalizującej sformułowanie “polskie obozy koncentracyjne”. I tu prośba – potrzebujemy wolontariuszy do zbierania podpisów – chętnych proszę o kontakt telefoniczny na numer podany poniżej lub o wysłanie maila na adres malgorzata.letowska@reduta-dobrego-imienia-pl

Do zobaczenia na zgromadzeniu 11.11.2014 o godz. 13:30!

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

tel. +48 502 733 189

 

Zgromadzenie publiczne Reduty Dobrego Imienia 15.10.2014 w Warszawie

Reduta Dobrego Imienia zwołuje zgromadzenie publiczne w dniu 15.10.2014 o godzinie 18 u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich, od strony hotelu Novotel (d. Forum) pod murem z tablicą upamiętniającą uliczną egzekucję z 1944 roku.

Podczas tego zgromadzenia, oprócz upamiętnienia ofiar egzekucji ulicznych, których cała seria rozpoczęła się w Warszawie równo 71 lat temu, wezwiemy rząd Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia polskiej polityki historycznej, a przede wszystkim do stanowczej reakcji na rosyjskie oszczerstwo w postaci planów budowania pomnika ofiar „polskich obozów śmierci”. Po raz pierwszy sformułowanie to zostało użyte nie przez media czy osoby prywatne, lecz przez organizację bezpośrednio związaną z oficjalnymi czynnikami państwa, z którymi Polska ma historycznie trudne relacje. Zniesławienie to, jeśli nie spotka się ze stanowczą reakcją Państwa Polskiego zaważy na naszej przyszłości. Użycie oszczerczego sformułowania do tej pory wykorzystywanego do przerzucania niemieckich win na Polaków w kontekście losu jeńców sowieckich, zmarłych wyniku chorób, spowoduje, że w niezorientowanym świecie zostanie ugruntowane przekonanie o polskiej winie za okropności XX wieku. Nie wolno do tego dopuścić!

Dlatego będziemy pospisywać list otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zdecydowanej reakcji na rosyjskie oszczerstwa.

Zapraszamy wszystkich z flagami narodowymi na godzinę 18, róg Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich w Warszawie, w dn. 15.10.2014.

Niech władza nas usłyszy!

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

tel. +48 502 733 189

 

Prokuratura niezależna, czy także od patriotyzmu?

Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie do Prokuratury Warszawa Sródmieście w sprawie strony na Facebooku “Beka z powsrania warszawskiego” i wezwała członków Reduty do wysyłania takich samych zawiadomień. Wiemy o przynajmniej kilkudziesięciu zawiadomieniach wysłanych przez członków Reduty jak i innych obywateli.

Od niedawna zaczęły nadchodzić pisma z prokuratury, takie jak zamieszone poniżej:

Skanowanie1

Oznacza to, że po raz kolejny prokuratura nie widzi przestępstwa tam, gdzie dla każdego Polaka sprawa jest ewidentna – opatrywanie obelżywymi rysunkami zdjęć Powstańców, nazywanie Polaków „wiadrem z g….” i tym podobne czyny wypełniają znamiona czynu opisanego w art. 133 KK :

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Strona facebookowa zaczynała się takim memem internetowym opatrzonym obelzywym rysunkiem znieważającym Kotwicę Polski Walczacej:

Ale się najebałem
(zdjęcie publikowne w mediach nie zawiera obelżywego rysunku – ze względów procesowych i obyczajowych. Pochodzi z poprzedniego doniesienia do prokuratury na najprawdopodobniej tego samego sprawcę)

Jest to niemiecka fotografia przedstawiająca Powstańca Warszawskiego wychodzącego z kanałów przez właz otoczony przez Niemców. Chwilę później ten powstaniec i inni zostali przez Niemców rozstrzelani. Obelżywy podpis umieszczony na zdjęciu  w stylu memów internetowych uwłaczał godności i ma na celu poniżyć pamięć Powstania jak i Powstańców. Autor tego memu i osoba która go upubliczniła na Facebooku z premedytacją uderzają w wartości dla narodu najcenniejsze – pamięć historyczną i cześć oddawaną bohaterom. Obsceniczny rysunek jest dodatkowym uderzeniem w te wartości. Zdjęcie to (bez rysunku) było użyte także do znieważania Narodu i Powstańców przez nieznanego, najpewniej tego samego sprawcę – twórcę witryny na Facebooku pod nazwą Beka1944najmocniej, o którym to przestępstwie zawiadamialiśmy prokuraturę w dn. 16. 12.2013 r. Tak więc sprawca działa w warunkach recydywy.

Oprócz zdjęć na stronie tej znajdowały się podpisy właściciela strony, :

“Różnica między polaczkiem a wiadrem z gównem? Wiadro XD”

W podpisach zdjęć zawarte są treści rasistowskie w odniesieniu do Narodu Polskiego. Polacy są tam określani jako „robaki” – np. napisy na obelżywym  memie internetowym w odniesieniu do Romana Dmowskiego:Dmowski_bpw

(w publikacji medialnej ze względów obyczajowych zakryto pełną treść napisu)

oprócz obelżywego wpisu na samym zdjęciu opatrzone podpisem właściciela strony:

“macie cebulaki Romka Dymanego na dobry początek dnia :V”

w odpowiedzi na protesty użytkowników Facebooka odpowiadał:

„bo był polakiem – robakiem”

W tej chwili postawa prokuratury wydaje się być nie tyle dziwna – bo po oddaleniu doniesienia o nazwanie obozów Ravensbrück i Buchenwald „polskimi” można się wszystkiego spodziewać – co wykazująca się brakiem instynktu zachowawczego.

Załóżmy taki scenariusz – ktoś nazywa prokuraturę „wiadrem z g…” na Facebooku, albo „robactwem”. Prokuratura jest częścią Państwa Polskiego, a prokuratorzy Polakami. Czy zatem w takim przypadku także oddalą doniesienie? Powinni być konsekwentni. Skoro nazwanie Polaków w ten sposób ich nie obraża, to  i nazwanie organu Państwa tez ich nie powinno obrazić.

Wszystko to pokazuje, jak głęboko chory jest polski system wymiaru sprawiedliwości.

Reduta przygotowała pisma odwoławcze do ściągnięcia i wypełnienia (trzeba uzupełnić dane osobowe i daty). Prosimy o zgłaszanie na adres kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl przypadków odrzucenia doniesienia na złożone pisma. Nie można tej sprawy odpuścić. Trzeba doprowadzić do tego, żeby prokuratury wykonywały swoje obowiązki względem zniesławianego i znieważanego Narodu, który mają konstytucyjny obowiązek bronić.

Poniżej  do ściągnięcia pliki z zażaleniem na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz plik z doniesieniem do IPN na tą samą sprawę. Ci którzy otrzymali pisma z prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania proszeni są o wypełnienie tych miejsc, które są zaznaczone na czerwono (daty i dane osobowe) i wysłanie za potwierdzeniem odbioru. Prosimy o informacje co do dalszych losów tych pism.