Doniesienie do prokuratury w sprawie oszczerczej strony na FB

Treść niniejszego doniesienia można ściągnąć w formacie Word. Proszę o wydrukowanie, wpisanie swoich danych osobowych w nagłówku, razem z datą (zaznaczone w pliku na czerwono) i wysłanie na adres prokuratury. Link do pliku

Warszawa, dn. 4.08.2014

Maciej Świrski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Ul. M. Kopernika 30 lok. 537

00-950 Warszawa

tel. 502 733 189

 

Nasz znak: RDI/FB/2014/Z/003/Pk

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

Krucza 38/42

00-512 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o możliwości popełnienia przestępstwa

 

                  Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwości popełnienia w dniach 1.08.2014-3.08.2014 roku na terenie całego obszaru RP  przestępstwa znieważenia Narodu Polskiego, oraz konkretnej grupy osób, a mianowicie Powstańców Warszawskich, czyli o czyny opisane w art. 133 oraz art. 216 Kodeksu Karnego, przez osobę, która utworzyła na portalu Facebook.com stronę pod nazwą Beka z powsrania warszawskiego, nieznanego miejsca pobytu oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie

 

Na portalu Facebook w okresie 1.08.2014 – 3.08.2014 znajdowała się strona pod nazwą Beka z powsrania warszawskiego pod adresem

https://www.facebook.com/powsranie.warszwskie .

Po informacjach medialnych dotyczących obelżywych treści tej strony została ona zlikwidowana – albo przez założyciela, albo przez administratora serwisu Facebook.com.

Nie zmienia to jednak faktu, że zaistniał fakt upublicznienia treści znieważających Naród Polski, Armię Krajową, Powstańców Warszawskich, św. Jana Pawła II, Romana Dmowskiego, nieznanego z nazwiska Powstańca Warszawskiego, pamięć ofiar niemieckiego ludobójstwa. Upublicznione zostały także treści rasistowskie skierowane przeciw Polakom.

Już pierwsze zdjęcie, tzw. nagłówkowe jest tzw. „memem internetowym” czyli zdjęciem opatrzonym podpisem, a także obscenicznym rysunkiem, znieważającym Kotwicę Polski Walczącej, który to znak został objęty prawną ochroną niedawną ustawą Sejmu Rzeczypospolitej.

Ale się najebałem

W wersji medialnej niniejszego doniesienia publikujemy zdjęcie bez inkryminowanego rysunku, pochodzące z poprzedniego doniesienia do prokuratury w sprawie Beka1944najmocniej
 
 

Zdjęcie to jest przechowywane w repozytorium Reduty Dobrego Imienia.

Pomimo usunięcia inkryminowanej strony z Facebook.com powyższe zdjęcie jest dostępne w serwisie Facebook w momencie sporządzania niniejszego doniesienia (4.08.2014 g. 9:14).

Jest to niemiecka fotografia przedstawiająca Powstańca Warszawskiego wychodzącego z kanałów przez właz otoczony przez Niemców. Chwilę później ten Powstaniec i inni zostali przez Niemców rozstrzelani. Obelżywy podpis umieszczony na zdjęciu  w stylu memów internetowych uwłacza godności i ma na celu poniżyć pamięć Powstania jak i Powstańców. Autor tego memu i osoba, która go upubliczniła na Facebooku z premedytacją uderzają w wartości dla narodu najcenniejsze – pamięć historyczną i cześć oddawaną bohaterom. Obsceniczny rysunek jest dodatkowym uderzeniem w te wartości. Trzeba tu zaznaczyć, że zdjęcie to (bez rysunku) było użyte także do znieważania Narodu i Powstańców przez nieznanego, najpewniej tego samego sprawcę – twórcę witryny na Facebooku pod nazwą Beka1944najmocniej, o którym to przestępstwie zawiadamialiśmy prokuraturę w dn. 16. 12.2013 r.

Oprócz zdjęć na stronie tej znajdowały się podpisy właściciela strony, cytuję:

“Różnica między polaczkiem a wiadrem z gównem? Wiadro XD”

Na stronie tej znajdowały się zdjęcia (memy internetowe) znieważające św. Jana Pawła II, Romana Dmowskiego, Żołnierzy Wyklętych, Polskie Państwo Podziemne.

W podpisach zdjęć zawarte były treści rasistowskie w odniesieniu do Narodu Polskiego. Polacy są tam określani jako „robaki” – np. podpis po obelżywym memem internetowym w odniesieniu do Romana Dmowskiego:

 Dmowski_bpw

W wersji medialnej niniejszego doniesienia publikujemy to zdjęcie w wersji ocenzurowanej ze względów obyczajowych

oprócz obelżywego wpisu na samym zdjęciu, opatrzone było podpisem właściciela strony:

“macie cebulaki Romka Dymanego na dobry początek dnia :V”

w odpowiedzi na protesty użytkowników Facebooka osoba posługująca się prawami administrtora strony odpowiadała:

„bo był polakiem – robakiem”.

Są to tylko najbardziej jaskrawe przykłady obelg i znieważania Narodu Polskiego, Powstańców Warszawskich, Romana Dmowskiego, św. Jana Pawła II, oraz nieznanego z nazwiska Powstańca Warszawskiego.

Oprócz powyższych strona ta jest zapełniona obelżywymi i znieważającymi Polaków wpisami, ma wymowę wybitnie antypolską i rasistowską. Prezentowane treści daleko wykraczają poza przysługująca każdemu wolność słowa i wypowiedzi, także ekspresji artystycznej. Autor tej strony wielokrotnie wypowiedział się w sposób rasistowski w stosunku do Polaków, co jest przekroczeniem wspomnianej wolności wypowiedzi i wyczerpuje znamiona czynu opisanego w Art. 257 KK: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Bez wątpliwości autor publicznie znieważył grupę ludności, a mianowicie Polaków z powodu jej przynależności narodowej.

Strona ta została założona przez sprawcę/sprawców w dn. 1. sierpnia 2014 . Administrator ten działał z nieznanego miejsca, lecz w tzw. logach serwera Facebook jest możliwe stwierdzenie dokładnej lokalizacji poprzez analizę numerów IP z których sprawca wchodził na stronę WWW  Facebook.com

 

Zamieszczenie zdjęć o przedstawionej wyżej treści oraz podpisów pod zdjęciami wyczerpuje znamiona czynów opisanych w Art. 133 KK,  216 KK, Art. 257 KK. Usunięcie strony przez administratora nie zwalnia go od odpowiedzialności.

 

Strona ta doczekała się do momentu archiwizacji przez Fundację Reduta Dobrego Imienia (w  dn.3.08.2014 r. godz. 9:08) 1801 „polubień”, jednakże ze względu na zasięg portalu i liczbę użytkowników Facebooka należy się liczyć z tym, że obejrzało je wiele tysięcy użytkowników portalu.

 

Należy tu zaznaczyć, że przestępstwo to łudząco przypomina wspomniane wyżej zniewagi na Facebooku pod nazwą Beka1944najmocniej, o którym Reduta Dobrego Imienia już donosiła. Wszystko wskazuje na to, że sprawca jest ten sam. Postępowanie w tamtej sprawie zostało umorzone. Jak widać bezkarność rozzuchwala sprawcę.

Wnoszę o ściganie i ukaranie sprawcy.

 

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga przeciwko Zniesławieniom

 

 

Załączniki:

  1. Płyta ze zarchiwizowaną stroną https://www.facebook.com/powsranie.warszwskie

w formacie *.png. Nazwa pliku: screenshot-www facebook com 2014-08-03 09-08-47.png

  1. Wydruk zarchiwizowanego zrzutu ekranowego z repozytorium Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom.
  2. Odpis KRS dokumentujący reprezentację Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgromadzenie publiczne 1.08.2014 g. 14:30 Aleje Jerozolimskie/Marszałkowska

 

Reduta Dobrego Imienia organizuje w dn. 1 sierpnia o godz. 14:30 zgromadzenie publiczne u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych (obok hotelu Novotel, d. Forum). Będziemy wzywać rząd do prowadzenia patriotycznej polityki historycznej, oddamy cześć Powstańcom Warszawskim. Z koncertem swoich pieśni wystąpi Paweł Piekarczyk. Głos zabiorą: prof. Jan Żaryn, pos. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia, przedstawiciele Polish Media Issue z UK i USA, przedstawiciele stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Od rana w tym samymi miejscu będziemy zbierać podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie karania za użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

 

Rezolucja I Kongresu Dobrego Imienia i inne dokumenty

W dniu 23. czerwca 2014 obradował I Kongres Dobrego Imienia.

Zebrani Przyjęli przez aklamację Rezolucję skierowaną do Radosława Sikorskiego, obecnego Ministra Sprawa Zagranicznych:

Rezolucja uczestników I Kongresu Dobrego Imienia

My, zgromadzeni w Warszawie na I Kongresie Dobrego Imienia wzywamy Radosława Sikorskiego obecnie sprawującego funkcję Ministra Spraw Zagranicznych RP do natychmiastowego podania się do dymisji.

Ostatnio ujawnione skandaliczne wypowiedzi urzędującego Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące dobrego imienia Polaków pokazały, że Radosław Sikorski nie ma kwalifikacji moralnych do reprezentowania Polski w świecie. Jego wypowiedź o charakterze Polaków współgra z deprecjonującą i zniesławiającą Polskę i Polaków akcją obecną w światowych mediach. W ten sposób Radosław Sikorski stanął po złej stronie, po stronie wrogów Polski.

Rząd Rzeczypospolitej nie prowadzi systemowej polityki obrony dobrego imienia Polski. Nieskoordynowane i słabe  działania nie są właściwą odpowiedzią na zagrożenie, którą niesie akcja zniesławiająca. Radosław Sikorski i jego urząd nie zdziałał wiele przeciw oszczercom, czemu trudno się dziwić, znając prawdziwe opinie Radosława Sikorskiego na temat Polaków.

Dalsza obecność Radosława Sikorskiego na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych jest zagrożeniem dla dobrego imienia Polski. Najwyższy czas aby na tym stanowisku znalazła się osoba stawiająca na pierwszym miejscu honor i godność Polski i Polaków.

Niniejsza rezolucja została przyjęta przez aklamację  i odczytana podczas obrad I Kongresu Dobrego Imienia w Warszawie w dn. 23. czerwca 2014 roku.

Do uczestników Kongresu wystosował list Prezes Prawa i Sprawiedliwośći:

RDI_List Kaczyńskiego

Do uczestników Kongresu wystosował list także Prezes Rady Polonii Świata Pan Jan Cytowski

RDI_RPS_Liga_p_znieslawianiu_6_2014-1

Relacje video z Kongresu pojawią się niebawem.

I KONGRES DOBREGO IMIENIA

 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom ma przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Dobrego Imienia, który odbędzie się

Warszawie, 23 czerwca 2014, na ulicy Foksal 3/5. 

Obecna sytuacja i perspektywy walki o Dobre Imię Polski

 Program:

g. 15.00 -15.05

Maciej Świrski – Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom - Otwarcie konferencji

15.05 -15.20

Prof. Piotr GlińskiPrzewodniczący Rady Programowej Prawa I Sprawiedliwości - Walka o dobre imię Polski elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego

15.20 – 15.35

Prof. Zdzisław Krasnodębski – poseł do Parlamentu Europejskiego - Znaczenie kapitału kulturowego w stosunkach międzynarodowych

15.35 – 15.50

Ryszard Czarnecki – poseł do Parlamentu Europejskiego  - Wykorzystanie instytucji Unii Europejskiej do walki o dobre imię Polski

15.50 -16.05

Prof. Jan Żaryn – Redaktor naczelny „W sieci historii” Zniesławianie Polski – wyzwanie nie tylko dla historyków

16.05 -16.20

Dorota Arciszewska Mielewczyk- Poseł na Sejm RP Prace Zespołu Parlamentarnego ds. Mniejszości Polskiej w Niemczech

16.20 – 16.50

Dyskusja

16.50 -17.10

Przerwa

17.10 -17.25

Mec. Monika Brzozowska – Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom Dobre imię narodu w praktyce polskiego prawa cywilnego i karnego

17.25 -17.40

Mec. Lech Obara – Stowarzyszenie „Patria Nostra” Określenie „polskie obozy koncentracyjne” w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości

17.40-17.55

Mec. Stefan Hambura Tzw. „polskie obozy koncentracyjne” a niemieckie prawodawstwo.

17.55 -18.40

Dyskusja i podsumowanie

Po Przeglądzie Tygodnia Klubu Ronina (od 19.00 do 20.00) zapraszamy na koncert

 Jacka Kowalskiego – pt. „Duma Polska”

(w programie m.in. „Psalm rodowodowy”, „Pan Tadeusz”, „Pieśń neobarska”, „Z dymem pożarów”)

Informacje:

Maciej Świski – Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

tel. 502 733 189

email: maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

RDIREDUTAlogo_male

 

 

 

Polska Wielki Projekt – Warszawa 7.06.2014

Szanowni Państwo,

W najbliższą sobotę 7.06.2014 roku pragniemy Państwa zaprosić do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66 ) na cykl debat – Polska Wielki Projekt organizowanych przez  Instytut Sobieskiego. Podczas Kongresu Reduta będzie miała swoja prezentację.

W programie:

Europa Środkowa – czy mamy szanse na wielkość? (10:00-11:30)

Uhonorowanie dorobku profesor Ewy Thompson (11:30-12:15)

Archipelag inicjatyw obywatelskich – prezentacja (12:15-14:45) TU PREZENTACJA REDUTY!!!

Ruchy obywatelskie – podsumowanie – interpretacja (15:45-16:30) (prof. Gliński i prof. Zybertowicz)

Po 4 czerwca 1989 r. – czy mogło być inaczej? Dyskusja o trzech książkach poświęconych kształtowaniu się III RP (16:30-18:00)

Pokaz filmu Laureata Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego w roku 2012 Lecha Majewskiego „Psie Pole” (20.00-22.00) – WSTĘP WOLNY Kino Kultura

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://polskawielkiprojekt.pl/program/

kongres

Gratulujemy Profesorowi Krasnodębskiemu wyboru do Parlamentu Europejskiego!

Pan Profesor Zdzisław Krasnodębski, Ambasador Reduty Dobrego Imienia, w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał 96 292  głosy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sił do walki o dobre imię Polski w Parlamencie Europejskim. Liczymy, że uda się uchwalić prawo stanowiące, że sformułowanie “polskie obozy koncentracyjne” jest “kłamstwem oświęcimskim” w prawie europejskim.

Profesor Zdzisław Krasnodębski Ambasadorem Reduty w Parlamencie Europejskim

Profesor Zdzisław Krasnodębski, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, zobowiązał się działać w PE na rzecz obrony dobrego imienia Polski, a przede wszystkim w kierunku penalizacji sformułowania “polskie obozy koncentracyjne”, tak, aby w prawie europejskim to sformułowanie zostało uznane za równoznaczne z “kłamstwem oświęcimskim”.
Reduta Dobrego Imienia popiera kandydaturę prof. Z. Krasnodębskiego.

krasnodębski_RDI

List otwarty do Donalda Tuska

Szanowny Pan

Premier Rządu RP

Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu obywateli zatroskanych o dobre imię Polski i Polaków, o wizerunek naszej Ojczyzny wzywamy Pana do podjęcia energicznych, systemowych działań w celu obrony dobrego imienia Żołnierzy Armii Krajowej zniesławianych w niemieckim filmie „Nasze matki, nasi ojcowie”.

Film ten pojawił się na ekranach ponad rok temu, wyprodukowany na zamówienie państwowej niemieckiej telewizji ZDF.

Pokazano w nim partyzantów z opaskami AK na ramionach, więc mających  uosabiać polską Armię Krajową.  Ale żołnierze AK  pokazani są w sposób wręcz rasistowski i ksenofobiczny – jako dysząca żądzą mordu banda antysemickich kryminalistów. Jest to  wizerunek  bliźniaczy z tym, jak w propagandzie hitlerowskich Niemiec przedstawiano Żydów.

Pan jako historyk oczywiście  zna prawdę, ale  ten fałszywy obraz Polaków, jako co najmniej współwinnych Holokaustu jest utrwalany w świadomości widzów z całego świata.

26 kwietnia br. ten film będzie wyświetlany w  BBC Two w najlepszym czasie antenowym i odbierany  za pomocą łącz satelitarnych wszędzie na Ziemi.

Panie Premierze,

w momencie, gdy Pan i wszyscy inni poważni politycy w Polsce mówią o zagrożeniu ze strony Rosji i potrzebie wzmocnienia więzów w ramach sojuszu północnoatlantyckiego, wizerunek Polaków i prawda o naszej historii są szczególnie ważne. Artykuł 5 traktatu NATO mówiący o udzieleniu pomocy w przypadku zbrojnej agresji jest tylko warunkowy. Jeśli w oczach narodów świata Polacy będą uważani za spadkobierców zbrodniarzy z Auschwitz i sprawców eksterminacji Żydów – polska pozycja w Sojuszu będzie tak słaba, że w przypadku agresji pomoc Polsce może nie zostać udzielona.

Potrzebne są systemowe działania i  wykorzystanie narzędzi, które Pan i Państwo Polskie mają do dyspozycji. Nie wystarczą oświadczenia ambasadorów – choć też są potrzebne.

Niezbędna jest  taka nasza energiczna reakcja, aby oszczercy poczuli gniew Rzeczypospolitej, a jej bohaterowie – Żołnierze AK – opiekę i wsparcie.

Wzywamy Pana do działania!

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

 

Film “Unsere Mütter…” w BBC 26 kwietnia – protestujemy

UMUV zapoweidz BBCBBC podało na swoich stronach, że 26 kwietnia będzie wyświetlać w prime time oszczerczy serial UMUV.

To jest dalszy ciąg konsekwentnej antypolskiej propagandy niemieckiej szerzonej w świecie. Poniżej jest formularz do wysyłania protestów na ręce dyrektora telewizji BBC.

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zorganizuje zgromadzenie publiczne w proteście przeciwko emisji tego serialu. Dalsze informacje będą podawane na bieżąco.

A oto treść listu:Pan Dyrektor

Danny Cohen

BBC Television

Szanowny Panie,

Dnia 23. sierpnia ubiegłego roku w mediach niemieckich podana została informacja, że telewizja BBC po zakupie niemieckiego filmu „Unsere Mutter , unsere Vater” ma zamiar jeszcze w tym roku wyemitować go  w swoim programie.

Ostatnio podaliście że film będzie wyświetlany dm 26 kwietnia 2014 r.

Film ten jest przykładem antypolskiego oszczerstwa, znieważającym pamięć Polaków walczących z niemieckimi okupantami. Twórcy tego filmu przedstawili Polaków jako zoologicznych antysemitów – co jest nie tylko historyczną nieprawdą lecz także ma konkretny cel – zrzucenie odpowiedzialności za zbrodnie Holocaustu na Polaków. Rozpowszechnianie tego filmu przez Niemców na całym świecie, także w Wielkiej Brytanii ma na celu „podzielenie się odpowiedzialnością” za czyny, które w rzeczywistości spadają tylko i wyłącznie na Niemców, jako tych, którzy wywołali II wojnę światową i obmyślili i wykonali diabelski plan Holocaustu.

BBC uchodziło za wzorzec obiektywizmu i rzetelności. Wzywamy Pana do kontynuowania tej tradycji i odstąpienia od emisji  „Unsere Mütter, unsere Väter”, który to film jest próbą reinterpretacji historii w celowo nieuczciwy sposób.

Wzywamy Pana w imię pamięci polsko-brytyjskiego braterstwa broni i w imię prawdy.

Reduta Dobrego Imienia/Polska Liga Przeciw Zniesławieniom będzie bez wytchnienia działać przeciwko dystrybucji filmu rozpowszechniającego rasistowskie uprzedzenia w stosunku do Polaków. Będziemy także i wzywać Polaków zamieszkałych w Wielkiej Brytanii do protestów przeciwko rozpowszechnianiu tego filmu.

Tłumaczenie na język angielski jest widoczne po kliknięciu w “Przeczytaj petycję”

Protest against broadcasting slander film „Unsere Mütter, unsere Väter”

Petycja jest zamknięta.

Data końcowa: Aug 14, 2014

Zebrane podpisy: 1438

1,438 signatures

najnowsze podpisy
1,438Jacek Cichońsie 14, 2014
1,437Krystyna Echaustsie 13, 2014
1,436Dariusz Rospendeksie 11, 2014
1,435Jarosław Smalecsie 06, 2014
1,434Aleksander Junosza- Piotrowskisie 06, 2014
1,433Piotr Rajchelsie 03, 2014
1,432Jerzy Łysiński lip 31, 2014
1,431Tomasz Bedyńskilip 29, 2014
1,430Sławomir Groneklip 25, 2014
1,429Rafał Szczepaneklip 24, 2014
1,428Dariusz Leszczyńskilip 23, 2014
1,427Andrzej Mikułalip 21, 2014
1,426Maciej Czerwiński UJlip 08, 2014
1,425STANISLAW POPISlip 02, 2014
1,424Adelina Maziarekmaj 24, 2014
1,423Rafał Łączyńskimaj 20, 2014
1,422Michał Rzeczyckimaj 20, 2014
1,421Marcin Dziób maj 19, 2014
1,420Ireneusz Koźbiałmaj 18, 2014
1,419Henryk Karbowskimaj 12, 2014
1,418Krystyna Paździoramaj 11, 2014
1,417Andrzej Ilowmaj 07, 2014
1,416Krzysztof Stryjekmaj 06, 2014
1,415Roman Dulębamaj 05, 2014
1,414Rafał Adamiszynmaj 02, 2014
1,413Janusz Panakkwi 29, 2014
1,412Robert Kapłonkwi 29, 2014
1,411Bartlomiej Bireckikwi 28, 2014
1,410Włodzimiera Pajewskakwi 28, 2014
1,409Gabriela Biala de Limakwi 27, 2014
1,408jacek skrabuchakwi 27, 2014
1,407Ernest Skrzypczykkwi 26, 2014
1,406Ewa Smolińskakwi 26, 2014
1,405Grzegorz Dziewulskikwi 26, 2014
1,404Jacek Mlynarczykkwi 26, 2014
1,403Jerzy Byczynskikwi 26, 2014
1,402Sylwester Grumułakwi 25, 2014
1,401Marcin Stanislawskikwi 25, 2014
1,400Kamil Cieślikkwi 25, 2014
1,399Aleksandra Margaszewskakwi 25, 2014
1,398Joanna Sadowskakwi 25, 2014
1,397Rafal Drapikkwi 25, 2014
1,396Slawomir Szewczykkwi 24, 2014
1,395Krystyna Bienias-Machowskakwi 24, 2014
1,394Marcin Cupiałkwi 24, 2014
1,393Iwona Gromowkwi 24, 2014
1,392Krzysztof Stasiakkwi 24, 2014
1,391Magdalena Stasiakkwi 24, 2014
1,390Maria Głębockakwi 24, 2014
1,389Małgorzata Michalakkwi 24, 2014
1,388ALEKSANDER MACHOWSKIkwi 24, 2014
1,387Krzysztof Kamińskikwi 24, 2014
1,386Ireneusz Nowakkwi 24, 2014
1,385Robert Bartkówkwi 24, 2014
1,384Anna Grajewska-Leśkokwi 24, 2014
1,383Roman Klockiewiczkwi 24, 2014
1,382Tadeusz Figurakwi 24, 2014
1,381Krzysztof Brachkwi 24, 2014
1,380Michał Dudkakwi 24, 2014
1,379Maciej Nowakkwi 24, 2014
1,378Jolanta Promnykwi 24, 2014
1,377Wojciech Promnykwi 24, 2014
1,376Katarzyna Tomaszewskakwi 24, 2014
1,375Piotr Majewskikwi 24, 2014
1,374Henryk Podczaskikwi 23, 2014
1,373Joanna Chodakowskakwi 23, 2014
1,372Marta Anna Urbańskakwi 23, 2014
1,371Rafał Błaszczykkwi 23, 2014
1,370Roman Matuszakkwi 23, 2014
1,369Leszek Donigiewiczkwi 22, 2014
1,368Lesław Bielakkwi 22, 2014
1,367Franciszek Borkowskikwi 22, 2014
1,366Alicja Niemiec-Borkowskakwi 22, 2014
1,365Urszula Bakkwi 22, 2014
1,364Piotr Zawackikwi 22, 2014
1,363Aleksandra Ładyńskakwi 22, 2014
1,362Adam Bogdewiczkwi 22, 2014
1,361Wieslaw Smagowiczkwi 22, 2014
1,360Ewa Kurckwi 22, 2014
1,359Katarzyna Woźniakkwi 22, 2014
1,358Anna Gruszczyńska-Ziółkowskakwi 22, 2014
1,357Jerzy Wysokińskikwi 22, 2014
1,356Halina Cybulskakwi 22, 2014
1,355Hanna Trawińskakwi 22, 2014
1,354Piotr Chmielarzkwi 22, 2014
1,353Anton Pieseckikwi 22, 2014
1,352Anna Szybakwi 22, 2014
1,351Jacek Graczkwi 22, 2014
1,350Józef Paluchkwi 22, 2014
1,349Józef Kościelnykwi 22, 2014
1,348Stanisław Wójcikkwi 22, 2014
1,347Sylwia Wyczołekkwi 22, 2014
1,346Krzysztof Wilczyńskikwi 22, 2014
1,345Anna Ciołkowskakwi 22, 2014
1,344Andrzej Maslowskikwi 22, 2014
1,343Robert Dyduchkwi 22, 2014
1,342Zbigniew Bączkowskikwi 22, 2014
1,341Ewa Mitrowskakwi 22, 2014
1,340Przemysław Chrobakkwi 22, 2014
1,339Marta Tkaczykkwi 22, 2014
1,338Paulina Świątekmar 25, 2014
1,337Lukasz Mroczkowskimar 01, 2014
1,336Robert Markowskilut 27, 2014
1,335Mateusz Maniaklut 27, 2014
1,334Wojciech Glandalut 27, 2014
1,333Aneta Thompsonlut 27, 2014
1,332Robert Cupiałlut 26, 2014
1,331Anna Ryniaklut 26, 2014
1,330Małgorzata Szymańskalut 26, 2014
1,329Stanisław Kosewskilut 26, 2014
1,328Leszek Nowakowskilut 26, 2014
1,327Bartosz Mączkowskilut 26, 2014
1,326Krzysztof Bukczynskilut 25, 2014
1,325Adam Andrzejewskilut 25, 2014
1,324Anna Sosińskalut 25, 2014
1,323Anna Szeligalut 25, 2014
1,322KIrzysztof Roguskilut 25, 2014
1,321Tomasz Brojewskilut 25, 2014
1,320Robert Kobylińskilut 25, 2014
1,319Marcin Makowskilut 25, 2014
1,318Teresa Garalut 25, 2014
1,317Andrzej Antochówlut 25, 2014
1,316Agata Smolskalut 25, 2014
1,315Kazimierz Grabowskilut 25, 2014
1,314Radoslaw Bienkunskilut 25, 2014
1,313Wojciech Bryndalut 25, 2014
1,312Katarzyna Gorzelskalut 24, 2014
1,311Marta Jankiewiczlut 24, 2014
1,310Ryszard Kusojćlut 23, 2014
1,309Anna Chorobiklut 23, 2014
1,308Andrzej Chorobiklut 23, 2014
1,307Maciej Chmielowieclut 23, 2014
1,306Stanisław Biklut 23, 2014
1,305nicola pazdzierskalut 23, 2014
1,304Bartosz Kołodziejlut 23, 2014
1,303Mira Ghoshallut 23, 2014
1,302Wieslaw Szczerbalut 23, 2014
1,301Mieczyslaw Mejorlut 22, 2014
1,300Łukasz Gołębiowskilut 22, 2014
1,299Tomasz Wroteklut 21, 2014
1,298Dorota Wroteklut 21, 2014
1,297Tomasz Judeckilut 21, 2014
1,296Irena Wojaklut 21, 2014
1,295Aleksandra Jankiewiczlut 21, 2014
1,294Waldemar Wiśniowskilut 21, 2014
1,293Izabela Jankiewiczlut 21, 2014
1,292Marian Jankiewiczlut 21, 2014
1,291BOŻENA CZUBERNATlut 21, 2014
1,290Zbigniew Zdunlut 21, 2014
1,289Adam Machajeklut 21, 2014
1,288Julia Jochacylut 21, 2014
1,287Jarosław Niementowskilut 21, 2014
1,286Patrycja Jochacylut 21, 2014
1,285Marek Jaksalut 21, 2014
1,284Katarzyna Jasińska-Zdunlut 21, 2014
1,283klaudia błoszyklut 21, 2014
1,282Bogdan Marcinowskilut 21, 2014
1,281Jozef Wieceklut 21, 2014
1,280Justyna Rungelut 20, 2014
1,279Agnieszka Idziaklut 20, 2014
1,278Krzysztof Gołąbeklut 20, 2014
1,277Joanna Radziędalut 20, 2014
1,276Judyta Strehlkelut 20, 2014
1,275Katarzyna Wowralut 20, 2014
1,274walter jezeklut 20, 2014
1,273Marek Idziaklut 20, 2014
1,272Klaudia Gąciklut 20, 2014
1,271Piotr Kogutlut 20, 2014
1,270Sławomir Janiszewskilut 20, 2014
1,269Małgorzata Ostrowskalut 20, 2014
1,268Kamil Grabowskilut 20, 2014
1,267Magdalena Dominika Machnickalut 20, 2014
1,266Ryszard Rosiklut 20, 2014
1,265Agata Wyrzykowskalut 20, 2014
1,264Marta Kwiatkowskalut 20, 2014
1,263Eugeniusz Zawadalut 20, 2014
1,262wacław kokotlut 20, 2014
1,261Bronislawa Pencarskalut 20, 2014
1,260Matylda Kolago-Kucińskalut 19, 2014
1,259Elżbieta Karmelita- Wojciechowskalut 19, 2014
1,258Katarzyna Klottlut 19, 2014
1,257Danuta Szymanowska-Rudowskalut 18, 2014
1,256Grzegorz Michał Kochanowiczlut 18, 2014
1,255Aleksander Juniewiczlut 18, 2014
1,254Ed Styrczulalut 18, 2014
1,253piotr Ruseklut 17, 2014
1,252Agnieszka Pasiekalut 17, 2014
1,251JACEK SOLTYSIAKlut 15, 2014
1,250Zbigniew Okpiszlut 14, 2014
1,249Maria Stanisławiaklut 13, 2014
1,248Barbara Kopytowskalut 13, 2014
1,247Lucyna Marszałeklut 13, 2014
1,246Piotr Karlikowskilut 12, 2014
1,245Artur Nadolskilut 12, 2014
1,244Franciszek Bielawskilut 12, 2014
1,243Andrzej Kwiatkowskilut 12, 2014
1,242Grzegorz Mazurlut 12, 2014
1,241Elżbieta Nadolskalut 11, 2014
1,240Adam Kulewskilut 11, 2014
1,239Maria Krygowska-Donieclut 11, 2014
1,238Jolanta Ruczyńskalut 11, 2014
1,237Jolanta Korzeniowskalut 11, 2014
1,236Michał Korzeniowskilut 11, 2014
1,235STANISZEWSKA ELŻBIETAlut 10, 2014
1,234Teresa Cisłowskalut 10, 2014
1,233danuta Szewczyklut 10, 2014
1,232Jarek Szewczyklut 10, 2014
1,231Jolanta Warchołlut 10, 2014
1,230Adam Sierosławskilut 10, 2014
1,229Henryk Kozińskilut 09, 2014
1,228Witold Pleskaczlut 08, 2014
1,227john tudeklut 08, 2014
1,226Marcin Sienickilut 06, 2014
1,225Adam Wesolowskilut 05, 2014
1,224Adam Izydorczyklut 05, 2014
1,223Maciej Rojnalut 03, 2014
1,222Izabella Łukawskalut 03, 2014
1,221Wojciech Drozdlut 03, 2014
1,220Wiesław Perytlut 03, 2014
1,219Karolina Marin-Sucheckalut 03, 2014
1,218Oskar Nadolnylut 03, 2014
1,217piotr Adamczyklut 03, 2014
1,216Barbara Niesulowskilut 03, 2014
1,215KRYSTYNA POPLAWSKAlut 03, 2014
1,214maria Belzuncelut 03, 2014
1,213Alojzy Kanialut 03, 2014
1,212Marek Pawlaklut 03, 2014
1,211Damian Gatkowskilut 03, 2014
1,210Krzysztof Grzywaczlut 03, 2014
1,209Paweł Raklut 01, 2014
1,208Joanna Marszałeksty 31, 2014
1,207Jan Bajoreksty 31, 2014
1,206Marta Tylutkosty 31, 2014
1,205Julia Poliwodasty 31, 2014
1,204Adrian Lopuszynskisty 31, 2014
1,203Justyna Wawrzyńskasty 30, 2014
1,202Monika Gasiorowskasty 30, 2014
1,201Przemysław Pochitonowsty 30, 2014
1,200Piotr Thiemsty 30, 2014
1,199Antoni Nadstaziksty 30, 2014
1,198Halina Chojnowskasty 29, 2014
1,197Ireneusz Szabelewskisty 29, 2014
1,196Agata Chróścicka-Kreftsty 29, 2014
1,195Dominik Sobczyksty 27, 2014
1,194Piotr Wichańskisty 26, 2014
1,193Marek Żakowiczsty 26, 2014
1,192ba,krzych,adam raczkowcysty 25, 2014
1,191Stefan Komarsty 23, 2014
1,190BARBARA SZYFFERsty 22, 2014
1,189Jan Więckowskisty 22, 2014
1,188Ireneusz Trzaskasty 21, 2014
1,187Adam Turulasty 21, 2014
1,186Joanna Woroniecka-Guczasty 21, 2014
1,185Michał Zduneksty 20, 2014
1,184Bozena Swiststy 19, 2014
1,183Tomasz Mokrzyckisty 16, 2014
1,182Wojciech Trojansty 14, 2014
1,181Piotr Trojansty 13, 2014
1,180Katarzyna Załuskasty 12, 2014
1,179Zbigniew Szyszkasty 12, 2014
1,178Jarosław Maciejewskisty 12, 2014
1,177Andrzej Kozeksty 12, 2014
1,176marek robeneksty 12, 2014
1,175Magdalena Raifsty 11, 2014
1,174Jadwiga Szubartowskasty 11, 2014
1,173Krzysztof Szubartowskisty 11, 2014
1,172Grzegorz Sendeckisty 11, 2014
1,171Katarzyna Sobczaksty 11, 2014
1,170Łukasz Gdowskisty 11, 2014
1,169Włodzimierz Wojdyńskisty 10, 2014
1,168Włodzimierz Suskisty 10, 2014
1,167JÓZEF SKOCZEKsty 10, 2014
1,166Jan Dąbeksty 10, 2014
1,165Marek Siteksty 10, 2014
1,164Janusz Kamińskisty 10, 2014
1,163Tomek Kozłowskisty 09, 2014
1,162Aleksandra Zaleskasty 09, 2014
1,161Bogumila Rosiaksty 09, 2014
1,160Eleonora Böttchersty 09, 2014
1,159Tadeusz Kolińskisty 09, 2014
1,158Marek Walczyńskisty 09, 2014
1,157Janusz Zagajewskisty 09, 2014
1,156Marek Dalkowskisty 09, 2014
1,155Teresa Przybyłsty 08, 2014
1,154Krzysztof Hlebowiczsty 08, 2014
1,153Piotr Michalaksty 08, 2014
1,152Krzysztof Kowalskisty 08, 2014
1,151Zbigniew Mielczarek sty 08, 2014
1,150Michał Kowalczyksty 08, 2014
1,149Krzysztof Cudowskisty 08, 2014
1,148Izabella Menderasty 08, 2014
1,147Mariusz Purgałsty 08, 2014
1,146Radosław Kokoćsty 08, 2014
1,145Marek Madejskisty 08, 2014
1,144Jacek Pierógsty 08, 2014
1,143Katarzyna Langowskasty 08, 2014
1,142Maria Agnieszka Nowaksty 06, 2014
1,141Adam Stawierajsty 05, 2014
1,140Marcin Tyszkagru 31, 2013
1,139Krzysztof Tyszkagru 31, 2013
1,138Magdalena Babikgru 30, 2013
1,137Krzysztof Moskalgru 30, 2013
1,136Bogdan Kazmierskigru 29, 2013
1,135Agnes Praxmayergru 28, 2013
1,134Stanisław Uryszekgru 27, 2013
1,133Natalia Adamczykgru 27, 2013
1,132Rafal Prusakiewiczgru 27, 2013
1,131Martin Kosinskigru 26, 2013
1,130Stefan Gillergru 26, 2013
1,129DARIUSZ ŚWIERCZEWSKIgru 23, 2013
1,128Janusz Sakowiczgru 22, 2013
1,127Krzysztof Warchołgru 21, 2013
1,126Alicja Towstergru 21, 2013
1,125Jacek Gralakgru 19, 2013
1,124Piotr Jankowskigru 18, 2013
1,123Roman Kowalskigru 15, 2013
1,122Monika Majewskagru 12, 2013
1,121Daniel Drelichgru 10, 2013
1,120Paweł Broszkiewiczgru 09, 2013
1,119Tomasz Cioskagru 06, 2013
1,118Krzysztof Szpigielgru 06, 2013
1,117Marek Grzelczakgru 05, 2013
1,116Krystian Wdowiakgru 03, 2013
1,115Adam Stachowiczlis 30, 2013
1,114Krzysztof Bączyklis 30, 2013
1,113Rafał Złotnickilis 29, 2013
1,112Miroslaw Poloczeklis 26, 2013
1,111Adam Trukawkalis 26, 2013
1,110Renata Wojdyrlis 26, 2013
1,109Andrzej Kubiklis 25, 2013
1,108Dariusz Kołowaciklis 25, 2013
1,107Wiesław Prockilis 24, 2013
1,106Filip Żyrolis 23, 2013
1,105Bogusława Stasikowskalis 22, 2013
1,104Dariusz Janieclis 22, 2013
1,103JACEK PODLECKIlis 22, 2013
1,102Elżbieta Mazureklis 22, 2013
1,101Ewa Hryszkiewiczlis 22, 2013
1,100Patryk Poblockilis 22, 2013
1,099Adam Juchnowiczlis 21, 2013
1,098Ziemowit Stolarczyklis 21, 2013
1,097Zbigniew Postrzygaczlis 21, 2013
1,096Danuta Cuperlis 21, 2013
1,095Marian Bednarczyklis 21, 2013
1,094Danuta Stolle-Grosfeldlis 20, 2013
1,093Magdalena Łyżwalis 20, 2013
1,092Rafał Krakowskilis 20, 2013
1,091Dorota Krakowskalis 20, 2013
1,090Robert Jasickilis 20, 2013
1,089Piotr Wazllis 20, 2013
1,088Joanna Napierałalis 20, 2013
1,087Cezary Woronowiczlis 19, 2013
1,086Elżbieta Nalepalis 19, 2013
1,085Marcin Nalepalis 19, 2013
1,084Jolanta Żmurkolis 19, 2013
1,083Andrzej Podlasińskilis 19, 2013
1,082Edward Boleclis 19, 2013
1,081Grzegorz Czeredreckilis 19, 2013
1,080Jarosław Wrońskilis 19, 2013
1,079Jacek Przybyszlis 19, 2013
1,078Jarosław Kureklis 19, 2013
1,077Wieslaw Szafalowiczlis 19, 2013
1,076Krzysztof Kwiecińskilis 19, 2013
1,075Katarzyna Skubiszlis 19, 2013
1,074Jacek Bisioreklis 19, 2013
1,073wlodzimierz,ryszard kotraslis 19, 2013
1,072Jagoda Rychlickalis 19, 2013
1,071Małgorzata Budziszlis 19, 2013
1,070Katarzyna Karaślis 19, 2013
1,069Lesław Wysmyklis 18, 2013
1,068Pawel Kiszkalis 18, 2013
1,067Krzysztofa Dekalis 18, 2013
1,066Marta Matuszczyklis 18, 2013
1,065Paulina Sawicka-Polletlis 18, 2013
1,064Marlena Dźwigałalis 18, 2013
1,063Janusz Skassalis 18, 2013
1,062Jerzy Wyrembaklis 17, 2013
1,061Grzegorz Kotowiczlis 17, 2013
1,060Dominika Ostrowskilis 17, 2013
1,059Marian Grabaslis 17, 2013
1,058Joanna Calówlis 17, 2013
1,057Paweł Jankowskilis 17, 2013
1,056ANNA Wyrwickalis 17, 2013
1,055Wiesław Dziwiszlis 17, 2013
1,054Stanisław Sędziwylis 17, 2013
1,053Maria Sędziwalis 17, 2013
1,052Mariusz Kruklis 17, 2013
1,051Kosma Kosmalalis 17, 2013
1,050Andrzej Swiechlis 17, 2013
1,049dariusz czyzewskilis 17, 2013
1,048Kaz Godzwonlis 17, 2013
1,047Aneta Samkofflis 17, 2013
1,046Wojciech Balcerzaklis 16, 2013
1,045Peter Calow-Uttleylis 16, 2013
1,044Malgorzata Calow-Uttleylis 16, 2013
1,043WITOLD SLEZAKlis 16, 2013
1,042Lidia Niewczaslis 16, 2013
1,041Jolanta Walterlis 16, 2013
1,040Zygmunt Świątkowskilis 16, 2013
1,039Wieslawa Kurowskalis 16, 2013
1,038Władysława Skrzydłolis 16, 2013
1,037Maria Kowalczyklis 16, 2013
1,036Tadeusz Kowalczyklis 16, 2013
1,035Tomasz Cichoszlis 16, 2013
1,034Szymon Małeckilis 15, 2013
1,033Ryszard Sutyłalis 15, 2013
1,032Urszula Małeklis 15, 2013
1,031Krzysztof Kotkiewiczlis 15, 2013
1,030Marian Miałkowskilis 15, 2013
1,029Jacek Zabielskilis 15, 2013
1,028Paula Burylis 14, 2013
1,027Klaudiusz Gaidalis 14, 2013
1,026RYSZARD WROŃSKIlis 14, 2013
1,025Irena Przybylinskalis 14, 2013
1,024Laura Stefanskalis 14, 2013
1,023Krzysztof Syncerzlis 14, 2013
1,022Danuta Zaczkowiczlis 14, 2013
1,021Ewa Czadowskalis 14, 2013
1,020Piotr Folaronlis 14, 2013
1,019Dariusz Jedlińskilis 13, 2013
1,018ARKADIUSZ SUDERlis 13, 2013
1,017Elwira Wróbellis 13, 2013
1,016Wojciech Tarczaninlis 12, 2013
1,015Mary Ntamere Zielinskilis 12, 2013
1,014Sebastian Bednarczyklis 12, 2013
1,013Zbigniew Dworenko-Dworkinlis 12, 2013
1,012Hieronim Zboreklis 12, 2013
1,011Paweł Gałkiewiczlis 12, 2013
1,010Andrzej Zielinskilis 12, 2013
1,009Peter Cyganlis 12, 2013
1,008Jan Thomannlis 12, 2013
1,007Roman Dzwonkowskilis 12, 2013
1,006Ireneusz Herudaylis 12, 2013
1,005Richard Chelstowskilis 12, 2013
1,004andrew lozinskilis 12, 2013
1,003William Charles Plebaneklis 12, 2013
1,002jaroslaw zoledziowskilis 12, 2013
1,001Tomasz Szatanlis 11, 2013
1,000Waldemar Chrobaklis 11, 2013
999Ewelina Wolskalis 11, 2013
998Marta Kreftlis 11, 2013
997TERESA I KRZYSZTOF DZIUBAKOWIElis 11, 2013
996Grzegorz Haneczoklis 11, 2013
995Jan Sochonlis 11, 2013
994Józef Kusiaklis 11, 2013
993Andrzej Kondejlis 11, 2013
992Ewelina Cześniklis 11, 2013
991Aneta Janiklis 11, 2013
990Szczepan Ignaciklis 11, 2013
989ANDREAS BAFALOUKOSlis 11, 2013
988Mirosława Jaseklis 11, 2013
987joanna majkalis 11, 2013
986Krzysztof Jonkiszlis 11, 2013
985Janusz Bachórzlis 11, 2013
984Piotr Maratlis 10, 2013
983Ita Turowiczlis 10, 2013
982NORBERT MADRAKlis 10, 2013
981Marek Skubislis 10, 2013
980Robert Rozyckilis 10, 2013
979Ewa Filiplis 09, 2013
978Urszula Kozdrachlis 09, 2013
977Andrzej Swidzinskilis 09, 2013
976Jan Krzanowskilis 09, 2013
975Dariusz Szymańskilis 08, 2013
974Piotr Piseralis 07, 2013
973Andrzej Kaczmareklis 07, 2013
972Piotr Surówkalis 07, 2013
971Piotr Gagolis 07, 2013
970Tomasz Bryłalis 06, 2013
969Jacek Pomykałalis 06, 2013
968Włodzimierz Zdyblis 06, 2013
967Jacek Rządkowskilis 06, 2013
966Ireneusz Adamczaklis 06, 2013
965łukasz kaczmareklis 05, 2013
964Jan Chryzostom Czachowskilis 05, 2013
963Krzysztof Knaplis 05, 2013
962Maciej Walczaklis 05, 2013
961Janusz Wolskilis 04, 2013
960Tomasz Górskilis 04, 2013
959Jan Kałużnylis 04, 2013
958Sebastian Sęklis 04, 2013
957Paweł Kudłaciklis 04, 2013
956Martyna Reginialis 04, 2013
955Robert Sobieslaw Kaluslis 03, 2013
954Krzysztof Hurmanlis 03, 2013
953Katarzyna Gadawskalis 03, 2013
952Jan Buchowskilis 03, 2013
951Tomasz Żelazkolis 02, 2013
950Jan Kucińskilis 02, 2013
949Małgorzta Ziobrolis 02, 2013
948Marek Szewczyklis 02, 2013
947DANIEL ŚLUSARCZYKlis 02, 2013
946Jacek Patrynlis 02, 2013
945Mariusz Kreftlis 01, 2013
944Stella Łapińskalis 01, 2013
943dr Paweł Romanowskilis 01, 2013
942Jerzy Michaliklis 01, 2013
941Barbara Różańskalis 01, 2013
940Michał Stasiaklis 01, 2013
939Konrad Adamlis 01, 2013
938Grzegorz Paliślis 01, 2013
937Sławomir Buczeklis 01, 2013
936Piotr Derejczyklis 01, 2013
935Dawid Pęgielpaź 31, 2013
934Dominik Wiśniewskipaź 31, 2013
933Michał Kowalski-Potokpaź 30, 2013
932Wlodzimierz Hermanpaź 29, 2013
931Korneliusz Smolikpaź 29, 2013
930Adam Fręchowiczpaź 29, 2013
929marcin kucharskipaź 28, 2013
928Leszek Kłapapaź 28, 2013
927Renata Orzechowskipaź 27, 2013
926Andrzej Delagpaź 27, 2013
925Agnieszka Kurachpaź 27, 2013
924Renata Garbaczpaź 27, 2013
923Artur Skupienpaź 26, 2013
922Iwona Szocińskapaź 26, 2013
921Robert Januszewski paź 26, 2013
920Wojciech Rajdapaź 26, 2013
919Piotr Michniewiczpaź 26, 2013
918Michał Oźmińskipaź 26, 2013
917Grzegorz Zychpaź 26, 2013
916Łukasz Motowidełkopaź 26, 2013
915Dariusz Janiakpaź 25, 2013
914Krzyztof Jaśkowskipaź 25, 2013
913Lech Muchapaź 25, 2013
912Marcin Tarnowskipaź 25, 2013
911Krzysztof Kubickipaź 25, 2013
910irena myślińskapaź 25, 2013
909Mateusz Połoncarzpaź 25, 2013
908Andrzej Sadowskipaź 25, 2013
907Halina Filipiukpaź 24, 2013
906Mariola Dębczyńskapaź 24, 2013
905Tomek Kotapkapaź 24, 2013
904Michal Milewskipaź 24, 2013
903Adam Szwajkapaź 24, 2013
902Łukasz Posełpaź 24, 2013
901Marcin Szumilaspaź 24, 2013
900Ewa Felsmannpaź 23, 2013
899Ładysław Lipkowskipaź 23, 2013
898Jerzy Godziejewiczpaź 21, 2013
897Krzysztof Cylkepaź 21, 2013
896Janusz Wajdapaź 21, 2013
895Robert Foryśpaź 20, 2013
894Rafał Dalidowiczpaź 20, 2013
893Sławomir Rybałtowskipaź 20, 2013
892Bogdan Szajkowskipaź 19, 2013
891Ewa Solewskapaź 19, 2013
890Lech Olszakpaź 19, 2013
889Barbara Zofia Michalskapaź 19, 2013
888Katherine Sekowskipaź 19, 2013
887wojciech suligapaź 19, 2013
886Ewa B Kaminskapaź 19, 2013
885Małgorzata Koszarekpaź 18, 2013
884Tadeusz Krajewskipaź 18, 2013
883Ryszard Rosapaź 18, 2013
882Hanna Gregorpaź 18, 2013
881Czesław Ozgapaź 18, 2013
880Agata Makowskapaź 18, 2013
879Adam Gorzelakpaź 18, 2013
878Renata Krzymuskapaź 18, 2013
877Andrzej Niedźwieckipaź 18, 2013
876Aldona Narkiewiczpaź 18, 2013
875Piotr Kaczmarekpaź 18, 2013
874joeph gumiegapaź 18, 2013
873Barbara Makowskapaź 18, 2013
872Zbigniew Kubickipaź 17, 2013
871Ryszard Gałąźpaź 17, 2013
870Krystyna Strzyżewska-Przybylakpaź 17, 2013
869Jadwiga Świerzbińskapaź 17, 2013
868Tadeusz Świerzbińskipaź 17, 2013
867Ks. Piotr Pabispaź 17, 2013
866Małgorzata Janiecpaź 17, 2013
865Ryszard Makowskipaź 17, 2013
864Jacek Janiecpaź 17, 2013
863Wlodzimierz Blasiakpaź 17, 2013
862Iwona Jóźwiakpaź 17, 2013
861Leszek Leśnikowskipaź 17, 2013
860kazimierz Gapskipaź 17, 2013
859Jerzy Klebanpaź 17, 2013
858Anna Waszkiewiczpaź 16, 2013
857Tomasz Soczyńskipaź 16, 2013
856Mirosława Soczyńskapaź 16, 2013
855ROBERT KOSIKOWSKIpaź 16, 2013
854Andrzej Wasilewskipaź 16, 2013
853Łukasz Karczewski-Kwiecieńpaź 16, 2013
852Roman Kasprzykpaź 16, 2013
851Justyna Ozimekpaź 15, 2013
850Grażyna i Andrzej Arwarpaź 15, 2013
849Maria Idźkowskapaź 15, 2013
848marta buczekpaź 15, 2013
847Maria Szelągpaź 15, 2013
846Jan Kotowiczpaź 15, 2013
845Malgorzata Raznypaź 15, 2013
844Marek Tusiewiczpaź 15, 2013
843Marek Staszczakpaź 15, 2013
842Marek Bobkepaź 15, 2013
841Waldemar Gawrylukpaź 15, 2013
840Aleksander Jagielnickipaź 15, 2013
839Antoni Brenkpaź 15, 2013
838Jolanta Kuklińskapaź 14, 2013
837Mateusz Kortewegpaź 14, 2013
836Wojciech Decpaź 14, 2013
835Henryk Gałkowskipaź 14, 2013
834Janusz Majkowskipaź 14, 2013
833Grażyna Jaworskapaź 14, 2013
832Paweł Kozłowskipaź 14, 2013
831Rafal Opalinskipaź 14, 2013
830Maria Sledziewskapaź 14, 2013
829Katarzyna Sulejpaź 13, 2013
828Artur Sulejpaź 13, 2013
827wojciech duchińskipaź 13, 2013
826Krzysztof Cenapaź 13, 2013
825Marek Domaradzkipaź 13, 2013
824Tadeusz Mrózpaź 13, 2013
823Marian Zwolińskipaź 10, 2013
822Sawicki Bogusławpaź 10, 2013
821Przemysław Baranpaź 10, 2013
820Andrzej Ardzińskipaź 10, 2013
819Halina Ignaczewskapaź 10, 2013
818Bartosz Mazewskipaź 09, 2013
817Michal Szczeklikpaź 09, 2013
816Angelika Pasek-Gilarskapaź 09, 2013
815Marcin Kaczorowskipaź 08, 2013
814Anna Zarzyckapaź 01, 2013
813Tomasz Gardolinskipaź 01, 2013
812Maria Żawrockawrz 27, 2013
811Monika Stoińskawrz 27, 2013
810krzysztof strzeszewskiwrz 27, 2013
809Marek Majcherwrz 26, 2013
808Stanisław Ostrowskiwrz 26, 2013
807Stanisław Sułkowskiwrz 25, 2013
806Ewelina Haratwrz 23, 2013
805Tomasz Zarembawrz 23, 2013
804Milena Durancwrz 22, 2013
803Grzegorz Durancwrz 22, 2013
802Dorota Siudakwrz 22, 2013
801Elżbieta Paruchwrz 22, 2013
800Stanisław Romańczukiewiczwrz 22, 2013
799Jan Ziobrowrz 21, 2013
798Agata Ziobrowrz 21, 2013
797Jannusz Klimaswrz 20, 2013
796Malgorzata Herbichwrz 18, 2013
795Prof Dr Jan Steckiwrz 18, 2013
794Jacek Koziełwrz 18, 2013
793Michał Nałęcz-Nieniewskiwrz 17, 2013
792Zofia Frymarkwrz 17, 2013
791Ewa Łukawskawrz 17, 2013
790Ryszard Podymnywrz 17, 2013
789Małgorzata Styśwrz 17, 2013
788Jadwiga Kaliszukwrz 17, 2013
787Urszula Gierszonwrz 17, 2013
786Dariusz Szczupaczyńskiwrz 17, 2013
785Iwona Beharwrz 17, 2013
784Janusz Dakowiczwrz 17, 2013
783Tomasz Lysikwrz 17, 2013
782Maria Krawczykwrz 17, 2013
781Wojciech Olszewskiwrz 17, 2013
780Piotr Turkowskiwrz 17, 2013
779Dariusz Dzigawrz 17, 2013
778Mateusz Piątkowskiwrz 17, 2013
777Anna Omiotek-Tottwrz 17, 2013
776Jan Makarewiczwrz 17, 2013
775Krystyna Makarewiczwrz 16, 2013
774Adam Szwedwrz 16, 2013
773Katarzyna Zapartwrz 16, 2013
772Teresa Jóźwickawrz 16, 2013
771Joanna Jóźwickawrz 16, 2013
770Zofia Michalikwrz 16, 2013
769Dariusz Michalewiczwrz 15, 2013
768Jakub Olejarzwrz 15, 2013
767Kornelia Podymnawrz 15, 2013
766Mieczysław Kunickiwrz 15, 2013
765Ludwika Kunickawrz 15, 2013
764Maria Nowekwrz 14, 2013
763Henryk Kazmierczakwrz 13, 2013
762Roman Górawrz 13, 2013
761Andrzej Chodackiwrz 13, 2013
760Roman Wilkwrz 13, 2013
759dobiesław stefaniakwrz 13, 2013
758Ewa Nakoniecznawrz 13, 2013
757M Kasprzykwrz 12, 2013
756Michał Michalikwrz 12, 2013
755Lech Kozerawrz 12, 2013
754ANna Jedynakwrz 12, 2013
753Jurand Grabowskiwrz 11, 2013
752Hanna Szarpakwrz 11, 2013
751Arkadiusz Kwiecińskiwrz 11, 2013
750Henryk Radejwrz 11, 2013
749Marcin Drabikwrz 10, 2013
748Weronika Moranskawrz 10, 2013
747Zbigniew Nowakwrz 10, 2013
746Grzegorz Mankiewiczwrz 10, 2013
745Gosia Mamotwrz 10, 2013
744Grzegorz Pałkawrz 10, 2013
743Lech Byczkowskiwrz 10, 2013
742Zuzanna Szozdawrz 10, 2013
741Piotr Kokotkiewiczwrz 10, 2013
740Marek Kosiuczenkowrz 10, 2013
739Elżbieta Dećwrz 10, 2013
738Zofia Serafinwrz 09, 2013
737Dariusz Nowakwrz 09, 2013
736werena tompsonwrz 09, 2013
735Józef Bartczakwrz 09, 2013
734Anna Kicińskawrz 08, 2013
733Maria Kaprońwrz 08, 2013
732Andrzej Cierzniakowskiwrz 08, 2013
731Ilona Czajczynskawrz 08, 2013
730Janina Zielinskawrz 08, 2013
729Natalia Guziejkowrz 08, 2013
728Stanisław Ściborwrz 08, 2013
727Leszek Dąbrowskiwrz 08, 2013
726Grażyna Dąbrowskawrz 08, 2013
725Piotr Rypinawrz 08, 2013
724Marian Sawickiwrz 08, 2013
723Marek Bieńwrz 08, 2013
722Halina Smólskawrz 08, 2013
721Ireneusz Szyszkawrz 08, 2013
720Magdalena Ślusarczykwrz 08, 2013
719Renata Wojnarowicz-Biniendawrz 08, 2013
718Edward Balewskiwrz 08, 2013
717Jerzy Gołębiowskiwrz 08, 2013
716Paweł Sochajwrz 08, 2013
715Edward Sobczakwrz 08, 2013
714Przemysław Pawłowskiwrz 08, 2013
713Alicja Kuberskawrz 08, 2013
712Bożena Marciniak-Skowronwrz 08, 2013
711Jakub Cyganwrz 08, 2013
710Wanda Struliswrz 08, 2013
709Antoni Dubiswrz 06, 2013
708Tomasz Wenklarwrz 06, 2013
707Bożena Cząstka-Szymonwrz 05, 2013
706Sebastian Perkawrz 04, 2013
705Waldemar Kołodziejczakwrz 04, 2013
704Sylwester Iwaniecwrz 04, 2013
703Katarzyna Kotowskawrz 04, 2013
702Wojciech Rybakwrz 03, 2013
701Maria Mitawrz 03, 2013
700Grażyna Wiśniewskawrz 02, 2013
699Leszek Sikonwrz 02, 2013
698Agnieszka Harnaszwrz 02, 2013
697Piotr Paszkowiakwrz 01, 2013
696Tomasz Zabekwrz 01, 2013
695Marianna Raszkowskawrz 01, 2013
694Wacław Zimkawrz 01, 2013
693Grażyna Raszkowskawrz 01, 2013
692grzegorz markussie 31, 2013
691Antoni , Filip Klinowskisie 31, 2013
690Andrzej Mlynareksie 31, 2013
689Maria Russsie 30, 2013
688Anna Wiśniewskasie 30, 2013
687Jerzy Kwiatkowskisie 30, 2013
686Arkadiusz Głodeksie 30, 2013
685Zbigniew Domańskisie 30, 2013
684Łukasz Jończyksie 30, 2013
683Agnieszka Zajdasie 30, 2013
682Janusz Mischkesie 30, 2013
681Dominik Maćkiewiczsie 30, 2013
680MACIEJ ANDRZEJAK, POZNAŃsie 30, 2013
679Dorota Koszyksie 29, 2013
678Marzena Markowskasie 29, 2013
677Noemi Beressie 29, 2013
676Mariusz Rzucidłosie 29, 2013
675Kathrin Krawczyksie 29, 2013
674Agnieszka Gugałasie 29, 2013
673Łukasz Majchrzaksie 29, 2013
672Katarzyna Kubieńsie 29, 2013
671Grażyna Poleksie 29, 2013
670Łukasz Guziksie 29, 2013
669Artur Bednarskisie 29, 2013
668Paweł Wróbelsie 29, 2013
667Joanna Bąkowskasie 29, 2013
666Maciej B. Stępieńsie 29, 2013
665Ryszard Wronasie 29, 2013
664Izabela Paszkesie 29, 2013
663Mirosław Syreksie 29, 2013
662Bozena Jawiensie 29, 2013
661Józef Osetsie 29, 2013
660Stanisław Grochowskisie 29, 2013
659Krzysztofa Michalik Anna Golinczaksie 29, 2013
658Bartłomiej Józefiaksie 29, 2013
657Jacek Skibińskisie 29, 2013
656Malina Świćsie 29, 2013
655ryszard Paprzyckisie 29, 2013
654Daniel Delbowskisie 29, 2013
653Grzegorz Grudniewskisie 29, 2013
652Marcin Rafalskisie 28, 2013
651Sławomir Syreksie 28, 2013
650Alina Stelmaszczyksie 28, 2013
649Anna Stelmaszczyksie 28, 2013
648Grzegorz Iwaszkosie 28, 2013
647Anna Świderskasie 28, 2013
646Marta Martyniuksie 28, 2013
645Halina Sumisławskasie 28, 2013
644Bronisława Koneckasie 28, 2013
643Andrzej Cehaksie 28, 2013
642Eryk Tobiaszsie 28, 2013
641Zbigniew Kuźbickisie 28, 2013
640Jędrek Skibowski Jędrek Skibowskisie 28, 2013
639Przemysław Dąbrowskisie 28, 2013
638Lidia Sokolowska-Cybart, Jaroslaw Cybart, Barbara Cybart, Adam Cybartsie 28, 2013
637Anna Czyzosie 28, 2013
636Robert Mazursie 28, 2013
635Szczęsny Rosołowskisie 28, 2013
634Maria Rosołowskasie 28, 2013
633Szymon Mankasie 28, 2013
632Christoph Cieslewiczsie 28, 2013
631Beata Lubianiecsie 28, 2013
630Mariola Ostrowska-Zakrzewskasie 28, 2013
629Kamil Czechurasie 28, 2013
628Katarzyna Kaipersie 28, 2013
627Agata Małuchasie 28, 2013
626Lukasz Małuchasie 28, 2013
625Grzegorz Siudaksie 28, 2013
624Andrzej Mindursie 28, 2013
623Jolanta Wójcikowskasie 28, 2013
622Aleksander Karolczaksie 28, 2013
621Maciej Boratyńskisie 28, 2013
620Aleksandra Jachimeksie 28, 2013
619Aleksander Ottosie 28, 2013
618Zuza Kepinskasie 28, 2013
617Kamil Soborskisie 28, 2013
616Maciej Szepietowskisie 28, 2013
615Olga Dyrasie 28, 2013
614Filip Markiewiczsie 28, 2013
613Wojciech Skroksie 28, 2013
612Grzegorz Przeździeckisie 28, 2013
611Grzeegorz Pawelecsie 28, 2013
610hanna Szweycersie 27, 2013
609Dariusz Adamczyksie 27, 2013
608Renata Przydzialsie 27, 2013
607Janusz Rozyckisie 27, 2013
606DOMINIK PRZYDZIALsie 27, 2013
605Halina Mastalerzsie 27, 2013
604Leszek i Izabela Stelmaszczyksie 27, 2013
603Romuald Milkowskisie 27, 2013
602Piotr Rypinasie 27, 2013
601Iwona Uchnastsie 27, 2013
600Anna Krajewskasie 27, 2013
599Małgorzata Tomas-Zgodasie 27, 2013
598Zbigniew Koneckisie 27, 2013
597Jacek Czechsie 27, 2013
596Renata Michalaksie 27, 2013
595Witold Romaniuksie 27, 2013
594Magdalena Andrzejewskasie 27, 2013
593Lukasz Grelasie 27, 2013
592Radosław Pietrzaksie 27, 2013
591Ryszard Radkosie 27, 2013
590Aureliusz Potempasie 27, 2013
589Renata Szewczyksie 27, 2013
588Tomasz Romaniksie 27, 2013
587Wojciech Kolandryk-Sadowskisie 27, 2013
586Małgorzata Kaczanowskasie 27, 2013
585Lidia Błystaksie 27, 2013
584Józef Czerwińskisie 27, 2013
583Sławomir Wojciech Kozaczkasie 27, 2013
582Barbara Moskalsie 27, 2013
581Joanna Zimkasie 27, 2013
580Alicja Jeloneksie 27, 2013
579wojciech szeligasie 27, 2013
578Jacek Papinasie 27, 2013
577Krzysztof Zajączkowskisie 27, 2013
576Anna Trębickasie 27, 2013
575Tomasz Małeckisie 27, 2013
574C. Szatybelkosie 27, 2013
573Grzegorz Białasiksie 27, 2013
572Krzysztof Pływaczsie 27, 2013
571Bożena Wojtasiksie 27, 2013
570Emilia Gajewskasie 27, 2013
569Bartosz Fingassie 27, 2013
568Waldemar Żyszkiewiczsie 27, 2013
567Włodzimierz Mildnersie 27, 2013
566Marta Koszyksie 27, 2013
565Tomasz Slotasie 27, 2013
564Grzegorz Czubaksie 27, 2013
563Ada Tomakasie 27, 2013
562Edyta Kasperskasie 27, 2013
561Tadeusz Zacharasie 27, 2013
560Grace Willamowiczsie 27, 2013
559Edward Willamowiczsie 27, 2013
558Michał Sinoffsie 27, 2013
557Łukasz Jóźwiksie 27, 2013
556Lech Godzinskisie 27, 2013
555Elzbieta Dobrowolskasie 27, 2013
554Dorota Dziurdziksie 27, 2013
553Aneta Kostowiecka-Matuszsie 27, 2013
552Sławomir Osieckisie 27, 2013
551Oskar Olejniczaksie 27, 2013
550Krystian Gojtowskisie 27, 2013
549Bolwsław Małeckisie 27, 2013
548Zbigniew Biniendasie 27, 2013
547Mateusz Szulcasie 27, 2013
546Marek Klossie 27, 2013
545Władysław Sławasie 27, 2013
544Maria Milkowskisie 27, 2013
543Batłomiej Piklińskisie 26, 2013
542Natalia Wojciechowskasie 26, 2013
541Ula Święcickasie 26, 2013
540Agata Nowak-Górskasie 26, 2013
539Krzysztof Sochackisie 26, 2013
538Dariusz Górskisie 26, 2013
537Zbigniew Krasińskisie 26, 2013
536Arkadiusz Bergiersie 26, 2013
535Tomasz Zielinskisie 26, 2013
534Elżbieta Włostowskasie 26, 2013
533Tadeusz Wacławeksie 26, 2013
532Adrian Stawickisie 26, 2013
531Waldemar Kwiecińskisie 26, 2013
530Agnieszka Lachsie 26, 2013
529Maria Mikutasie 26, 2013
528Agata Maślonasie 26, 2013
527Radosław Domżalskisie 26, 2013
526Michał Rygielsie 26, 2013
525Tadeusz Zapadkasie 26, 2013
524Barbara Dęboszsie 26, 2013
523Marek Cywasie 26, 2013
522Agnieszka Korowajczyksie 26, 2013
521Barbara Marlikowskasie 26, 2013
520Halina Mironsie 26, 2013
519Przemysław Maria Kowalskisie 26, 2013
518Roman Uchnastsie 26, 2013
517Robert Brozeksie 26, 2013
516Wiesław A. Galossie 26, 2013
515Pawel Zurawskisie 26, 2013
514Maryla Ścibor Marchockasie 26, 2013
513Łukasz Szydłowskisie 26, 2013
512Michał Chmielarzsie 26, 2013
511Zygmunt Śmietanasie 26, 2013
510Jan Maślankasie 26, 2013
509Maria Dierschsie 26, 2013
508Edyta Wankesie 26, 2013
507Jacek Lilpopsie 26, 2013
506Amelia Wojsznissie 26, 2013
505Tomasz Zubrzyckisie 26, 2013
504Maria Wittsie 26, 2013
503Łukasz Filipeksie 26, 2013
502Wioletta Kozaksie 26, 2013
501Krzysztof Kozaksie 26, 2013
500Katarzyna Korzeńsie 26, 2013
499Jan Świrskisie 26, 2013
498Anna Chrzanowskasie 26, 2013
497Sebastian Kusyksie 26, 2013
496Artur Mierniksie 26, 2013
495Marcin Grąbkowskisie 26, 2013
494pawel rozanskisie 26, 2013
493Ewa Wołosowiczsie 26, 2013
492Barbara Rzońcasie 26, 2013
491Gabriela Sikorskasie 26, 2013
490Andrzej Wisniewskisie 26, 2013
489Wojciech Filipczaksie 26, 2013
488Jakub Królsie 26, 2013
487Zofia Opackasie 26, 2013
486Pawel Maleksie 26, 2013
485Paweł Madejskisie 26, 2013
484Teresa Śliwińskasie 26, 2013
483Wojciech Raczsie 26, 2013
482Eliza Pelcsie 26, 2013
481Jerzy Landzbergsie 26, 2013
480Jerzy Jurdzińskisie 26, 2013
479Tomasz Bartnickisie 26, 2013
478Łukasz kowalskisie 26, 2013
477Marek Langnersie 26, 2013
476Szymon Skoniecznysie 26, 2013
475Łukasz Karbowskisie 26, 2013
474Marc Dooleysie 26, 2013
473Łukasz Olszewskisie 26, 2013
472Weronika Skoksie 26, 2013
471Robert Filaksie 26, 2013
470Piotr Kossakowskisie 26, 2013
469Lukasz Zwolinskisie 26, 2013
468Jakub Burysie 26, 2013
467Stanislaw Tomkovsie 26, 2013
466Aniela Tomkovsie 26, 2013
465Wojciech Kreciszeksie 26, 2013
464Roksana Tomkovsie 26, 2013
463Andrzej Brancewiczsie 26, 2013
462Danuta Kotyńska-Brancewiczsie 26, 2013
461Piotr Paczuskisie 26, 2013
460Maria Ścibor Marchockasie 26, 2013
459Grzegorz Hajduksie 26, 2013
458Alina Olczyksie 26, 2013
457Brygida Jasnossie 26, 2013
456Piotr Makulecsie 26, 2013
455Dariusz Skoczkasie 26, 2013
454Aleksandra Atraszkiewiczsie 26, 2013
453Maciej Legowiczsie 26, 2013
452Nikodem Kacperskisie 26, 2013
451Agnieszka Kaczmarskasie 26, 2013
450Agata Piwowarsie 26, 2013
449Teresa Pakulasie 26, 2013
448maria Sęczykowska-Bojarsie 26, 2013
447Zbigniew Skowroński (KWORUM)sie 26, 2013
446Wojciech Celkasie 26, 2013
445Mariola Koniecznasie 26, 2013
444Grażyna Niewiadomskasie 26, 2013
443Małgorzata Zuchsie 26, 2013
442Jerzy Martinisie 26, 2013
441Wladyslaw Pohoreckisie 26, 2013
440Tomasz Milbauersie 26, 2013
439Sławomir Nowaksie 26, 2013
438Janusz Zarębasie 26, 2013
437Bogusław Czajasie 26, 2013
436Michał Smulskisie 26, 2013
435Maria Dzielskasie 26, 2013
434Katarzyna Kaniewskasie 26, 2013
433Katarzyna Śniadeckasie 26, 2013
432Emilia Dziewieckasie 26, 2013
431Adam Borkowskisie 26, 2013
430Wanda Rowickasie 26, 2013
429Bohdan Urbankowskisie 26, 2013
428Roman Aleksandrzaksie 26, 2013
427Józef Więcławeksie 26, 2013
426andrzej zajaczkowskisie 26, 2013
425Paweł Ciurasie 26, 2013
424Leszek Liliensie 26, 2013
423Henryk Szymczaksie 26, 2013
422Piotr Bartniksie 26, 2013
421Jan Warzynczyksie 26, 2013
420Stefan Tomasiaksie 26, 2013
419Wojciech Skowronsie 26, 2013
418Tomasz Gołębiowskisie 26, 2013
417Piotr Bożymsie 26, 2013
416Krystian Hamczyksie 26, 2013
415Bartłomiej Szmorlińskisie 26, 2013
414Artur Sikorskisie 26, 2013
413Tomasz Koseckisie 26, 2013
412Michał Bukowskisie 26, 2013
411Jerzy Mroczkowskisie 26, 2013
410Zygmunt Pabiansie 26, 2013
409Krzysztof Zielińskisie 26, 2013
408Piotr Petrykowskisie 26, 2013
407Sławomir Antczaksie 26, 2013
406Mariusz Salwierzsie 26, 2013
405Maria Wilczanskasie 26, 2013
404Wojciech Czarneckisie 26, 2013
403Robert Dworkowskisie 26, 2013
402Alina Radwańskasie 26, 2013
401Władysław Słobodasie 26, 2013
400Zofia Kwapiszsie 26, 2013
399Grażyna Malentasie 26, 2013
398Andrzej Boczarsie 26, 2013
397Sławomir Łomnickisie 26, 2013
396Jakub Jubassie 26, 2013
395Adam Dyrkosie 26, 2013
394Paweł Wójciksie 26, 2013
393Aleksander Wentlandsie 26, 2013
392Tadeusz Wojteczkosie 26, 2013
391Henryk Krzyżanowskisie 26, 2013
390Antoni Cekierasie 26, 2013
389Ewa Poznańskasie 26, 2013
388Piotr Chojnowskisie 26, 2013
387Kinga Troneczeksie 26, 2013
386Elzbieta Obrzydowskasie 26, 2013
385Artur Krzeszowiaksie 26, 2013
384Joanna Brydasie 26, 2013
383Marek Wysockisie 26, 2013
382Marta Klimczak-Ciołczyksie 26, 2013
381Dorota Serafinsie 26, 2013
380Karol Zwierzsie 26, 2013
379Leszek & Wanda Makowskisie 26, 2013
378Jolanta Przezdzieckasie 26, 2013
377Magdalena Sekułasie 26, 2013
376Ewa Franczaksie 26, 2013
375Elżbieta Grądziksie 26, 2013
374Anna Chudziksie 26, 2013
373Filip Kołodziejsie 26, 2013
372Piotr Przezdzieckisie 26, 2013
371Jakub Nowickisie 26, 2013
370Oskar Brandtsie 26, 2013
369Grzegorz Pawłowskisie 26, 2013
368Paweł Nieradasie 26, 2013
367Robert Karczewskisie 26, 2013
366Gabriela Sukieniksie 26, 2013
365Jacek Strycharczuksie 26, 2013
364Ewa Gliwickasie 26, 2013
363Magda Szubasie 26, 2013
362Wiesław Staniszewskisie 26, 2013
361Janusz Cholewasie 26, 2013
360magda wojtyniaksie 26, 2013
359Anna Świtalska-Jopeksie 26, 2013
358Mariusz Mikasie 26, 2013
357Anna Kocońsie 26, 2013
356Wojciech Leśniewskisie 26, 2013
355Aurelia Oczkosie 26, 2013
354Wieslaw Mazerantsie 26, 2013
353andrzej karutsie 26, 2013
352elizabeth tuminskisie 26, 2013
351Halina K. Wisniaksie 26, 2013
350Kazimierz Czublasie 26, 2013
349krzysztof paluchsie 26, 2013
348Przemek Szubasie 26, 2013
347Andrzej Dudeksie 26, 2013
346Anna Mita-Kiełbowiczsie 26, 2013
345Dorota Dywańskasie 26, 2013
344Jolanta Kapecka - Walczaksie 26, 2013
343Piotr Sznelewskisie 25, 2013
342Kamil Bobersie 25, 2013
341Leszek Roszkowskisie 25, 2013
340Krzysztof Wójciksie 25, 2013
339Stanislaw Radziukiewiczsie 25, 2013
338Jacek Sobolskisie 25, 2013
337Stanisław Mikołajczaksie 25, 2013
336Adam Maruszaksie 25, 2013
335Marcin Wojciechowskisie 25, 2013
334Barbara Sobolskasie 25, 2013
333Paweł Błaszczyksie 25, 2013
332Stanisław Grzyniewskisie 25, 2013
331Jacek Koronowskisie 25, 2013
330Dominika Arendt-Wittchensie 25, 2013
329Rafał Brodasie 25, 2013
328Rajmund Prochowieckisie 25, 2013
327Paweł Dulasie 25, 2013
326Piotr Bereśsie 25, 2013
325Maria Lechowicz-Zimnysie 25, 2013
324Tomasz Jaworskisie 25, 2013
323Tadeusz Makaruksie 25, 2013
322Marek Mrózsie 25, 2013
321Maciej Orzeszkosie 25, 2013
320Piotr Muszyńskisie 25, 2013
319Anna Roszkowskasie 25, 2013
318Zofia Lisowskasie 25, 2013
317Grzegorz Mniejszysie 25, 2013
316Paweł Kameckisie 25, 2013
315Piotr Kutybasie 25, 2013
314Józef Orzełsie 25, 2013
313Zbigniew Racławskisie 25, 2013
312Mirosława Kołtuniaksie 25, 2013
311Bogusław Przęczeksie 25, 2013
310Lidia Miszewskasie 25, 2013
309Wlodzimierz Wojciksie 25, 2013
308Magdalena Bogdańskasie 25, 2013
307Zbigniew Borkowskisie 25, 2013
306Marcin Miszewskisie 25, 2013
305Bozena Maloksie 25, 2013
304Maciej Komorowiczsie 25, 2013
303Zbigniew Dowgwillosie 25, 2013
302Robert Szmigielskisie 25, 2013
301Slawek Marszaleksie 25, 2013
300BARTLOMIEJ ZIOLKOWSKI MD PhDsie 25, 2013
299Karolina Checinskasie 25, 2013
298Zdzisław Stachowiaksie 25, 2013
297Kamila Dowgwiłłosie 25, 2013
296Piotr Krzewińskisie 25, 2013
295Miroslaw Nalepkasie 25, 2013
294Tomasz Wójcikowskisie 25, 2013
293Grzegorz Spisaksie 25, 2013
292Alicja Kielbasasie 25, 2013
291Edmund Sękowskisie 25, 2013
290Marta Dzięgielewskasie 25, 2013
289Grzegorz BANECKIsie 25, 2013
288Mateusz Dudzińskisie 25, 2013
287Izabela Szymanska sie 25, 2013
286Dorota Hetmansie 25, 2013
285Krzysztof Pokorasie 25, 2013
284Paweł Maciągsie 25, 2013
283Hanna Studzińskasie 25, 2013
282Zofia Radzimsie 25, 2013
281Aneta Myszkowskasie 25, 2013
280Bogdan Suchorabsie 25, 2013
279Dominik Domżalskisie 25, 2013
278Alicja Faber-Klinowskasie 25, 2013
277Maria Gościckasie 25, 2013
276Patryk Wawryszuksie 25, 2013
275Tomasz Rogalskisie 25, 2013
274Brenda Fortunesie 25, 2013
273Miroslaw Skorupkasie 25, 2013
272Piotr Sliwasie 25, 2013
271Rafał Bijaksie 25, 2013
270Tomasz Dyrdasie 25, 2013
269Lukasz Rodaksie 25, 2013
268Monika Ashkpoursie 25, 2013
267Tadeusz Micyksie 25, 2013
266Katarzyna Walkowiczsie 25, 2013
265Włodzimierz Sikorskisie 25, 2013
264Paweł Iwanowskisie 25, 2013
263Anna Łuczkowskasie 25, 2013
262Anna Iwanowskasie 25, 2013
261Maciej Pawliszsie 25, 2013
260Ewa Vignessie 25, 2013
259Nina Rżyskosie 25, 2013
258Aleksandra Tomakasie 25, 2013
257Krzysztof Orieksie 25, 2013
256Damian Zychsie 25, 2013
255Robert Moskalsie 25, 2013
254Jarosław Majersie 25, 2013
253Wojciech Czerniewiczsie 25, 2013
252Zofia i Zdzislaw Kata sie 25, 2013
251Rafał Małyszeksie 25, 2013
250Waldemar Świsłowskisie 25, 2013
249Mateusz Szymskisie 25, 2013
248Marzena Muchasie 25, 2013
247Zbigniew Szymaneksie 25, 2013
246Bartosz Orzewskisie 25, 2013
245Eżlbieta Barczykowskasie 25, 2013
244Dominika Maciossie 25, 2013
243Magdalena Nurzynskasie 25, 2013
242Pawel Nurzynskisie 25, 2013
241Marcin Gęsiarzsie 25, 2013
240Michal Grysiewiczsie 25, 2013
239Mateusz Paryssie 25, 2013
238Elżbieta Drośsie 25, 2013
237Wojciech Rolasie 25, 2013
236Natalia Rolasie 25, 2013
235Ewa Maryniewskasie 25, 2013
234Marek Barszczsie 25, 2013
233Grzegorz Tutaksie 25, 2013
232Mariusz Sargasie 25, 2013
231Jan Krzysztońsie 25, 2013
230Piotr Staroszsie 25, 2013
229Anna Maziarzsie 25, 2013
228Piotr Dobaksie 25, 2013
227Małgorzata Załogasie 25, 2013
226Anna Maciejewskasie 25, 2013
225Jacek Gancarsonsie 25, 2013
224Witold Milewskisie 25, 2013
223Maciej Szambelansie 25, 2013
222Paweł Zdunsie 25, 2013
221Wanda Zalewska-Zdunsie 25, 2013
220Leszek Misztalsie 25, 2013
219Maria Misztalsie 25, 2013
218Tomasz Ziemińskisie 25, 2013
217Witold Lubowieckisie 25, 2013
216Tadeusz Stefanówsie 25, 2013
215Kamilla Nowaksie 25, 2013
214Irena Gałkasie 25, 2013
213Kazimierz Stuczyńskisie 25, 2013
212Ferdynand Golasowskisie 25, 2013
211Mariusz Pisarczyksie 25, 2013
210Jadwiga Papajsie 25, 2013
209Slawomir Kicinskisie 25, 2013
208Łukasz Boryńsie 25, 2013
207Piotr Zubowiczsie 25, 2013
206Piotr Mitianiecsie 25, 2013
205Ewa Radomskasie 25, 2013
204Andrzej Kareckisie 25, 2013
203Janina Cieśliksie 25, 2013
202Grzegorz Strzeszewskisie 25, 2013
201Krystyna Palmowskasie 25, 2013
200Piotr Dukowskisie 25, 2013
199Urszula Woldańskasie 25, 2013
198Wojciech Szymanskisie 25, 2013
197Janusz Zielinskisie 25, 2013
196Witold Hendzelsie 25, 2013
195Marcel Adamassie 25, 2013
194Katarzyna Adamassie 25, 2013
193Jacek Adamassie 25, 2013
192Irena Grażyna Jóźwiaksie 25, 2013
191Jerzy Olichwiruksie 25, 2013
190Sylwia Zyreksie 25, 2013
189Dominik Wawrzyniaksie 25, 2013
188Stanisław Nitkiewiczsie 25, 2013
187Maciej Syreksie 25, 2013
186Wiesław Szkarłatsie 25, 2013
185Sławomir Furasie 25, 2013
184Adam Butrymsie 25, 2013
183Joanna Dabrowskasie 25, 2013
182Mateusz Bobersie 25, 2013
181Jacek Pietraszkosie 25, 2013
180Maria Ryszewskasie 25, 2013
179Włodzimierz Ryszewskisie 25, 2013
178Krzysztof Klepackisie 25, 2013
177Michał Stróżyksie 25, 2013
176Łucja Marczuksie 25, 2013
175Beata Michalaksie 25, 2013
174Janusz Frontczaksie 25, 2013
173Stanislaw Pietroszeksie 25, 2013
172Małgorzata Łętowskasie 25, 2013
171Artur Antczaksie 25, 2013
170Jadwiga Lubowieckasie 25, 2013
169Radek Zabinskisie 25, 2013
168Jan Winklersie 25, 2013
167Maria Tarnowskasie 25, 2013
166Jolanta Świerkowskasie 25, 2013
165Marek Fiuteksie 25, 2013
164marzena azarewiczsie 25, 2013
163Małgorzata Lutowskasie 25, 2013
162Beata Bednarzsie 25, 2013
161Wiesława Fiuteksie 25, 2013
160Zofia Sowasie 25, 2013
159Artur Kubickisie 25, 2013
158Jadwiga Rakowskasie 25, 2013
157Irena Szafrańskasie 25, 2013
156Barbara Szczerbowskasie 25, 2013
155Mieczysława Starońsie 25, 2013
154Adam Kusiaksie 25, 2013
153Grzegorz Żołądkowiczsie 25, 2013
152Szymon Kosmansie 25, 2013
151Beata Bielasie 25, 2013
150Andrzej Marczuksie 25, 2013
149Andrzej Fornalsie 25, 2013
148Ewa Rżyskpsie 25, 2013
147Łukasz Wierzbickisie 25, 2013
146Józef Galińskisie 25, 2013
145Margaret Chudziksie 25, 2013
144Aldona Budrewicz-Jacobsonsie 25, 2013
143Jerzy Rżyskosie 25, 2013
142Oskar de Sagesie 25, 2013
141Renato Torsensie 25, 2013
140Krzysztof Kardynsie 25, 2013
139Alicja Kijowskasie 25, 2013
138Paweł Jasinskisie 25, 2013
137Barbara Romantowskasie 25, 2013
136Bogdan Jałowiecsie 25, 2013
135Antoni Starońsie 25, 2013
134Zbigniew Romantowskisie 25, 2013
133Stanisław Miszczaksie 25, 2013
132Kazimierz Nawalaniecsie 25, 2013
131Dariusz Piotrowskisie 25, 2013
130Paweł Grabarasie 25, 2013
129Marek Maszczyńskisie 25, 2013
128Jolanta Prewencka-Gucwasie 25, 2013
127Grzegorz Ciborsie 25, 2013
126Andrzej Trzeciaksie 25, 2013
125Rajmund Marciniaksie 25, 2013
124Marcin Wantuchsie 25, 2013
123lukasz rolasie 25, 2013
122Magda Maleksie 25, 2013
121Marek Żółtowskisie 25, 2013
120Agata Paprockasie 25, 2013
119Jolanta Grabowskasie 25, 2013
118Ewelina Karnasie 25, 2013
117Włodzimierz Pomiernysie 25, 2013
116Robert Olejniksie 25, 2013
115Małgorzata Wojczak-Olejniksie 25, 2013
114Joanna Papajsie 25, 2013
113Danuta Biryckasie 25, 2013
112Lidia Osinskasie 25, 2013
111Marcin Bulatsie 25, 2013
110Bogusław Rajskisie 25, 2013
109Konrad Czechsie 25, 2013
108Adam Sokalsie 25, 2013
107Teresa Stoppasie 25, 2013
106Piotr Pokorskisie 25, 2013
105Chris Kowalczewskisie 25, 2013
104Yvonne Kowalczewskisie 25, 2013
103Marcin Wójciksie 25, 2013
102Tomasz Umińskisie 25, 2013
101MARIA GOLIŃSKAsie 25, 2013
100ANDRZEJ CZAYKA POZNAŃsie 24, 2013
99Andrzej Szlagorsie 24, 2013
98Krzysztof Zdanowiczsie 24, 2013
97Magda Krzeminskasie 24, 2013
96Pawel Woloszczuksie 24, 2013
95Andrzej Kwiecińskisie 24, 2013
94Łukasz Wysksie 24, 2013
93Piotr Chmielewskisie 24, 2013
92Marek Bagińskisie 24, 2013
91Krystyna Kalinowskasie 24, 2013
90Krzysztof Astrachancewsie 24, 2013
89Alfred Sobieniaksie 24, 2013
88Robert Laskasie 24, 2013
87Janusz Waliszewskisie 24, 2013
86Robert Morawskisie 24, 2013
85Marcin Maciejaksie 24, 2013
84Filip Stankiewiczsie 24, 2013
83Michał Kirpluksie 24, 2013
82JERZY GRONEKsie 24, 2013
81Bozena Martinsie 24, 2013
80Jacek Łaskarzewskisie 24, 2013
79Agnieszka Śledziaksie 24, 2013
78Klaudiusz Zaganskisie 24, 2013
77Dawid Gdańskisie 24, 2013
76Aleksandra Kujawasie 24, 2013
75Jan Nowaksie 24, 2013
74Kamilla Kufajewsie 24, 2013
73Krzysztof Gutsie 24, 2013
72Christopher Pajaksie 24, 2013
71Edyta Mazursie 24, 2013
70Jarosław Wróblewskisie 24, 2013
69Sebastian Kaleta sie 24, 2013
68Łukasz Zwierkosie 24, 2013
67Katarzyna Jakubowska sie 24, 2013
66ela tureczeksie 24, 2013
65Barbara, Ludwika Puliksie 24, 2013
64Henryk Srokasie 24, 2013
63Sobieslaw Andrzej Andrzejewskisie 24, 2013
62Mirosław Kokoszkiewiczsie 24, 2013
61Karol Stanulasie 24, 2013
60Maciej Korytowskisie 24, 2013
59Ted Juchniewiczsie 24, 2013
58Dariusz Więceksie 24, 2013
57MAREK MARUDZINSKIsie 24, 2013
56Barbara Łuszczewskasie 24, 2013
55Antoni Łuszczewskisie 24, 2013
54Stanislaw Filipeksie 24, 2013
53Slawomir Tomasz Wojtachniasie 24, 2013
52Andrzej Żurawskisie 24, 2013
51Monika Najdowskasie 24, 2013
50Anna Bergiersie 24, 2013
49Ludmiła Klimaszewskasie 24, 2013
48Bogdan Banasiaksie 24, 2013
47Grzegorz Muszyńskisie 24, 2013
46Krzysztof Orchowskisie 24, 2013
45Marcin Jeśkasie 24, 2013
44Dariusz Bartosiewiczsie 24, 2013
43Adam Zajacsie 24, 2013
42Paweł Bendkowskisie 24, 2013
41Adrian Kępkasie 24, 2013
40Janusz Wozniaksie 24, 2013
39Wojciech Paprockisie 24, 2013
38Beata Lossonsie 24, 2013
37Marek Wareckisie 24, 2013
36Danuta Dobrowolskasie 24, 2013
35anna dąbrowskasie 24, 2013
34Ryszard Zenkersie 24, 2013
33Tomasz Wąsiksie 24, 2013
32Anna Maria Rzepeckasie 24, 2013
31Wanda Wołosowiczsie 24, 2013
30Anna Syskasie 24, 2013
29Rafał Mirosławsie 24, 2013
28Romuald Żukowskisie 24, 2013
27Richard Southsie 24, 2013
26Tomasz Tołpasie 24, 2013
25Marta Wilksie 24, 2013
24Janina Herasie 24, 2013
23Beata Southsie 24, 2013
22Dawid Gierczyksie 24, 2013
21Robert Gierczyksie 24, 2013
20Bogusław Wojnarsie 24, 2013
19Maciej Falkowskisie 24, 2013
18Janusz Błażejczyksie 24, 2013
17Jerzy Trawczyńskisie 24, 2013
16Sławomir Mikołajczaksie 24, 2013
15Tomasz Ziobrosie 24, 2013
14krzysztof michalaksie 24, 2013
13Hanna Pottagesie 24, 2013
12Mariusz Chaberasie 24, 2013
11Ryszard Morcineksie 24, 2013
10Janusz Walczaksie 24, 2013
9grzegorz grucasie 24, 2013
8Marzena Zajkowskasie 24, 2013
7Michał Jamrozsie 24, 2013
6Sebastian Gulińskisie 24, 2013
5Beata Mazurkiewicz sie 24, 2013
4Bartosz Jezierskisie 24, 2013
3Rafał Kozikowskisie 24, 2013
2Tomasz Wysockisie 24, 2013
1Maciej Świrskisie 24, 2013