List do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego

Sz. P. Minister

Radosław Sikorski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Za pośrednictwem poczty elektronicznej

skargi.wnioski@msz.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze,

Na stronach internetowych portalu RP-Online.de , będących internetową odmianą gazety Rheinische Post ukazał  się w dn.  13.09.2014 tekst pod tytułem „Deportation ins Polnische Ghetto”, mówący o deportacji niemieckich Żydów  z Nadrenii do łódzkiego getta w roku 1941.

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/deportation-ins-polnische-ghetto-aid-1.4520462

Nie tylko tytuł tego tekstu jest  skandaliczny – także w treści  jest mowa o tym, że miejscowość Litzmannstadt znajdowała się „w Polsce”, bez najmniejszej wzmianki, że było to terytorium okupowane przez Niemcy. Czytelnik tego tekstu musiał odnieść wrażenie, że Żydzi z Nadrenii zostali wysłani do „polskiego getta” w Litzmannstadt  w Polsce w celu eksterminacji. Oczywistym jest, że tekst w takim kształcie jest oszczerstwem znieważającym Polskę i Polaków, a równocześnie zręcznym zabiegiem propagandy, zrzucającym odpowiedzialność za Holokaust z Niemców – bo przecież Holokaust dokonał się „w Polsce” – tak niemiecka propaganda przedstawia te wydarzenia.

Po natychmiastowej interwencji Reduty Dobrego Imienia w tym samym dniu, gdy ukazał się ten artykuł nastąpiła zmiana tytułu na „Deportation ins Ghetto Litzmannstadt”, jednakże wydźwięk samego tekstu pozostał bez zmian.

Należy tu dodać, że gazeta ta popełnia tego rodzaju oszczerstwo po raz kolejny: poprzednim razem zamieściła tekst o „polskich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Ravensbrück” z wielką bezczelnością, bo każdy Niemiec wie, że te miejscowości leżą w Niemczech. Związek Polaków w Niemczech złożył doniesienie do polskiej prokuratury w tej sprawie, jednakże prokuratura umorzyła tę sprawę, a po zażaleniu do sądu – sąd w postanowieniu z 27.08.2014 utrzymał to umorzenie.

Jak widać to postanowienie rozzuchwaliło  kłamców z Rheinische Post i nie trzeba było długo czekać na nowe oszczerstwa. Jednakże w całej działalności Rheinische Post widać zamysł odmienny od innych spraw tego typu w niemieckich mediach – zarówno przy poprzedniej sprawie jak i tej najnowszej, oszczercy nazywają „polskimi” obiekty, które nigdy do tej pory przez rozmaitych oszczerców „polskimi” nazywane nie były. Widać tu, że Rheinische Post jest awangardą antypolskiej propagandy, mającej na celu już całkowite przypisanie Polakom niemieckich zbrodni, i nie są to przypadkowe „geograficzne” pomyłki – świadczy o tym ich recydywa.

Wymaga to natychmiastowej reakcji ze strony Polski. Wzywamy Pana Ministra do zażądania  od najwyższych przedstawicieli Niemiec ukrócenia oszczerczych praktyk niemieckich mediów, w tym Rheinische Post. Należy przypomnieć im, że sformułowania używane w niemieckich mediach „polski obóz” lub „polskie getto” w kontekście Holokaustu jest niczym innym jak „kłamstwem Auchwitz”, czyli według niemieckiego prawa zaprzeczaniem niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust.

Najwyższa pora, żeby oszczercy odczuli gniew Rzeczypospolitej!

Z poważaniem

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Tel. +48 502 733 189

maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

Do wiadomości:

Związek Polaków w Niemczech

Media

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na dzień 17. września 2014

Mija 75 lat od sowieckiej napaści na Polskę.

17 września 1939 roku Polacy zobaczyli ponownie Armię Czerwoną na swojej ziemi. Broniliśmy się wtedy przed Niemcami. Atak sowiecki uniemożliwił tę obronę. Dla Rosji Stalina atak na Polskę był rewanżem za klęskę poniesioną w 1920 roku.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu, nie zważając na to, jaką współczesne państwo rosyjskie ma politykę historyczną: Związek Sowiecki był agresorem i sojusznikiem Hitlera, a agresja na Polskę była początkiem całej serii aneksji, w trakcie których Sowieci deportowali całe narody, mordowali ich elity, rabowali środki materialne i doprowadzili do zapaści cywilizacyjnej na obszarze od Niemna, Dźwiny, Dniestru i Morza Czarnego po  Szprewę. Atak na Polskę, Wojna Zimowa z Finlandią, zajęcie Mołdawii,  Litwy, Łotwy, Estonii, a w okresie po 1945 pozostałych państw Środkowo-Wschodniej Europy – to wszystko wiąże się z datą 17 września. To był początek.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu: Związek Sowiecki spiskował z Niemcami Hitlera przeciwko pokojowi. Podpisanie paktu Ribbentrop – Mołotow było ustaleniem porządku w Środkowo-Wschodniej Europie przez dwóch silnych partnerów, ponad głowami narodów, których  to porozumienie dotyczyło. Pakt stał się przyczyną niezliczonych cierpień, a jego skutki  odczuwamy do dziś.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu:  bez względu na to, co myślą sobie władcy Kremla i pałacu kanclerskiego. Sowieci i Niemcy w latach 1939-1941 byli sojusznikami i wspólnie prowadzili politykę eksterminacji narodów Rzeczypospolitej. Katyń i Palmiry są nazwami tę współpracę symbolizującymi.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu: dziś zarówno Rosjanie jak i Niemcy chcą przedstawiać przeszłość według swojej wykładni, nie zważając na  to, jaka jest prawda. I stąd niemieckie oszczerstwa –  tzw. „polskie obozy koncentracyjne”, czy ostatnio „polskie getta”. Stąd też rosyjskie ingerencje w wewnętrzne sprawy Polski  dla obrony  „pomników wdzięczności” dla Armii Czerwonej – symboli hańby i poddaństwa ruskim czynownikom.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu: w rosyjskich szkołach dziś, w 2014 roku, to nie Ameryka, Niemcy, czy jakikolwiek inny kraj na świecie jest przedstawiany jako największy wróg, lecz Polska i Polacy.  Największe święto państwowe Rosji nazywa się „Rocznica wygnania Polaków z Kremla”.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu: dopóki Rosja się nie zmieni, historia może się powtórzyć. Jeśli ktoś myśli, że epoka masowych grobów i strzałów w tył głowy się skończyła bezpowrotnie – niech spojrzy na Czeczenię.

Trzeba nazywać sprawy po imieniu: kanclerz Niemiec nie zgadzając się na zainstalowanie baz NATO na terenie Polski w czasie  agresji rosyjskiej na Ukrainę daje powód do pytań, czy i dziś nie został zawarty i jaki nowy pakt niemiecko-rosyjski.

Dlatego też stojąc tu, przed rosyjską ambasadą w siedemdziesiątą piątą rocznicę sowieckiej napaści na Polskę wołamy – tylko prawda nas wyzwoli. Naszych sąsiadów także.

A więc czekamy na prawdę od Rosjan: pełną prawdę o Zbrodni Katyńskiej, o Obławie Augustowskiej, o Stanie Wojennym, o Katastrofie Smoleńskiej.  Czekamy na prawdę od Niemców – o niemieckich obozach koncentracyjnych i obozach śmierci, o niemieckich gettach.

Bez prawdy nie ma mowy o prawdziwym pojednaniu.

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Warszawa,  17. września 2014

Reduta Dobrego Imienia przyłącza się do demonstracji organizowanej 17 września 2014, o godz. 18:00 w 75 rocznicę ataku Sowietów na Polskę. Demonstrację organizują Kluby Gazety Polskiej.
Zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Po zgromadzeniu publicznym pod  ambasadą rosyjską zaplanowany jest przemarsz pod ambasadę niemiecką.
Do zobaczenia pod ambasadą rosyjską, ul. Belwederska 49. Proszę przyjść z flagami narodowymi!

Demonstracja pod ambasadą rosyjską 17.09.2014 godz. 18 i przemarsz pod ambasadę niemiecką

Reduta Dobrego Imienia przyłącza się do demonstracji organizowanej 17 września 2014, o godz. 18:00 w 75 rocznicę ataku Sowietów na Polskę. Demonstrację organizują Kluby Gazety Polskiej.

Zapraszam wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Po zgromadzeniu publicznym pod  ambasadą rosyjską zaplanowany jest przemarsz pod ambasadę niemiecką.

Do zobaczenia pod ambasadą rosyjską, ul. Belwederska 49. Proszę przyjść z flagami narodowymi!

Maciej Świrski

Prezes Zarządu RDI

 

Presja ma sens – Juliusz Braun przed prokuratora!

Podczas dzisiejszego posiedzenia w sprawie zażalenia złożonego przez Redutę Dobrego Imienia i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na umorzenie postępowania w sprawie Juliusza Brauna, prezesa TVP, o znieważenie Narodu Polskiego i Żołnierzy Armii Krajowej poprzez wyemitowanie serialu „Nasze matki…” sąd wydał postanowienie o konieczności prowadzenia postępowania, wydając zarazem bardzo istotne zalecenia prokuraturze: konieczność przesłuchania świadków, obejrzenia filmu (prokuratura umorzyła postępowanie nawet nie obejrzawszy filmu!), powołania biegłych itd.

To postanowienie jest pewnym przełomem. Do tej pory sędziowie nie widzieli powodu, żeby oszczerców jakikolwiek sposób niepokoić.

To postanowienie jest też ważne z powodu rozpoczynającego się przed sądem w Krakowie procesu z powództwa cywilnego przeciwko twórcom filmu „Nasze matki…”. I na koniec – w kanale FilmBox wczoraj wyemitowano pierwszy odcinek niemieckiego rasistowskiego paszkwilu. Jeśli wyemitują cały serial, to doniesienie do prokuratury Reduta Dobrego Imienia złoży na szefa firmy będącej właścicielem kanału FilmBox – Piotra Reinscha. Zobaczymy co zrobi prokuratura.

 

Maciej Świrski

Prezes Reduty Dobrego Imienia

10.09.2014

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na dzień 1 września 2014

Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na dzień 1 września 2014 które będzie odczytane podczas manifestacji pod niemieckimi placówkami dyplomatycznymi w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu

 

Mija 75 lat od niemieckiej napaści na Polskę.

 

Państwo niemieckie, pomimo podpisanego aktu o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny całą swoją siłą militarną wystąpiło przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. To był akt barbarzyńskiej napaści, poprzedzony umową pomiędzy Hitlerem a Stalinem o rozbiorze Polski.

 

Wojna, którą wydali Niemcy Polakom jest najstraszliwszym wydarzeniem w dziejach Narodu Polskiego. Do dzisiaj każda polska rodzina odczuwa jej skutki – stratę najbliższych, zniszczony i zagrabiony majątek, przesiedlenia, a w końcu – zacofanie cywilizacyjne i zniszczenie warstwy przywódczej, będące w ostatecznym rachunku wynikiem hitlerowsko-stalinowskiej polityki okupacyjnej i okupacji komunistycznej, do czego by nie doszło, gdyby Niemcy wspólnie z Sowietami nie wywołali wojny.

 

Niemcy od pierwszych minut wojny w sposób barbarzyński atakowali ludność cywilną, co okazało się ich zwyczajnym zachowaniem podczas sześciu lat wojny. Celem państwa niemieckiego była eksterminacja obywateli Rzeczypospolitej – zarówno środkami  militarnymi jak i masowej zagłady. Wystarczy wymienić takie nazwy jak Wieluń, Warszawa, Bydgoszcz, Wawer, Piaśnica, Palmiry, Auschwitz, Kulmhof, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Zamojszczyzna, warszawska Wola. Te akty metodycznie przeprowadzanego ludobójstwa, zwrócone przeciwko narodom Rzeczypospolitej, przeciwko Polakom, Żydom, Białorusinom, Ukraińcom, Cyganom były dokonywane przez zwykłych Niemców wspierających do ostatnich dni wojny totalitarny reżim.

 

Stoimy pod przedstawicielstwem dzisiejszego Państwa Niemieckiego, które jest demokratyczne, a jego przedstawiciele mówią, że Niemcy zdają sobie sprawę ze swoich win. Ale zwłaszcza dziś, 1 września roku 2014,  w obliczu rosyjskiej agresji na naszego sąsiada i w sytuacji, gdy Kanclerz Niemiec nie zgadza się na stacjonowanie wojsk NATO w Polsce, żeby nie drażnić Rosji – trzeba spytać się o wiarygodność niemieckich zapewnień.

W języku dyplomacji należy rozumieć  słowa pani Kanclerz Niemiec wprost jako przyzwolenie na układanie spraw Europy wschodniej przez Rosję.

 

A zatem, dziś, w dniu rocznicy niemieckiej agresji na Polskę mamy prawo zapytać, czy historia się nie powtarza, czy nie mamy do czynienia z nowym paktem rosyjsko-niemieckim dotyczącym naszej części Europy?

 

To pytanie trzeba postawić tu, przed niemieckim przedstawicielstwem tym bardziej, że właśnie dziś niemieckie telewizje wyświetlają po raz kolejny oszczerczy film „Nasze matki, nasi ojcowie”. To oczywiście nie jest przypadek. Od dłuższego czasu trwa niemiecka agresja propagandowa przeciwko Polsce, mająca, w oczach świata, na Polaków przerzucić niemieckie winy z II wojny światowej.

Na to nie ma i nie może być zgody! Wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, żeby wreszcie przestał być układny i grzeczny w stosunku do oszczerców i od niemieckich przywódców zażądał przerwania antypolskiej kampanii propagandowej. Sposoby nacisku na Niemców istnieją – chociażby zrównanie statusu mniejszości niemieckiej w Polsce ze statusem mniejszości polskiej w Niemczech.

My natomiast żądamy od Niemców aby przestali nas pouczać, co jest dobre, a co złe w polskiej historii i jak mamy postępować dziś. Niemcy nie mają do tego żadnego prawa, a rachunek za zburzenie stolicy i straty Polski spowodowane przez Niemców cały czas nie jest spłacony.

 

Reduta Dobrego Imienia nie spocznie w zwalczaniu niemieckiej agresji propagandowej przeciwko Polsce. Prawda zwycięży, a oszczercy zostaną ukarani!

Maciej Świrski

Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Warszawa,  1. września 2014

 

 

Reduta Dobrego Imienia organizuje w 75 rocznicę napaści Niemiec na Polskę zgromadzenia publiczne pod niemieckimi placówkami dyplomatycznymi.

 • Pod Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, ul. Jazdów 12 o godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 23 o  godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN w Krakowie, ul. Stolarska 7 o godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu, ul. Podwale 76 o godz. 18:30 (wspólnie z Solidarni 2010)
 • Pod Ambasadą RFN w Londynie, 23 Belgrave Square, London, SW1X 8PZ, godz. 18:00 (wspólnie z Grupą Great Poland)

 

Zapraszamy wszystkich. Prosimy o wzięcie ze sobą flag narodowych.

Demonstracje pod placówkami dyplomatycznymi RFN 1.09.2014

plakat_wojna 39_Warszawa

Reduta Dobrego Imienia organizuje w 75 rocznicę napaści Niemiec na Polskę zgromadzenia publiczne pod niemieckimi placówkami dyplomatycznymi.

 • Pod Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, ul. Jazdów 12 o godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 23 o  godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN w Krakowie, ul. Stolarska 7 o godz. 16:30
 • Pod Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu, ul. Podwale 76 o godz. 18:30 (wspólnie z Solidarni 2010)
 • Pod Ambasadą RFN w Londynie, 23 Belgrave Square, London, SW1X 8PZ, godz. 18:00 (wspólnie z Grupą Great Poland)

Podczas zgromadzeń zostanie odczytanie oświadczenie Reduty Dobrego Imienia na dzień 1 września 2014, w którym przypomniane zostaną podstawowe fakty: to Niemcy są odpowiedzialni za wybuch II Wojny Światowej, a niemieckim celem wojny była eksterminacja narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą. Współcześnie trwa antypolska kampania propagandowa, mająca na Polaków przerzucić winy za niemieckie zbrodnie podczas II Wojny Światowej – czego przykładem i symbolem jest emisja w dniu 1 września antypolskiego, rasistowskiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”, wyprodukowanego z publicznych funduszy RFN. Stale używane jest w niemieckich mediach oszczercze określenie „polskie obozy koncentracyjne”.

plakat_wojna 39_Kraków

Po wysłuchaniu oświadczenia zebrani odczytają nazwy ponad 200 głównych (na ogólną liczbę ponad 1700) niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady w których ginęli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. W Warszawie listę przeczyta Pan Jerzy Zelnik. Zebrani będą trzymać w rękach tabliczki z nazwami tych obozów.

plakat_wojna 39_Gdansk

Reduta Dobrego Imienia nie spocznie w zwalczaniu niemieckiej agresji propagandowej przeciwko Polsce. Prawda zwycięży, a oszczercy zostaną ukarani!

plakat_wojna 39_maly

Doniesienie do prokuratury w sprawie oszczerczej strony na FB

Treść niniejszego doniesienia można ściągnąć w formacie Word. Proszę o wydrukowanie, wpisanie swoich danych osobowych w nagłówku, razem z datą (zaznaczone w pliku na czerwono) i wysłanie na adres prokuratury. Link do pliku

Warszawa, dn. 4.08.2014

Maciej Świrski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Ul. M. Kopernika 30 lok. 537

00-950 Warszawa

tel. 502 733 189

 

Nasz znak: RDI/FB/2014/Z/003/Pk

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

Krucza 38/42

00-512 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o możliwości popełnienia przestępstwa

 

                  Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o możliwości popełnienia w dniach 1.08.2014-3.08.2014 roku na terenie całego obszaru RP  przestępstwa znieważenia Narodu Polskiego, oraz konkretnej grupy osób, a mianowicie Powstańców Warszawskich, czyli o czyny opisane w art. 133 oraz art. 216 Kodeksu Karnego, przez osobę, która utworzyła na portalu Facebook.com stronę pod nazwą Beka z powsrania warszawskiego, nieznanego miejsca pobytu oraz wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

Uzasadnienie

 

Na portalu Facebook w okresie 1.08.2014 – 3.08.2014 znajdowała się strona pod nazwą Beka z powsrania warszawskiego pod adresem

https://www.facebook.com/powsranie.warszwskie .

Po informacjach medialnych dotyczących obelżywych treści tej strony została ona zlikwidowana – albo przez założyciela, albo przez administratora serwisu Facebook.com.

Nie zmienia to jednak faktu, że zaistniał fakt upublicznienia treści znieważających Naród Polski, Armię Krajową, Powstańców Warszawskich, św. Jana Pawła II, Romana Dmowskiego, nieznanego z nazwiska Powstańca Warszawskiego, pamięć ofiar niemieckiego ludobójstwa. Upublicznione zostały także treści rasistowskie skierowane przeciw Polakom.

Już pierwsze zdjęcie, tzw. nagłówkowe jest tzw. „memem internetowym” czyli zdjęciem opatrzonym podpisem, a także obscenicznym rysunkiem, znieważającym Kotwicę Polski Walczącej, który to znak został objęty prawną ochroną niedawną ustawą Sejmu Rzeczypospolitej.

Ale się najebałem

W wersji medialnej niniejszego doniesienia publikujemy zdjęcie bez inkryminowanego rysunku, pochodzące z poprzedniego doniesienia do prokuratury w sprawie Beka1944najmocniej
 
 

Zdjęcie to jest przechowywane w repozytorium Reduty Dobrego Imienia.

Pomimo usunięcia inkryminowanej strony z Facebook.com powyższe zdjęcie jest dostępne w serwisie Facebook w momencie sporządzania niniejszego doniesienia (4.08.2014 g. 9:14).

Jest to niemiecka fotografia przedstawiająca Powstańca Warszawskiego wychodzącego z kanałów przez właz otoczony przez Niemców. Chwilę później ten Powstaniec i inni zostali przez Niemców rozstrzelani. Obelżywy podpis umieszczony na zdjęciu  w stylu memów internetowych uwłacza godności i ma na celu poniżyć pamięć Powstania jak i Powstańców. Autor tego memu i osoba, która go upubliczniła na Facebooku z premedytacją uderzają w wartości dla narodu najcenniejsze – pamięć historyczną i cześć oddawaną bohaterom. Obsceniczny rysunek jest dodatkowym uderzeniem w te wartości. Trzeba tu zaznaczyć, że zdjęcie to (bez rysunku) było użyte także do znieważania Narodu i Powstańców przez nieznanego, najpewniej tego samego sprawcę – twórcę witryny na Facebooku pod nazwą Beka1944najmocniej, o którym to przestępstwie zawiadamialiśmy prokuraturę w dn. 16. 12.2013 r.

Oprócz zdjęć na stronie tej znajdowały się podpisy właściciela strony, cytuję:

“Różnica między polaczkiem a wiadrem z gównem? Wiadro XD”

Na stronie tej znajdowały się zdjęcia (memy internetowe) znieważające św. Jana Pawła II, Romana Dmowskiego, Żołnierzy Wyklętych, Polskie Państwo Podziemne.

W podpisach zdjęć zawarte były treści rasistowskie w odniesieniu do Narodu Polskiego. Polacy są tam określani jako „robaki” – np. podpis po obelżywym memem internetowym w odniesieniu do Romana Dmowskiego:

 Dmowski_bpw

W wersji medialnej niniejszego doniesienia publikujemy to zdjęcie w wersji ocenzurowanej ze względów obyczajowych

oprócz obelżywego wpisu na samym zdjęciu, opatrzone było podpisem właściciela strony:

“macie cebulaki Romka Dymanego na dobry początek dnia :V”

w odpowiedzi na protesty użytkowników Facebooka osoba posługująca się prawami administrtora strony odpowiadała:

„bo był polakiem – robakiem”.

Są to tylko najbardziej jaskrawe przykłady obelg i znieważania Narodu Polskiego, Powstańców Warszawskich, Romana Dmowskiego, św. Jana Pawła II, oraz nieznanego z nazwiska Powstańca Warszawskiego.

Oprócz powyższych strona ta jest zapełniona obelżywymi i znieważającymi Polaków wpisami, ma wymowę wybitnie antypolską i rasistowską. Prezentowane treści daleko wykraczają poza przysługująca każdemu wolność słowa i wypowiedzi, także ekspresji artystycznej. Autor tej strony wielokrotnie wypowiedział się w sposób rasistowski w stosunku do Polaków, co jest przekroczeniem wspomnianej wolności wypowiedzi i wyczerpuje znamiona czynu opisanego w Art. 257 KK: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Bez wątpliwości autor publicznie znieważył grupę ludności, a mianowicie Polaków z powodu jej przynależności narodowej.

Strona ta została założona przez sprawcę/sprawców w dn. 1. sierpnia 2014 . Administrator ten działał z nieznanego miejsca, lecz w tzw. logach serwera Facebook jest możliwe stwierdzenie dokładnej lokalizacji poprzez analizę numerów IP z których sprawca wchodził na stronę WWW  Facebook.com

 

Zamieszczenie zdjęć o przedstawionej wyżej treści oraz podpisów pod zdjęciami wyczerpuje znamiona czynów opisanych w Art. 133 KK,  216 KK, Art. 257 KK. Usunięcie strony przez administratora nie zwalnia go od odpowiedzialności.

 

Strona ta doczekała się do momentu archiwizacji przez Fundację Reduta Dobrego Imienia (w  dn.3.08.2014 r. godz. 9:08) 1801 „polubień”, jednakże ze względu na zasięg portalu i liczbę użytkowników Facebooka należy się liczyć z tym, że obejrzało je wiele tysięcy użytkowników portalu.

 

Należy tu zaznaczyć, że przestępstwo to łudząco przypomina wspomniane wyżej zniewagi na Facebooku pod nazwą Beka1944najmocniej, o którym Reduta Dobrego Imienia już donosiła. Wszystko wskazuje na to, że sprawca jest ten sam. Postępowanie w tamtej sprawie zostało umorzone. Jak widać bezkarność rozzuchwala sprawcę.

Wnoszę o ściganie i ukaranie sprawcy.

 

Maciej Świrski

Prezes Zarządu

Fundacja Reduta Dobrego Imienia

Polska Liga przeciwko Zniesławieniom

 

 

Załączniki:

 1. Płyta ze zarchiwizowaną stroną https://www.facebook.com/powsranie.warszwskie

w formacie *.png. Nazwa pliku: screenshot-www facebook com 2014-08-03 09-08-47.png

 1. Wydruk zarchiwizowanego zrzutu ekranowego z repozytorium Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom.
 2. Odpis KRS dokumentujący reprezentację Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgromadzenie publiczne 1.08.2014 g. 14:30 Aleje Jerozolimskie/Marszałkowska

 

Reduta Dobrego Imienia organizuje w dn. 1 sierpnia o godz. 14:30 zgromadzenie publiczne u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych (obok hotelu Novotel, d. Forum). Będziemy wzywać rząd do prowadzenia patriotycznej polityki historycznej, oddamy cześć Powstańcom Warszawskim. Z koncertem swoich pieśni wystąpi Paweł Piekarczyk. Głos zabiorą: prof. Jan Żaryn, pos. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia, przedstawiciele Polish Media Issue z UK i USA, przedstawiciele stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Od rana w tym samymi miejscu będziemy zbierać podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie karania za użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”.

 

Rezolucja I Kongresu Dobrego Imienia i inne dokumenty

W dniu 23. czerwca 2014 obradował I Kongres Dobrego Imienia.

Zebrani Przyjęli przez aklamację Rezolucję skierowaną do Radosława Sikorskiego, obecnego Ministra Sprawa Zagranicznych:

Rezolucja uczestników I Kongresu Dobrego Imienia

My, zgromadzeni w Warszawie na I Kongresie Dobrego Imienia wzywamy Radosława Sikorskiego obecnie sprawującego funkcję Ministra Spraw Zagranicznych RP do natychmiastowego podania się do dymisji.

Ostatnio ujawnione skandaliczne wypowiedzi urzędującego Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące dobrego imienia Polaków pokazały, że Radosław Sikorski nie ma kwalifikacji moralnych do reprezentowania Polski w świecie. Jego wypowiedź o charakterze Polaków współgra z deprecjonującą i zniesławiającą Polskę i Polaków akcją obecną w światowych mediach. W ten sposób Radosław Sikorski stanął po złej stronie, po stronie wrogów Polski.

Rząd Rzeczypospolitej nie prowadzi systemowej polityki obrony dobrego imienia Polski. Nieskoordynowane i słabe  działania nie są właściwą odpowiedzią na zagrożenie, którą niesie akcja zniesławiająca. Radosław Sikorski i jego urząd nie zdziałał wiele przeciw oszczercom, czemu trudno się dziwić, znając prawdziwe opinie Radosława Sikorskiego na temat Polaków.

Dalsza obecność Radosława Sikorskiego na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych jest zagrożeniem dla dobrego imienia Polski. Najwyższy czas aby na tym stanowisku znalazła się osoba stawiająca na pierwszym miejscu honor i godność Polski i Polaków.

Niniejsza rezolucja została przyjęta przez aklamację  i odczytana podczas obrad I Kongresu Dobrego Imienia w Warszawie w dn. 23. czerwca 2014 roku.

Do uczestników Kongresu wystosował list Prezes Prawa i Sprawiedliwośći:

RDI_List Kaczyńskiego

Do uczestników Kongresu wystosował list także Prezes Rady Polonii Świata Pan Jan Cytowski

RDI_RPS_Liga_p_znieslawianiu_6_2014-1

Relacje video z Kongresu pojawią się niebawem.

I KONGRES DOBREGO IMIENIA

 

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom ma przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Dobrego Imienia, który odbędzie się

Warszawie, 23 czerwca 2014, na ulicy Foksal 3/5. 

Obecna sytuacja i perspektywy walki o Dobre Imię Polski

 Program:

g. 15.00 -15.05

Maciej Świrski – Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom - Otwarcie konferencji

15.05 -15.20

Prof. Piotr GlińskiPrzewodniczący Rady Programowej Prawa I Sprawiedliwości - Walka o dobre imię Polski elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego

15.20 – 15.35

Prof. Zdzisław Krasnodębski – poseł do Parlamentu Europejskiego - Znaczenie kapitału kulturowego w stosunkach międzynarodowych

15.35 – 15.50

Ryszard Czarnecki – poseł do Parlamentu Europejskiego  - Wykorzystanie instytucji Unii Europejskiej do walki o dobre imię Polski

15.50 -16.05

Prof. Jan Żaryn – Redaktor naczelny „W sieci historii” Zniesławianie Polski – wyzwanie nie tylko dla historyków

16.05 -16.20

Dorota Arciszewska Mielewczyk- Poseł na Sejm RP Prace Zespołu Parlamentarnego ds. Mniejszości Polskiej w Niemczech

16.20 – 16.50

Dyskusja

16.50 -17.10

Przerwa

17.10 -17.25

Mec. Monika Brzozowska – Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom Dobre imię narodu w praktyce polskiego prawa cywilnego i karnego

17.25 -17.40

Mec. Lech Obara – Stowarzyszenie „Patria Nostra” Określenie „polskie obozy koncentracyjne” w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości

17.40-17.55

Mec. Stefan Hambura Tzw. „polskie obozy koncentracyjne” a niemieckie prawodawstwo.

17.55 -18.40

Dyskusja i podsumowanie

Po Przeglądzie Tygodnia Klubu Ronina (od 19.00 do 20.00) zapraszamy na koncert

 Jacka Kowalskiego – pt. „Duma Polska”

(w programie m.in. „Psalm rodowodowy”, „Pan Tadeusz”, „Pieśń neobarska”, „Z dymem pożarów”)

Informacje:

Maciej Świski – Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

tel. 502 733 189

email: maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl

RDIREDUTAlogo_male